Navigacija

Projekti na Univerzitetu

Srbi u Habzburškoj monarhiji i Osmanskom carstvu XVIII-XX vijek

Polazeći od pretpostavke da u domaćoj istoriografiji nisu proučeni svi aspekti srpske prošlosti u posmatranom vremenskom i geografsko-političkom prostoru, cilj istraživanja je da se sagledaju dosadašnji rezultati na polju pručavanja srpske istorije, da se na osnovu radova, knjiga i izvora donesu nova viđenja i podaci u kojima bi bili opisani najvažniji problemi srpske prošlosti na pomenutim teritorijama, sa posebnim akcentom na veze srpskog naroda iz Habzburške monarhije i Osmanskog carstva...

Broj projekta 1251319
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Borivoje Milošević
Projektni tim prof. dr Boško Branković
Radovan Subić, ma
Vuk Mandić
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.05.2022.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 4800.0 BAM

Efekti primene programa vežbanja, suplementacije i edukativnog programa na unapređenje fizičke forme, biomarkera zdravlja i kvaliteta života kod osoba trećeg doba u Vojvodini i Republici Srpskoj

Starenje stanovništva predstavlja jedan od najvećih izazova sa kojim se savremeno društvo globalno susreće. Narastajući broj naučnih dokaza nagoveštava da redovno vežbanje sa opterećenjem kombinovano sa odgovarajućom suplementacijom ima značajne efekte u redukciji deficita snage, mišićne mase i funkcionalnih kapaciteta koji nastaju kao posledica starenja. Na osnovu navedenih dosadašnjih istraživanja...

Broj projekta 1251215
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Rukovodilac doc. dr Kristina Pantelić Babić
Projektni tim prof. dr Radomir Zrnić
Aleksandra Stanivuk
Danijel Božić, ma
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.04.2022.
Završetak projekta 30.06.2022.
Vrijednost projekta 4993.0 BAM

Osnaživanje i promovisanje vrijednosti inkluzije u vaspitanju i obrazovanju

Naš program će se u početku zasnivati na teorijskoj i praktičnoj obuci studenata, angažovanih vršnjačkih edukatora sa pet nastavničkih fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u ljetnom semestru školske 2021/2022. godine. Obučeni vršnjački edukatori realizovaće aktivnosti (interaktivna predavanja, radionice, panel diskusije) sa svojim nastavnicima na pet fakulteta za obuku nastavnika...

Broj projekta 1251317
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac doc. dr Sanja Partalo
Projektni tim doc. dr Miroslav Drljača
Marko Aćić
prof. dr Emir Muhić
Željana Kovačević
dr Nevena Vučen Papić
doc. dr Dragan Partalo
Mirjana Predić, ma
prof. dr Sanja Josifović-Elezović
prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
doc. dr Tatjana Marić
doc. dr Snježana Kević-Zrnić
Tanja Glišić, ma
prof. dr Dragan Matić
doc. dr Kristina Pantelić Babić
Aleksandar Pajkić, ma
prof. dr Tanja Stanković - Janković
prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 31.03.2023.
Vrijednost projekta 41900.0 BAM

Uticaj primene fitopreparata, dodataka ishrani i životnih navika na kliničku sliku COVID-19

Pojava sredstava aktivne imunizacije krajem 2020. godine sugerisala je uspeh u borbi protiv COVID-19. Nažalost, različita dostupnost istih, manipulacija naučnim informacijama i otpor ka imunizaciji rezultovali su novim talasima pandemije i mutacijama izazivača oboljenja-SARS-CoV-2. Od početka pandemije istican je značaj epidemioloških studija koje bi u značajnoj meri doprinele široj slici razumevanja oboljenja, ali i razvoju efikasnijih terapijskih pristupa...

Broj projekta 1257037
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Nataša Bubić Pajić
Projektni tim doc. dr Biljana Gatarić
Bojana Vasić
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.12.2021.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 3987.0 BAM

Ispitivanje efekta tretmana plodova trešnje, u svrhu poboljšanja kvaliteta, suzbijanja pojave pucanja plodova i kondicioniranja istih za dugotrajnije čuvanje u skladištu, hormonskim i mineralnim pripravcima

Velika potražnja za kvalitetnim plodovima trešnje razlog je inzenziviranja proizvodnje ove voćne vrste. Cilj savremenih sistema intenzivne proizvodnje trešnje je poboljšanje kvaliteta ploda kao i produženje roka trajanja svježih ubranih plodva. Pri tome je izuzetno važno da se održi fitosanitarna bezbijednost proizvoda. Najveću dobit donosi povećanje kvaliteta proizvoda. Održati kvalitet i bezbjednost plodova trešnje od momenta berbe do momenta konzumacije treba da bude vodilja svih uzgajivača trešnje...

Broj projekta 1250187
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Borut Bosančić
Projektni tim Sonja Rašeta, ma
doc. dr Marina Antić
mr Danilo Vidović
doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
mr Predrag Ilić
Zlatan Ristić
prof. dr Mirjana Žabić
prof. dr Boris Pašalić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2022.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

Uticaj koncepta Industrije 4.0 na transformaciji savremenog univerzitetskog inženjenjrskog obrazovanja u AP Vojvodini i Republici Srpskoj

Cilj projekta je istraživanje koje se odnosi na uticaj industrije 4.0 na univerzitetsko obrazovanje u području mašinskog inženjerstva.

Broj projekta 1256008
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Mašinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Stevo Borojević
Projektni tim doc. dr Branislav Sredanović
Nebojša Kićanović
Jovica Ilić
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 31.03.2023.
Vrijednost projekta 48730.0 BAM

Bosna i Hercegovina, Ustav i pristupanje EU. Akademska platforma za diskusiju o opcijama

Predlaže se program razmjene akademskog znanja, serija radionica i završna konferencija koji će istražiti različite opcije u vezi sa osnovnim pitanjima koja se odnose na ustavne izazove pristupanja EU. Projekat će uključiti i održavanje tehničke radionice u kojoj će se razmotriti dalje aktivnosti saradnje i biti istraženo kako bi se garantovala održivost mreže nakon završetka ovog projekta...

Broj projekta 1258004
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Pravni fakultet
Rukovodilac doc. Bojan Vlaški, ma
Projektni tim prof. dr Nevenko Vranješ
prof. dr Igor Milinković
prof. dr Matej Savić
Finansijer CENTRALNOEVROPSKA INICIJATIVA -CEI
Početak realizacije 01.11.2021.
Završetak projekta 30.04.2023.
Vrijednost projekta 977.0 BAM

Razvoj i unapređenje uslova za održivo korišćenje prirodnih resursa zaštićenog područja Spomenik parkovske arhitekture „Univerzitetski grad“

U Prijedlogu za zaštitu područja za upravljanje resursima kompleksa „Univerzitetski grad“ u Banjaluci kao osnovni cilj zaštite kompleksa navodi se uspostavljanje arboretuma i botaničke bašte, zaustavljanje degradacionih procesa svih sadržaja i cjeline, a nasljeđeno stanje unaprijediti kroz stručni pristup, koji podrazumijeva povećanje raznovrsnosti biljnog fonda, unošenje odgovarajućih sadržaja na način kojim se neće narušiti temeljne vrijednosti. Temeljni fenomen kompleksa Univerzitetski grad je biološka...

Broj projekta 1251523
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac Nikola Travar
Projektni tim doc. dr Marina Antić
mr Sunčica Bodružić
Nataša Pašalić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2022.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 30000.0 BAM

Genotipizacija gatačkog goveda na teritoriji opštine Gacko u 2022. godini

Jedna od najugroženijih autohtonih rasa na prostoru Republike Srpske je gatačko govedo te smatramo da je to prioritetna rasa za genotipizaciju radi očuvanja izvornosti tj. očuvanja genofonda, Cilj ovog projekta je utvrditi nivo autohtonosti izabranih jedinki sa područja opštine Gacko.

Broj projekta 1251522
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Jelena Nikitović
Projektni tim Dušan Andrijašević
doc. dr Borut Bosančić
doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
mr Predrag Ilić
dr Belma Kalamujić Stroil
Sonja Rašeta, ma
dr Biljana Lolić
doc. dr Sanda Stanivuković
doc. dr Marina Antić
mr Dragana Radulović
dr Tatjana Krajišnik
Finansijer OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA GACKO
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 31.03.2023.
Vrijednost projekta 30000.0 BAM

Unapređenje mogućnosti ispitivanja kvaliteta peleta u Bosni i Hercegovini

Katedra za Hemijske tehnologije na Tehnološkom fakultetu UNIBL se godinama bavi ispitivanjem kvaliteta peleta na bazi različitih oblika biomase i ima uspješnu saradnju sa brojnim domaćim proizvođačima peleta. Međutim, za plasman proizvoda na EU tržište potrebno je dobiti sertifikat kvaliteta od laboratorija ovlaštenih od strane Evropskog vijeća za pelete...

Broj projekta 1251151
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Pero Dugić
Projektni tim doc. mr Dijana Drljača
prof. dr Tatjana Botić
Aleksandra Borković, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 2630.0 BAM

Razvoj signalnog uređaja za bezbjednost pri radu radnih mašina i vozila

Industrijske radne mašine i vozila u svom radu zahtijevaju obučene rukovaoce i vozače, koji će savjesno primjenjivati sve mjere zaštite na radu, s ciljem zaštite zdravlja i života ljudi i zaštite materijalnih sredstava. Ipak, u praksi se dešavaju situacije kada zbog ljudske nepažnje dolazi do havarije kojom se nanosi ogromna šteta ne samo na tehničkim sredstvima...

Broj projekta 1256007
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Mašinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Valentina Golubović Bugarski
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2021.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 4360.0 BAM

Nove tehnologije uzgoja šljive kao osnov povećanja efikasnosti proizvodnje

Projekat ima za cilj da po prvi put na području Republike Srpske u formi oglednih zasada razvije, uspostavi i demonstrira nove tehnologije uzgoja šljive. Razlozi za intenziviranje uzgojnih oblika kod šljive su univerzalnog karaktera kao i za druge voćne vrste: raniji povratak uloženih sredstava, ekonomično korišćenje radne snage i proizvodnja visokih prinosa uz dobar kvalitet plodova...

Broj projekta 1250186
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Miljan Cvetković
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2022.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 4165.0 BAM

Unapređenje efikasnosti gajenja šljive mehanizovanjem radnih operacija uz podršku informacionih tehnologija

Intenzivan i ekonomičan uzgoj šljive baziran je na velikom učešću ljudskog rada u procesu proizvodnje (rezidba i berba). Studija ima za cilj da istraži mogućnost mehanizovanja letnje rezidbe, radi povećanja efikasnosti proizvodnje. Istraživanjem će biti analizirana mogućnost upotrebe opreme za mehanizovanu rezidbu šljive...

Broj projekta 1250185
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Miljan Cvetković
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2020.
Završetak projekta 28.02.2022.
Vrijednost projekta 50000.0 BAM

Primjena naprednih oksidacijskih procesa (AOPs) u tretmanu otpadnih voda

Konvencionalnim tretmanima prečišćavanja otpadnih voda mnoge zagađujuće materije ne mogu u potpunosti biti uklonjene, a s druge strane, naprednim tehnologijama moguće je dobiti vodu visokog kvaliteta. Napredne oksidacione procese (Advanced Oxidation Processes, AOPs) karakteriše generisanje in situ reaktivnih vrsta...

Broj projekta 1251153
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac Tijana Đuričić, ma
Projektni tim prof. dr Borislav Malinović
doc. Draženko Bjelić
Aleksandra Zelenković
Aleksandra Borković, ma
Dario Marjanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2021.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 3915.0 BAM

Digitalni pristup izradi ekološki prihvatljive ambalaže

Ambalaža je neophodna za sve industrijske grane. Ona predstavlja prvi i dominantan kontakt kupca sa svakim proizvodom ...

Broj projekta 1251150
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Mladen Stančić
Projektni tim prof. dr Sandra Dedijer
prof. dr Dragoljub Novaković
Sara Pelkić
David Radanović
Đorđe Vujčić, ma
doc. mr Miroslav Dragić
prof. dr Nemanja Kašiković
Branka Ružičić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2022.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

Multidisciplinarni pristup kao podrška proširenju sirovinske baze domaćeg proizvođača hrane

Cilj ovog istraživanja je doprinos razvoju održivog i bezbjednog sistema navodnjavanja na poljoprivrednom zemljištu parcelama u Donjim Štrpcima, koje je Ugovorom o koncesiji dodijeljeno Kompaniji „Mladegs-Pak“ d.o.o. Prnjavor kao doprinos uspostavljanju rentabilne i održive proizvodnje zdravstveno ispravnog povrća za proizvodnju hrane i začina...

Broj projekta 1259064
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim mr Sanja Pržulj
mr Marko Ivanišević
Željka Ostojić
Mirela Boroja, ma
prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
prof. dr Mališa Antić
Slobodan Gnjato, ma
Dejana Savić
prof. dr Goran Trbić
prof. dr Radoslav Dekić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 31.08.2023.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

Optimizacija tehnologije proizvodnje i prerade industrijske konoplje u cilju dobijanja molekula od značaja za primjenu u emdicini i fitomedicini

Testiraće se različiti rokovi i načini sjetve, metode branja, sušenja biljne mase, cvjetova i berbe sjemena, način primjene i najbolje metodologije u otkrivanju izolata i molekula za primjenu u medicini i fitomedicini.

Broj projekta 1257036
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Ranko Škrbić
Projektni tim Jovana Radić
doc. dr Relja Suručić
Nedeljko Kusturić
Zorana Đekanović
prof. dr Vojo Radić
prof. dr Duška Delić
Nevena Jokić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2022.
Završetak projekta 30.09.2023.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

SINERGIJA 2021 - BL BusTracker: Praćenje autobusa na linijama prigradskog saobraćaja

BL BusTracker je distribuirani sistem za praćenje autobusa u javnom prevozu u Banjoj Luci, koji je razvijen u okviru inicijative “Banja Luka  pametni grad budućnosti”. Sistem trenutno omogućava praćenje autobusa na devet gradskih i eksperimentalno na jednoj prigradskoj liniji. Sistem omogućava korisnicima da putem mobilne aplikacije prate kretanje autobusa u realnom vremenu i vide procijenjeno vrijeme dolaska na odabrano stajalište...

Broj projekta 1255033
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dražen Brđanin
Projektni tim Danijela Banjac, ma
Dragan Jović
Filip Stojanković
Aleksandar Bosančić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 30.09.2023.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

Proizvodnja i karakterizacija novih proizvoda od mlijeka

Budući da su se različite začinske biljke vijekovima koristile za poboljšanje ukusa hrane, a pored toga sadrže i mnoga ljekovita svojstva, cilj ovog projekta je da se proizvedu novi proizvodi, različite vrste sireva sa dodatkom odabranih začina kao što su origano, bosiljak, peršun, ruzmarin i vlasac, i da se ispita kvalitet proizvedenih sireva.Budući da su se različite začinske biljke vijekovima koristile za poboljšanje ukusa hrane...

Broj projekta 1251149
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Danica Savanović
Projektni tim mr Ana Velemir
Jovo Savanović
prof. dr Aleksandar Savić
Aleksandra Torbica
Maja Milijaš, ma
mr Sandra Stojković
prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
Nemanja Jelić
Tijana Đuričić, ma
Jovan Banjac
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2022.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

Sitnu knjigu pišem

U vremenu napretka informacionih tehnologija i sve većoj upućenosti mladih na njih, postoji opravdana potreba za podučavanjem upravo mladihnaraštaja, tj. učenika i studenata, o vrijednosti, značaju i bogatstvu pisanog (takođe i usmenog) nasljeđa Banja Luke i njene okoline. Inače, Banja Luka kao i njena okolina imaju mnoge vrijedne rukopisne dokumente kao svjedoke kontinuiteta i bogatstva ćiriličnog pisma vijekovima unazad...

Broj projekta 1251612
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Babić
Projektni tim prof. dr Slavica Vasiljević Ilić
prof. dr Dragomir Kozomara
mr Goran Milašin
prof. dr Dijana Crnjak
Finansijer FOND ZA IZBEGLA ,RASELJENA LICA I ZA SARADNJU SA SRBIMA U REGIONU
Početak realizacije 01.10.2021.
Završetak projekta 30.04.2022.
Vrijednost projekta 2493.0 BAM

Univerzitetski grad-ZELENI GRAD-UNIBIKE

Jedan od najjednostavnijih načina da doprinesemo očuvanju životne sredine jeste vožnja bicikla. Zamjena automobila biciklima smanjuje emisiju gasova sa efektom staklene bašte i tako usporava klimatske promjene. Pored pozitivnog uticaja na zdravlje ljudi, biciklizam je najbrži, najfleksibilniji i najpouzdaniji način za kretanje po gradovima. Vrijednosti koncentracija sumpor-dioksida, ugljen-monoksida, azotnih oksida, olova, benzena, prizemnog ozona, arsena, kadmija, nikla, benzo(a)pirena i lebdećih čestica ...

Broj projekta 1250184
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica
Projektni tim doc. dr Marina Antić
Finansijer Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2021.
Završetak projekta 28.02.2022.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM

KARAKTERIZACIJA I BIOMEDICINSKA PRIMJENA DENTALNIH POLIMETILMETAKRILAT MATERIJALA SA DODATKOM RAZLIČITIH NANOČESTICA

Glavni cilj ovog projekta je utvrđivanje mogućnosti upotrebe različitih nanočestica u stomatologiji kroz razvoj nove generacije nanomodifikovanih akrilatnih materijala koji mogu na odgovarajući način zadovoljiti antimikrobne i mehaničke zahtjeve i biti rezistentni na faktore sredine u oralnoj duplji. Polimetilmetakrilat (PMMA) je materijal koji se najčešće koristi za izradu baza mobilnih proteza, proteza oslonjenih na implantate, mobilnih ortodontskih aparata i intraoralnih maksilofacijalnih proteza. PMMA ...

Broj projekta 1257035
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Olivera Dolić
Projektni tim prof. dr Marija Obradović
doc. dr Željka Kojić
doc. mr Tijana Adamović
prof. dr Nataša Trtić
prof. dr Valentina Veselinović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2021.
Završetak projekta 30.06.2021.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Razvoj "pametne" vertikalne signalizacije

Predloženi projekat predstavlja razvoj "pametnog" sistema vertikalne signalizacije za rano upozoravanje vozača motornih vozila o namjeri prelaska ranjivih učesnika, te njihovom prisustvu na pješačkom prelazu. Predloženi sistem se sastoji od senzora koji detektuju prisustvo osoba koji imaju namjeru da pređu preko pješačkog prelaza, te svjetlosne vertikalne signalizacije koja pravovremeno upozorava vozače motornih vozila...

Broj projekta 1255031
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Željko Ivanović
Projektni tim Damjan Prerad
doc. dr Aleksandar Pajkanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2021.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 2215.0 BAM

Analiza socioekonomskih aspekata lanca vrijednosti pšenice

Analiza socioekonomskih aspekata u lancu vrijednosti pšenice na području Republike Srpske. U realizaciji projekta planirane su aktivnosti u oblasti primarnog i sekundarnog istraživanja, kao i održavanje radionice na zadane teme.

Broj projekta 1250183
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Vesna Mrdalj
Projektni tim prof. dr Aleksandar Ostojić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2021.
Završetak projekta 30.11.2022.
Vrijednost projekta 3000.0 BAM

Pružanje usluge upravljanja i nadzora javnom rasvjetom Gradu Banja Luka

Pružanje usluge upravljanja i nadzora javnom rasvjetom Gradu Banja Luka.

Broj projekta 1255032
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Željko Ivanović
Projektni tim Predrag Rodić
Finansijer GRADSKA UPRAVA GRAD BANJA LUKA
Početak realizacije 01.01.2022.
Završetak projekta 30.06.2022.
Vrijednost projekta 100000.0 BAM