Navigacija

Projekti

Unapređenje kapaciteta Centra za akreditovane laboratorije preko nabaveke opreme i akreditacije metode za ispitivanje tvrdoće materijala

Problem koji se rješava implementacijom ovog projekta se odnosi na kompletiranje usluga Centra za akreditovane laboratorije, tako što se planira nabavka uređaja za mjerenje tvrdoće metalnih materijala i akreditacija te metode.Opšti cilj projekta je podizanje kapaciteta Centra za akreditovane laboratorije u polju ispitivanja materijala i zavarenih spojeva. Realizacijom ovog cilja uticaće se na značajno proširenje saradnje između visoko obrazovne institucije i privrednih društava...

Broj projekta 1256004
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Mašinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Stevo Borojević
Projektni tim
Finansijer RAZVOJNA AGENCIJA EDA, BANJA LUKA
Početak realizacije 01.04.2021.
Završetak projekta 31.10.2021.
Vrijednost projekta 84470.0 BAM

Mašinsko učenje u rubnom računarstvu

U projektovanju i implementaciji sistema za obradu i analizu signala i podataka, te federativno obučavanje modela mašinskog učenja zasnovanih na mikroračunarskim sistemima ili FPGA se mora voditi računa o mnogim suprotstavljenim parametrima kao što su: procesna moć, količina raspoloživog memorijskog prostora, propusni opseg mreže, potrošnja energije, itd. Zbog toga je projektovanje i implementacija ovakvih sistema nužno proces u kojem se nastoji...

Broj projekta 1255028
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladimir Risojević
Projektni tim prof. dr Zdenka Babić
Vanja Starčević
Vedran Jovanović, ma
Romanela Lajić
Slavica Gajić, ma
doc. dr Mitar Simić
Vladan Stojnić
Početak realizacije 01.06.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Genotipizacija gatačkog goveda na teritoriji opštine Gacko u 2021. godini

Jedna od najugroženijih autohtonih rasa na prostoru Republike Srpske je gatačko govedo te smatramo da je to prioritetna rasa za genotipizaciju radi očuvanja izvornosti tj.očuvanja genofonda. Cilj ovog projekta je utvrditi nivo autohtonosti izabranih jedinki sa područja opštine Gacko...

Broj projekta 1251520
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Jelena Nikitović
Projektni tim doc. dr Marina Antić
doc. dr Borut Bosančić
Bogdan Malić
doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
dr Sanda Stanivuković
dr Tatjana Pandurević
Finansijer OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA GACKO
Početak realizacije 01.06.2021.
Završetak projekta 30.06.2022.
Vrijednost projekta 30000.0 BAM

Izdavačka djelatnost nastavnog osoblja Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Izdavačka djelatnost nastavnog osoblja Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci je od velikog značaja za razvoj fakulteta. Svake godine pored redovnih publikacija, objavljuje se i niz naučno-stručnih rukopisa koji su od velikog značaja za razvoj šumarske nauke i struke. Tokom svake godine Šumarski fakultet ima svoja redovna izdanja (Glasnik Šumarskog fakultet koji je svrstan u vodeće časopise nacionalnog značaja prve katedgorije, zatim Informativni bilten)...

Broj projekta 1251424
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 9918.0 BAM

Sufinansiranje naučno-istraživačkih i obrazovnih aktivnosti u „Centru za naučno istraživanje i ekologiju NP Sutjeska“

Svakim danom sve više postajemo svijesni značaja i neprocijenive vrijednosti prašuma, starih šuma odnosno šuma u kojima nije bilo direktnog djelovanja čovjeka. Višegodišnja istraživanja i praksa u oblasti šumartva su pokazali da je najbolji način očuvanja šuma optimalno gazdovanje prilagođeno vrstama drveća i stanišnim uslovama, odnosno gazdovanje u kojem se u što većoj mjeri oponašaju prirodni procesi...

Broj projekta 1251425
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 4950.0 BAM

Izdavačka djelatnost Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Izdavačka djelatnost Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci je u ranijem periodu bila na zavidnom nivou, gdje je svake godine pored redovnih publikacija, objavljivano i niz naučno-stručnih rukopisa koji su imali značaj za razvoj šumarske nauke i struke. Tokom svake godine Šumarski fakultet ima svoja redovna izdanja (Glasnik Šumarskog fakultet koji je svrstan u vodeće časopise nacionalnog značaja prve katedgorije, zatim Informativni bilten)...

Broj projekta 1251416
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 31.03.2020.
Završetak projekta 15.06.2021.
Vrijednost projekta 10810.0 BAM

Suzbijanje pucanja plodova trešnje i kondicioniranje istih za dugotrajnije čuvanje u skladištu hormonskim i mineralim pripravcima

Pucanje plodova trešnje je voćarski problem na svjetskom nivou koji dovodi do velikih gubitaka u prinosu i kvalitetu. Obzirom da period zrenja plodova zna da bude najkišovitiji period u godini, opasnost od pucanja plodova je utoliko veća. Pucanje izaziva mehanička oštećenja koja narušavaju nutritivnu i biohemijsku konstituciju, čime se gubi upotrebna vrijednost plodova trešnje. Nove tehnologije i prakse utiče na suzbijanje pojave pucanja ploda...

Broj projekta 1251518
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Boris Pašalić
Projektni tim dr Sanda Stanivuković
Zlatan Ristić
doc. dr Marina Antić
doc. dr Borut Bosančić
mr Predrag Ilić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

Epigenetički mehanizmi prilagođavanja usjeva na klimatske promjene: podrška SOST akciji CA19125- EPIgenetic mechanisms of Crop Adaptation To Climate cHange (EPI-CATCH)

Cilj ovog projekta je definisanje, razvoj, generisanje i razmjena najnovijih saznanja i metodologija za ispitivanje epigenetičkih mehanizama koji utiču na prilagođavanje biljaka na faktore stresa pod uticajem klimatskih promjena. Postojeće tehnologije u poljoprivredi, kao i moderne tehnike u oplemenjivanju biljaka nastoje omogućiti visoke prinose i intenzitet proizvodnje...

Broj projekta 1251519
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
Projektni tim Tanja Krmpot, ma
doc. dr Jelena Nikitović
dr Sanda Stanivuković
Sonja Rašeta
doc. dr Marina Antić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM

Građanska nauka u Bosni i Hercegovini Podrška COST Akciji CA17122 “Increasing understanding of alien species trough ctizen science” – Alien CSI

Glavni cilj projekta je uspostavljanje i promocija značaja građanske nauke u BiH kroz inventarizaciju invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta na primjeru banjalučke regije. 2018. godine odobrena je COST akcija CA17122 Alien SCI „Povećanje saznanja o stranim vrstama kroz građansku nauku“. Akcija ima za cilj multidisciplinaran pristup istraživačkim problemima u oblasti uspostavljanja, razvoja i primjene građanske nauke.

Broj projekta 1251517
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac Nataša Pašalić
Projektni tim Sunčica Bodružić
doc. dr Marina Antić
Petar Nikolić, ma
Nikola Travar
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 6500.0 BAM

Bioaktivna jedinjenja bazirana na poljoprivredno-prehrambenim i tekstilnim nusproduktima, namjenjena za proizvode za njegu kože

Cilj projekta Ker4Care je aplikacija na Horizon2020 program koji posmatra vunu lošijeg kvaliteta kao dragocjen izvor sirovina konkretno prirodnog polimera...

Broj projekta 1259055
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Dejana Savić
Sunčica Sukur
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.03.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 13000.0 BAM

Minerali u školama 4.0

RM@Schools 4.0 projekat je proizašao iz RM@Schools 3.0, posebno prepoznatog programa u fondu EIT RawMaterials namijenjenom obrazovanju društva u cjelini. Program će se ujedno odvijati paralelno sa RM@Schools-ESEE koji je posvećen regionu istočne i jugoistočne Evrope. Takođe program podržava i "Akademiju o sirovinama ("mineralima")" i njene napore usmjerene prema mlađim učenicima (11-19 godina...

Broj projekta 1259056
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni obrazovni
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim prof. dr Milica Balaban
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Pravni položaj uzbunjivača u Republici Srpskoj

ako bi se unaprijedio okvir borbe protiv korupcije, cilj projekta jeste da se stručna i šira javnost informišu o statusu lica koja prijavljuju korupciju, odn. pravnim sredstvima koja im stoje na raspolaganju. Održavanje okruglog stola posvećenog pravnom položaju uzbunjivača u Republici Srpskoj, i štampanje publikacije sa rezultatima istraživanja, omogućiće adekvatniju informisanost javnosti, ali i odgovornih lica nadležnih za primjenu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju...

Broj projekta 1258003
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Pravni fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Vasiljević
Projektni tim prof. dr Željko Mirjanić
Sanda Gvero, ma
dr Igor Milinković
Irena Radić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2019.
Završetak projekta 30.10.2020.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM

Podrška implementaciji COST akcije CA19130, Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry

Finansijski sektor je najveći korisnik digitalnih tehnologija i glavni pokretač digitalne transformacije ekonomije. Finansijska tehnologija (FinTech) ima za cilj da se takmiči i podržava uspostavljenu finansijsku industriju u pružanju finansijskih usluga. Na globalnom nivou, više od 100 milijardi dolara investicija je uloženo u FinTech kompanije i veštačku inteligenciju (AI) od 2010. godine i nastavlja da znatno raste...

Broj projekta 1254003
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac prof. dr Igor Todorović
Projektni tim prof. dr Jelena Poljašević
Branka Stanković
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM

Priprema prijedloga projekta: "Prepoznavanje vještina za korištenje obnovljivih materijala i tehnologija pri obnovi stambenih zgrada" prema Horizontu 2020

Projekat za cilj ima analizu i usklađivanje neophodnih vještina profesionalaca u građevinskom sektoru, te staranje osnove za primjenu građevinskih materijala iz obnovljivih izvora pri obnovi postojećih zgrada. Prijedlog projekta je koncipiran prema ,,Building a low-carbon, climate resilient future’’ programu Horizon 2020 Framework -a Evropske Unije (EU)...

Broj projekta 1253009
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Darija Gajić
Projektni tim Slobodan Peulić
doc. Igor Kuvač
doc. Nevena Novaković
prof. dr Petar Gvero
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 8500.0 BAM

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Cilj projekta je izgradnja i jačanje kapaciteta organizacija u regionu Jugoistočne Evrope (JIE) da vrše kvalitetna ekonomska istraživanja o socio-ekonomskom uticaju oporezivanja duvana i da podrže dijalog u oblasti politika kroz širenje rezultata istraživanja.

Broj projekta 1250167
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim Borislav Vukojević, ma
Ljubiša Mićić, ma
doc. dr Dragan Gligorić
Dragana Preradović Kulovac, ma
Finansijer Blumerg fondacija putem Univerziteta Ilinois u Čikagu
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 212211.0 USD

Inovativna rješenja za tretman otpadnih voda

Osnovni cilj ovog projekta jeste podrška realizaciji odobrenog EUREKA projekta, „Innovative solutions for the treatment of chromates-containing wastewaters“ (EUREKA Network Application E!13305 INSOLT-CHR - odobren 24. oktobra 2019. godine), od strane istraživačkog osoblja sa Tehnološkog fakulteta.

Broj projekta 1251142
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Tijana Đuričić, ma
doc. Draženko Bjelić
mr Đorđe Vojinović
Dajana Dragić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 30.06.2021.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Asortiman sadnog materijala za gazdinstva JPŠ „Šume RS“ 2020-2050. godina

Kroz realizaciju projekta „Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske“ ukazano je na izraženu neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom u JP „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac...

Broj projekta 1251423
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Milan Mataruga
Projektni tim Sanja Radinović
doc. dr Vladimir Stupar
mr Miroslav Mirković
doc. dr Dragan Čomić
prof. dr Marijana Kapović Solomun
doc. dr Branislav Cvjetković
doc. dr Vanja Daničić
prof. dr Jugoslav Brujić
Brankica Kajkut
dr Dražen Miljić
Dragan Ubović
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2022.
Vrijednost projekta 30000.0 BAM

Razvoj novih tehnologija za efikasniji nadzor štetnih organizama

Cilj projekta je zajednička obrada faunističkih, ekoloških i fitosanitarnih podataka i analiza glavnih načina introdukcije invazivnih vrsta s ciljem definisanja akcionog plana za poboljšanje fitosanitarnog sistema od segmenata legislative do praktičnih mjera. Ove mjere uključuju naučnu podršku fitosanitarnom osoblju i razvoj mobilne aplikacije za poluautomatsku detekciju invazivnog organizma. Kroz projekat će biti podržana i inicijativa osnivanja...

Broj projekta 1250166
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac doc. dr Branimir Nježić
Projektni tim doc. dr Borut Bosančić
Petar Nikolić, ma
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM

Strategija podizanja klimatski adaptiranih šuma u različitim ekosistemskim uslovima

Projekat podržava realizaciju COST akcije pod naslovom "Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation", a koja predviđa nove pristupe u podizanju šuma kroz: - Testiranje novih pristupa podizanja šuma kroz izbor šumskih vrsta drveća na osnovu Elenbergovih koeficijenata vrste i staništa kao osnova za podizanje novih šuma u svjetlu klimatskih promjena, - Testiranje novih pristupa podizanju šuma kroz definisanje gustina sadnje na terenu primjenom nove metedologije...

Broj projekta 1251422
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac doc. dr Branislav Cvjetković
Projektni tim doc. dr Vanja Daničić
prof. dr Milan Mataruga
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Sufinansiranje aktivnosti iz projekta "NI4OS-Europe National Initiatives for Open Science in Europe"

Nabavka čvorova za računarski klaster ETFBL-CC01. U okviru NI4OS-Europe projekta predviđena je podrška za generičke i tematske servise na njihovom putu uključenja u ravnopravno prisustvo u EOSC katalogu usluga. Jedan od uslova za kvalifikaciju za ravnopravni ulazak je i postojanje odgovarajuće hardverske podloge koja mora biti u stanju izdržati obim obrade podataka smislen za evropski nivo. Da bi zadovoljili pomenute kriterijume...

Broj projekta 1255027
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Mihajlo Savić
Projektni tim Milosava Radonjić
prof. dr Vladimir Risojević
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 15000.0 BAM

Moja praksa i 3-de Akademija

Projekat ima za cilj da se nastavi pozitivan primjer relaizacije projekata koji podstiču bolju zaposlenost naših studenata-omladine. Nakon što polaznici obave praksu u trajanju 160 radnih sati, bivaju prepoznatljivi na tržištu rada. Kao rezultat projekta do sada je zaposleno sedam svršenih studenata Univerziteta u Banjoj Luci. Paralelno sa odvijanjem programa prakse, odvija se i 3-de Akademija na kojoj polaznici imaju obuku iz 3-de tehnologija, sa primjerima u praksi.

Broj projekta 1250164
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica
Projektni tim Srđan Bijelović
Zana Stevandić
Finansijer Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Početak realizacije 01.12.2020.
Završetak projekta 30.06.2021.
Vrijednost projekta 8000.0 BAM

Podrška većem stepenu uspješnosti učešća u Evropskom okvirnom programu za istraživanje i inovacije

Osnovni cilj projekta je osiguranje većeg stepena učešća i uspješnosti projektnih aplikacija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci (FPN UNIBL) u okviru Evropskog programa za istraživanje i inovacije (Horizon 2020 i njegovog nasljednika Horizon Europe). FPN UNIBL je do sada učestvovao u 5 projektnih aplikacija na različite Horizon 2020 pozive u referentnim oblastima (migracije, procesi demoktratizacije i sl) kao partnerska institucija...

Broj projekta 1251702
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka
Rukovodilac doc. dr Dalibor Savić
Projektni tim Anđela Pepić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.02.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 9500.0 BAM

Podrška implementaciji COST akcije: LAND4FLOOD Natural Flood Retention on Private Land (CA16209)

Cilj projekta je unapređenje postojećeg načina planiranja upravljanja zemljišnim resursima od strane lokalnih zajednica, u kontekstu smanjenja rizika od poplave, a posebno kada su u pitanju privatni zemljoposjednici i poljoprivredni proizvođači u Bosni i Hercegovini. Takođe, cilj je predstavljanje novih „zelenih praksi“ čijom implementacijom će se značajno smanjiti rizici i štete od poplava ...

Broj projekta 1251421
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim Zorana Hrkić Ilić, ma
prof. dr Nada Šumatić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 7500.0 BAM

Uticaj požara na stanje i degradaciju zemljišnih resursa Republike Srpske

Cilj projekta je doprinos implementaciji COST akcija koja se bavi pitanjima uticaja požara na zemljišne resurse i degradaciju zemljišta. Aktivnosti: Prikupljanje podataka o požarima; Prikupljanje podataka o stanju zemljišnih resursa; Potrebna su istraživanja za izradu i objavljivanje rada na SCI listićima i Diseminacija rezultata istraživanja i razmenjena iskustava.

Broj projekta 1251420
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Pan evropsko istraživanje, prošlost, sadašnjost i budućnost megapožara. Biofizička, sociološka i ekonomska percepcija APROACH (PEMEFI)

Učešće u analizi požara u Evropi; - Identifikacija trenutne situacije u pogledu megapožara u Evropi i njihovog uticaja na životnu sredinu, ekonomiju i percepciju zainteresovanih strana; - Učešće u diseminaciji rezultata i obuka zainteresovanih strana; - Učešće u pripremi mogućih scenarija budućih požara u skladu sa projekcijama klimatskih promjena u Evropi - Priprema publikacija..

Broj projekta 1251419
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 30.05.2021.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM