Navigacija

Akademska 2017/2018.

Povodom Dana Univerziteta u Banjoj Luci, a u skladu sa članom 12. Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci, svake godine dodeljuje se nagrada za postignut uspjeh najboljim diplomiranim studentima Univerziteta u Banjoj Luci: „Zlatna značka sa likom Nikola Tesla“, a u akademskoj 2017/2018. godini dodijeljena je sljedećim studentima:

 

Red. broj

Ime, ime oca i prezime

Prosječna ocjena

Fakultet/Akademija

 1.  

Janja Bijelić

9,88

Akademija umjetnosti

 1.  

Dajana Papaz

9,56

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

 1.  

Dušica Bosančić

9,79

Ekonomski fakultet

 1.  

Aleksandar Kelečević

9,58

Elektrotehnički fakultet

 1.  

Zoran Grahovac

9,59

Mašinski fakultet

 1.  

Mladen Đurić

9,83

Medicinski fakultet

 1.  

Slađana Preradović

9,71

Poljoprivredni fakultet

 1.  

Vera Karać

9,62

Pravni fakultet

 1.  

Boris Topalović

9,74

Prirodno-matematički fakultet

 1.  

Stefan Usorac

9,44

Rudarski fakultet

 1.  

Staniša Latinovića

9,72

Tehnološki fakultet

 1.  

Biljana Borenović

9,44

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

 1.  

Mirjana Damjenić

9,86

Fakultet političkih nauka

 1.  

Petar Đukić

9,44

Fakultet bezbjednosnih nauka

 1.  

Milijana Vulin

9,96

Filozofski fakultet

 1.  

Sandra Batez

9,91

Filološki fakultet

 1.  

Ozren Žolja

8,38

Šumarski fakultet