Navigacija

prof. dr Duško Bogdanić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za teorijsku matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Algebra i geometrija redovni profesor 23. decembar 2021.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C13MAG002 Algebra
2C13MAG003 Komutativna algebra
2C13MAG006 Reprezentacije konačnih grupa
2C13MAG009 Konačne grupe i njihovi karakteri
2C13MAG010 Algebarska teorija brojeva
2C16HEM002 Obrada rezultata mjerenja
Akademske studije prvog ciklusa
1C07MNS517 Metodika nastave algebre
1C07FOS1133 Uvod u matematiku
1C07HOS332 Matematika 1
1C07HOS333 Matematika 2
1C09MIN274 Uvod u algebru
1C09MIN279 Linearna algebra
1C09MNS274 Uvod u algebru
1C09MNS300 Linearna algebra 2
1C09MNS303 Algebra
1C09MNS914 Metodika nastave algebre
1C09MOS274 Uvod u algebru
1C09MOS298 Linearna algebra 1
1C09MOS300 Linearna algebra 2
1C09MOS303 Algebra
1C09MOS980 Izabrana poglavlja algebre
1C10TNS332 Matematika 1
1C10TNS333 Matematika 2
1C16HOS332 Matematika 1
1C16HOS333 Matematika 2
1C19MIN019 Linearna algebra
1C19FNS004 Uvod u matematiku
Akademske studije trećeg ciklusa
3MRKG Modularne reprezentacije konačnih grupa
3NA Neasocijativne algebre
3HA Homološka algebra
Prvi ciklus
1C07FOS274 Uvod u algebru

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Igor R. Šafarevič --- vijek rada i borbe ostavljen pokoljenima u naslijeđe

  DOI 10.7251/MK2302099C
  Časopis MAT-KOL
  Godina 2023
  Autori Dimitrije Čvokić, Duško Bogdanić i Jelena Osipova
  Volumen 29
  Broj 2
  Strana od 99
  Strana do 114
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/1qflQiVqX8T_NPDCprjBm4Whvl-iozbAY/view

  Indecomposable Modules in the Grassmannian Cluster Category ${\rm CM}(B_{5,10})$

  Časopis KRAGUJEVAC JOURNAL OF MATHEMATICS
  Godina 2022
  Autori Duško Bogdanić i Ivan Vanja Boroja
  Volumen 48
  Broj 6
  Strana od 907
  Strana do 920
  Veb adresa https://imi.pmf.kg.ac.rs/kjm/pdf/accepted-finished/759dde513605c4c9fc8ddd6e3da4e386_2536_10292021_092521/kjm_48_6-7.pdf

  Construction of Rank 2 Indecomposable Modules in Grassmannian Cluster Categories

  Časopis Advanced Studies in Pure Mathematics
  Godina 2022
  Autori Duško Bogdanić, Karin Baur i Jian-Rong Li
  Volumen 88
  Strana od 1
  Strana do 29
  Veb adresa https://bookstore.ams.org/aspm

  Invert transform and restricted words

  DOI 10.7251/BIMVI2201027B
  Časopis Bulletin of International Mathematical Virtual Institute
  Godina 2022
  Autori Duško Bogdanić i Milan Janjić
  Volumen 12
  Broj 1
  Strana od 27
  Strana do 39
  Veb adresa http://www.imvibl.org/buletin/bulletin_12_1_22/bulletin_imvi_12_1_22_26_39.pdf

  The Fibonacci numbers in biology

  DOI 10.7251/MK2101011B
  Časopis MAT-KOL
  Godina 2021
  Autori Duško Bogdanić, Nina Janjić i Jelena Skorucak
  Volumen XVII
  Broj 1
  Strana od 11
  Strana do 20
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/1rI4gSSUCHWN8KDyAZQ08FPnx1N5tenES/view

  Arithmetics of some sequences via 2-determinants

  DOI 10.7251/BIMVI2103517B
  Časopis Bulletin of International Mathematical Virtual Institute
  Godina 2021
  Autori Duško Bogdanić i Milan Janjić
  Volumen 11
  Broj 3
  Strana od 517
  Strana do 526
  Veb adresa http://www.imvibl.org/buletin/bulletin_imvi_11_3_2021/bulletin_imvi_11_3_2021_517_526.pdf

  Gradings on quaternion blocks with three simple modules

  DOI 10.7251/BIMVI2102319B
  Časopis Bulletin of International Mathematical Virtual Institute
  Godina 2021
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 11
  Broj 2
  Strana od 319
  Strana do 325
  Veb adresa http://www.imvibl.org/buletin/bulletin_imvi_11_2_2021/bulletin_imvi_10_2_2020_319_325.pdf

  Gradings on quaternion blocks with two simple modules

  DOI 10.7251/BIMVI2102255B
  Časopis Bulletin of International Mathematical Virtual Institute
  Godina 2021
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 11
  Broj 2
  Strana od 255
  Strana do 260
  Veb adresa http://www.imvibl.org/buletin/bulletin_imvi_11_2_2021/bulletin_imvi_11_2_2021_255_260.pdf

  Cluster categories from Grassmannians and root combinatorics

  DOI 10.1017/nmj.2019.14
  Časopis NAGOYA MATHEMATICAL JOURNAL
  Godina 2020
  Autori Duško Bogdanić, Karin Baur i Ana Garcia Elsener
  Volumen 240
  Strana od 322
  Strana do 354
  Veb adresa https://www.cambridge.org/core/journals/nagoya-mathematical-journal/article/abs/cluster-categories-from-grassmannians-and-root-combinatorics/1B5688F2D593727778FD38072C8C576A

  Computation of Positive Roots for Lie Algebras

  DOI 10.7251/MK2002033B
  Časopis MAT-KOL
  Godina 2020
  Autori Duško Bogdanić i Sara Jevđenić
  Volumen 26
  Broj 2
  Strana od 33
  Strana do 40
  Veb adresa https://matinf.pmf.unibl.org/mat-kol/en/home

  Extensions between Cohen–Macaulay modules of Grassmannian cluster categories

  DOI 10.1007/s10801-016-0731-5
  Časopis JOURNAL OF ALGEBRAIC COMBINATORICS
  Godina 2017
  Autori Duško Bogdanić i Karin Baur
  Volumen 45
  Broj 4
  Strana od 965
  Strana do 1000
  Veb adresa https://link.springer.com/article/10.1007/s10801-016-0731-5

  Existence of gradings on associative algebras

  DOI 10.1080/00927872.2015.1065872
  Časopis COMMUNICATIONS IN ALGEBRA
  Godina 2016
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 44
  Broj 7
  Strana od 3067
  Strana do 3076
  Veb adresa https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00927872.2015.1065872

  Gradings on semidihedral blocks with three simple modules

  Časopis Bulletin of International Mathematical Virtual Institute
  Godina 2015
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 5
  Strana od 141
  Strana do 152
  Veb adresa www.imvibl.org

  Gradings on Semidihedral Blocks With Two Simple Modules

  Časopis Bulletin of International Mathematical Virtual Institute
  Godina 2015
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 5
  Strana od 133
  Strana do 140
  Veb adresa www.imvibl.org

  Grading Wild Blocks via Stable Equivalences

  Časopis Bulletin of International Mathematical Virtual Institute
  Godina 2015
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 5
  Strana od 125
  Strana do 132
  Veb adresa http://www.imvibl.org/

  Obrazac nacionalnog projekta prevencije moždanog udara u ranom otkrivanju patoloških promjena na krvnim sudovima vrata i glave

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2014
  Autori Vlado Đajić, Ljubiša Preradović, Duško Bogdanić, Darko Tomaš i T. Žikić-Rabi
  Volumen XXII
  Broj 1-2
  Strana od 7
  Strana do 14

  Graded Cartan matrices of defect 2 blocks of symmetric groups

  DOI 10.1142/S0219498812502209
  Časopis JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS
  Godina 2013
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 12
  Broj 5
  Strana od 1250220
  Strana do 1250231
  Veb adresa http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219498812502209

  Graded blocks of group algebras with dihedral defect groups

  DOI 10.4064/cm122-2-1
  Časopis Colloquium Mathematicum
  Godina 2011
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 122
  Strana od 149
  Strana do 176
  Veb adresa https://www.impan.pl/en/publishing-house/journals-and-series/colloquium-mathematicum/all/122/2/86869/graded-blocks-of-group-algebras-with-dihedral-defect-groups

  Graded Brauer tree algebras

  DOI 10.1016/j.jpaa.2009.11.013
  Časopis JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA
  Godina 2010
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 214
  Broj 9
  Strana od 1534
  Strana do 1552
  Veb adresa http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022404909002722

  Aksiome teorije skupova

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2009
  Autori Bojan Nikolić, Duško Bogdanić i Daniel Romano
  Volumen XV(1)
  Strana od 17
  Strana do 25

Knjige

  Osnove matematike

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-78-3
  Godina 2019
  Autori Duško Bogdanić i Milan Janjić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 163

  Elementarna matematika

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-77-6
  Godina 2019
  Autori Duško Bogdanić i Bojan Nikolić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Uvod u algebru

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-27-1
  Godina 2012
  Autori Milan Janjić i Duško Bogdanić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 1999

Projekti

Kompresovani grafovi komutativnosti algebarskih struktura

Tokom bilateralne saradnje planiramo da istražujemo kompresovane grafove komutativnosti prstena i drugih algebarskih struktura, te da razmotrimo njihova svojstva. Različiti grafovi indukovani algebarskim strukturama su predmet intenzivnih istraživanja posljednjih decenija. U projektu ćemo pokušati da uspostavimo vezu između strukture grafa i odgovarajuće

Broj projekta 1259098
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Bogdanić
Projektni tim mr Jovan Mikić
Sara Koljančić, ma
mr Ivan-Vanja Boroja
Finansijer Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Vlada Republike Slovenijeada
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 3600.0 BAM

Analiza bioloških mreža metodama mašinskog učenja

Projekat "Analiza bioloških mreža metodama mašinskog učenja" ima za cilj istraživanje i razvoj novih metoda za analizu bioloških mreža korišćenjem tehnika mašinskog učenja. Istraživanje je fokusirano na probleme u oblasti bioinformatike i računarske biologije, a poseban akcenat će biti stavljen na razvoj i primjenu algoritama koji mogu efikasno da obrade i analiziraju kompleksne biološke podatke predstavljene biološkim mrežama. ..

Broj projekta 1259087
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Milana Grbić
Projektni tim doc. dr Marko Đukanović
prof. dr Duško Bogdanić
Nenad Vilendečić
Milan Predojević, ma
Milica Jaguzović
mr Tatjana Zec
prof. dr Dragan Matić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2024.
Završetak projekta 01.04.2025.
Vrijednost projekta 5500.0 BAM

Razvoj metoda vještačke inteligencije za rješavanje problema računarske biologije

U okviru projekta predviđena su istraživanja koja se odnose na razvoj metoda vještačke inteligencije za rješavanje problema u računarskoj biologiji i posebno u biološkim mrežama. Računarska biologija je jedno od intenzivno istraživanih interdisciplinarnih područja, koje uključuje razvoj računarskih alata koji pomažu otkrivanju i boljoj interpretaciji bioloških podataka. S obzirom da se biološke mreže mogu posmatrati kao matematičke grafovske strukture, problemi definisani nad ...

Broj projekta 1259052
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim prof. dr Vladimir Jovanović
doc. dr Vladimir Filipović
Milan Predojević, ma
doc. dr Milana Grbić
doc. dr Marko Đukanović
prof. dr Duško Bogdanić
Vukašin Crnogorac
Sara Koljančić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 30.10.2022.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM

Konfiguracioni prostori u diskretnoj geometriji

Konfiguracioni prostor je topološki prostor koji parametrizuje sva moguća stanja nekog sistema geometrijskih objekata (particija skupa tačaka, aranžmani pravih i podprostora, sve ortogonalne baze, itd...). U problemima diskretne geometrije, dobar izbor odgovarajućeg konfi-guracionog sistema, odnosno „pametna“ interpretacija problema...

Broj projekta 1259049
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim Milanka Treml, ma
mr Slađana Babić
prof. dr Zoran Mitrović
prof. dr Miroslav Pranić
Sara Koljančić, ma
prof. dr Duško Bogdanić
doc. dr Bojan Nikolić
doc. dr Milana Grbić
Mia Jotanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 31.01.2021.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM

Nilpotentne orbite i komutativnost matrica

Koncepti teorije matrica i linearne algebre su neophodni za razumijevanje teoretskih konstrukcija koje se nalaze u samoj srži modernih naučnih disciplina kao što su mašinsko učenje i obrada velikih podataka. Analiza velikih podataka je postala neizostavan dio današnje industrije i primjene metoda ove grane se mogu naći svugdje, od očuvanja životne okoline i proizvodnje hrane (npr. koriste se za određivanje idealne vrste...

Broj projekta 1259030
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Bogdanić
Projektni tim mr Tatjana Zec
doc. dr Marko Đukanović
Sara Koljančić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 05.03.2024.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Razvoj i primjena metoda kombinatorne optimizacije i metoda mašinskog učenja u bioinformatici

U okviru ovog projekta predviđena su istraživanja koja se odnose na razvoj i primjenu matematičkih i računarskih metoda u istraživanju podataka u bioinformatici. Bioinformatika je interdisciplinarna nauka tumačenja bioloških podataka pomoću informacionih tehnologija i računaraskih nauka, čiji značaj raste iz dana u dan. Razlozi za to su enorman rast količine podataka koji se svakodnevno pronalaze i čuvaju u raznim bazama podataka...

Broj projekta 1259015
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim Sara Koljančić, ma
Milan Predojević, ma
prof. dr Duško Bogdanić
prof. dr Vladimir Jovanović
doc. dr Vladimir Filipović
doc. dr Milana Grbić
doc. dr Marko Đukanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 06.10.2020.
Vrijednost projekta 12410.0 BAM

Topološke i kombinatorne osobine nekih važnih kompleksa

U pokušaju rješavanja različitih problema u kombinatorici, geometriji, algebri, (kao i u još nekim oblastima matematike)se na prirodan način pojave simplicijalni kompleksi. Topološka i kombinatorna svojstva tih kompleksa su tema izučavanja nekih vodećih svjetskih matematičara (Ričard Stenli, Ginter Cigler, Laslo Lovas, Anders Bjerner, itd...). Od posebnog značaja je pronalaženje veza između kombinatornih i topoloških osobina tih kompleksa i polaznog problema.

Broj projekta 1259014
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim Milanka Treml, ma
doc. dr Bojan Nikolić
prof. dr Miroslav Pranić
mr Slađana Babić
prof. dr Zoran Mitrović
prof. dr Duško Bogdanić
Alen Đurić
doc. dr Milana Grbić
Sara Koljančić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 31.01.2023.
Vrijednost projekta 13000.0 BAM

Kombinatorne metode u topologiji i njihova primjena na probleme Tverbergovog tipa

Obojena Tverbergova teorema je jedna od centralnih tema u kombinatornoj geometriji. Pored velikog broja primjena, ova teorema je važna i zato jer se u dokazu teoreme koriste rezultati iz različitih oblasti matematike. U ovom trenutku nekoliko grupa matematičara (Berlin, Cirih, Beč, Beograd, Prag,...) na prestižnim univerzitetima i institutima posmatra probleme Tverbergovog tipa...

Broj projekta 0830905
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim mr Vladimir Telebak
Milanka Treml, ma
prof. dr Dragan Matić
mr Slađana Babić
prof. dr Zoran Mitrović
prof. dr Duško Bogdanić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.09.2016.
Završetak projekta 17.01.2019.
Vrijednost projekta 12100.0 BAM