Navigacija

Akademski koordinatori za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja


Prema članu 3. Pravilnika o međunarodnoj razmjeni studenata i osoblja Univerziteta u Banjoj Luci Akademski koordinator za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja (eng. Academic Coordinator for International Student and Staff Mobility) – je lice koje imenuje naučno-nastavno/umjetničko-naučno-nastavno vijeće članice radi obavljanja nadležnosti iz člana 36. Pravilnika

Član 36.

Akademski koordinator za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja bira se iz reda nastavnika na period od dvije (2) godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog imenovanja na period od dvije (2) godine.

Nadležnosti akademskog koordinatora podrazumijevaju, ali nisu ograničene na: pripremanje i potpisivanje ugovora o učenju, praćenje rezultata studentske razmjene i obradu dobijenih podataka, učešće u radu Komisije za priznavanje perioda razmjene i pripremu ugovora o razmjeni u svrhe nastave i/ili istraživanja i/ili obuke osoblja. 

Članice mogu imenovati više akademskih koordinatora za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja. 

Akademski koordinator za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja pruža podršku za sva akademska pitanja odlazećim i dolazećim studentima i osoblju.

U odsustvu akademskog koordinatora za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja, obaveze koordinatora preuzima rukovodilac studijskog programa, odnosno šef odgovarajuće katedre na kojem odlazeći student studira, odnosno na koji dolazeći student želi da dođe u razmjenu.