Navigacija

Kalendar konferencija

APRIL
Vlado S. Milošević: Etnomuzikolog, Kompozitor i Pedagog-Tradicija kao inspiracija
Akademija umjetnosti Univerzitet u Banjoj Luci
ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2023
Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
MAJ
AgroRes
Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
JUN
Savremena teorija i praksa u graditeljstvu (STEPGRAD)
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
DEMI
Mašinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
SEPTEMBAR
REDETE (Researching Entrepreneurship and Economic Development)
Ekonomski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
OKTOBAR
Oktobarski pravnički dani
Pravni fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
Tehnološki fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
NOVEMBAR
Banjalučki novembarski susreti
Pravni fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
INDEL
Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Banjoj LuciUniverzitet u Banjoj Luci