Navigacija

Katalog studijskih programa

Naziv Institucija Tip studija Jezik ESPB
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
TELEKOMUNIKACIJE 4 (PD) 2003 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Zdravstvena njega Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Informaciono-komunikacione tehnologije Elektrotehnički fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Tekstilno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Zdravstvena njega Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ruski i srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Italijanski jezik i književnost i srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Industrijsko inženjerstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Sport Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Matematika i informatika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Elektronika i telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Biljna proizvodnja Poljoprivredni fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Hemijska tehnologija Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Biotehnološko prehrambeni Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Francuski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTROENERGETIKA 4 (PD) 2003 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Računarstvo i informatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Međunarodna ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Konstrukciono mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Poslovna informatika Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Prostorno planiranje Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Geodezija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Sanitarno inženjerstvo Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Engleski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Tekstilno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 120.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
ZAJEDNIČKA GODIŠTA Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Era Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 10.0
Elektroenergetski i industrijski sistemi Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Finansije i revizija javnog sektora Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Farmacija Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 300.0
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Hemijsko inženjerstvo i tehnologije - 240 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Biljne nauke Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Istorija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Poslovna ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Energetska efikasnost u zgradarstvu Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Računarstvo i informatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Građansko pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
ELEKTRONIKA I KOMUNIKACIJE Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Medicina Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 360.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Geografija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Master studije Pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
International Master in Business and Administration (MBA) Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I INFORMATIKA 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Upravljanje šumskim resursima na prirodnim osnovama Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Elektroenergetika i automatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Francuski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Fizičko vaspitanje i sport Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Poljoprivredni fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Građevinarstvo Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa Srpski 180.0
Sport Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Filozofija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
ELEKTROENERGETSKI I INDUSTRIJSKI SISTEMI Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Socijalni rad-2000 Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Engleski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Opšti nastavnički Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Psihologija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Medijacija u socijalnom radu Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Doktorske studije društvenih nauka Fakultet političkih nauka Akademske studije trećeg ciklusa Srpski 180.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Sportske nauke Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa Srpski 180.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
ELEKTRONIKA I KOMUNIKACIJE Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Poslovno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Tekstilno inženjerstvo - 180 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Računarstvo i informatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Političke nauke Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Radiološka tehnologija Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Hemija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Socijalni rad - dokvalifikacija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 120.0
Poljoprivredne nauke Poljoprivredni fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Doktorske studije Filologije (jezik i književnost) Filološki fakultet Akademske studije trećeg ciklusa
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Studijski program Matematika i informatika - 180 ECTS Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Digitalno emitovanje i širokopojasne tehnologije Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
ELEKTROENERGETIKA 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Biologija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Matematika i informatika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa
Italijanski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Njemački jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
RAČUNARSKA TEHNIKA i INFORMATIKA 4 (PD) 2003 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
TELEKOMUNIKACIJE 4 (PD) 1999 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Dentalna medicina Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 360.0
Geodezija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Metodika nastave stranih jezika i književnosti Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Političke nauke Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Učiteljski studij Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Primijenjena sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Prostorno planiranje Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Babištvo Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I AUTOMATIKA 1989 Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Psihologija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Rudarsko i geološko inženjerstvo Rudarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Pravo Pravni fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Menadžment u turizmu i hotelijerstvu Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Rudarstvo Rudarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Biologija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Sestrinstvo Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Pedagogija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Matematika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije trećeg ciklusa Srpski 180.0
Elektroenergetski i industrijski sistemi Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Elektronika i telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Hemija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Upravljanje šumskim resursima na prirodnim osnovama Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
ELEKTROENERGETIKA 4 (PD) 1999 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Metodika razredne nastave Filozofski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Master zdravstvenih studija Medicinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Industrijsko inženjerstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Istorija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Upravljanje bezbjednosnim rizicima prirodnih katastrofa Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Ruski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Doktorske studije Pravo Pravni fakultet Akademske studije trećeg ciklusa
Grafičko inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Žurnalistika Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Međunarodno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
RAČUNARSTVO I INFORMATIKA Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Geodezija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Studijski program Visoke škole Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 180.0
Tehničko vaspitanje i informatika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
TELEKOMUNIKACIJE 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Tekstilno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 60.0
Biomedicinske nauke Medicinski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa
Ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 60.0
Fizika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Hemijsko inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Aktuarstvo Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Državno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Upravno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I AUTOMATIKA Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Opšti nastavnički Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Učiteljski studij Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Pedagogija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Engleski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Fizika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Žurnalistika-1998 Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Geografija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ekologija i zaštita životne sredine Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Radno i socijalno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Pravno-istorijske studije Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Krivično pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Animalna proizvodnja Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Predškolsko vaspitanje Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
ELEKTRONIKA PD 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
RAČUNARSKA TEHNIKA 4 (PD) 1999 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Farmacija Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 300.0
Arhitektura i urbanizam Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Animalna proizvodnja Poljoprivredni fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Upravljanje kulturnim nasljeđem i kulturnim turizmom Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Ekologija i zaštita životne sredine Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Njemački jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Elektronika i telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Finansije, bankarstvo i osiguranje Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ekonomija i poslovno upravljanje Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Građevinarstvo Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Predškolsko vaspitanje Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Hemija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Italijanski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
ELEKTROENERGETSKI Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTRONIKA I KOMUNIKACIJE 4 (PD) 1995 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I AUTOMATIKA 4 (PD) 1995 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Stomatologija Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 360.0
Fizioterapija Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Medicinsko laboratorijska dijagnostika Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Grafičko inženjerstvo - 180 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Savremena filozofija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Učiteljski studij Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Industrijsko inženjerstvo i menadžment Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Prehrambeno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Francuski jezik i književnosti i latinski jezik Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Geološko inženjerstvo Rudarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Zdravstvena njega Medicinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo Mašinski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 120.0
Prerada drveta Šumarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Građevinarstvo Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
NIJE DEFINISAN Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Geografija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ekologija i zaštita životne sredine Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 185.0
Prostorno planiranje Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Industrijsko ineženjerstvo i menadžment Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0