Navigacija

Katalog studijskih programa

Naziv Institucija Tip studija Jezik ESPB
Srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
NIJE DEFINISAN Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
TELEKOMUNIKACIJE 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Socijalni rad-2000 Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Ekologija i zaštita životne sredine Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Socijalni rad - dokvalifikacija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 120.0
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Predškolsko vaspitanje Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Francuski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Fizika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Sport Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Geografija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Biljna proizvodnja Poljoprivredni fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
ELEKTRONIKA I KOMUNIKACIJE 4 (PD) 1995 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
ELEKTROENERGETIKA 4 (PD) 1999 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
TELEKOMUNIKACIJE 4 (PD) 1999 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
International Master in Business and Administration (MBA) Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Prostorno planiranje Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Hemija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 60.0
Elektroenergetika i automatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Upravljanje kulturnim nasljeđem i kulturnim turizmom Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Elektroenergetski i industrijski sistemi Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Poljoprivredni fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Biologija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Studijski program Visoke škole Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 180.0
Hemijsko inženjerstvo i tehnologije - 240 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Računarstvo i informatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Grafičko inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Prostorno planiranje Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
TELEKOMUNIKACIJE 4 (PD) 2003 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Tekstilno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 60.0
Sportske nauke Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa Srpski 180.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 120.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Opšti nastavnički Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Matematika i informatika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I INFORMATIKA 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Geografija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Engleski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Radno i socijalno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Političke nauke Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Hemijska tehnologija Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Fizičko vaspitanje i sport Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Elektroenergetski i industrijski sistemi Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Računarstvo i informatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Geološko inženjerstvo Rudarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ekologija i zaštita životne sredine Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Geodezija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Dentalna medicina Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 360.0
Geodezija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Doktorske studije Filologije (jezik i književnost) Filološki fakultet Akademske studije trećeg ciklusa
Biologija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Sport Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije drugog ciklusa 120.0
ZAJEDNIČKA GODIŠTA Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Zdravstvena njega Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Tekstilno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 120.0
Krivično pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Farmacija Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 300.0
Filozofija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Njemački jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 185.0
Poslovno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Doktorske studije društvenih nauka Fakultet političkih nauka Akademske studije trećeg ciklusa Srpski 180.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Žurnalistika Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Učiteljski studij Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Pedagogija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Upravno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I AUTOMATIKA 1989 Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Italijanski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Biomedicinske nauke Medicinski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa
Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo Mašinski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
ELEKTROENERGETIKA 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Tekstilno inženjerstvo - 180 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Poslovna ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Industrijsko inženjerstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Sestrinstvo Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Stomatologija Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 360.0
Sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Studijski program Matematika i informatika - 180 ECTS Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Tehničko vaspitanje i informatika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Matematika i informatika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Državno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Aktuarstvo Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Engleski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Engleski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Njemački jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
RAČUNARSTVO I INFORMATIKA Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
RAČUNARSKA TEHNIKA i INFORMATIKA 4 (PD) 2003 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Grafičko inženjerstvo - 180 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Hemijsko inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Opšti nastavnički Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Računarstvo i informatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Era Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 10.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Psihologija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Savremena filozofija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Učiteljski studij Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Građevinarstvo Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Francuski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Pravo Pravni fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I AUTOMATIKA Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
RAČUNARSKA TEHNIKA 4 (PD) 1999 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Upravljanje bezbjednosnim rizicima prirodnih katastrofa Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Međunarodna ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Metodika nastave stranih jezika i književnosti Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Ruski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Građevinarstvo Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Prehrambeno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Master studije Pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Metodika razredne nastave Filozofski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Matematika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije trećeg ciklusa Srpski 180.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Animalna proizvodnja Poljoprivredni fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Master zdravstvenih studija Medicinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Geodezija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Industrijsko inženjerstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Konstrukciono mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Informaciono-komunikacione tehnologije Elektrotehnički fakultet Akademske studije trećeg ciklusa Srpski 180.0
Zdravstvena njega Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Menadžment u turizmu i hotelijerstvu Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Elektronika i telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Građevinarstvo Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa Srpski 180.0
Poljoprivredne nauke Poljoprivredni fakultet Akademske studije trećeg ciklusa Srpski 180.0
Rudarstvo Rudarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Energetska efikasnost u zgradarstvu Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Prerada drveta Šumarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Italijanski jezik i književnost i srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Industrijsko inženjerstvo i menadžment Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Babištvo Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Istorija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTROENERGETIKA 4 (PD) 2003 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Doktorske studije Pravo Pravni fakultet Akademske studije trećeg ciklusa
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Žurnalistika-1998 Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Finansije i revizija javnog sektora Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Animalna proizvodnja Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Tekstilno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Psihologija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Hemija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Rudarsko i geološko inženjerstvo Rudarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Prostorno planiranje Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Medijacija u socijalnom radu Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Sanitarno inženjerstvo Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Industrijsko ineženjerstvo i menadžment Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Biljne nauke Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Istorija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Učiteljski studij Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
ELEKTRONIKA I KOMUNIKACIJE Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Međunarodno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Biotehnološko prehrambeni Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Primijenjena sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Političke nauke Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo – Saobraćajno Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 120.0
ELEKTROENERGETSKI I INDUSTRIJSKI SISTEMI Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I AUTOMATIKA 4 (PD) 1995 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Poslovna informatika Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Radiološka tehnologija Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Elektronika i telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Predškolsko vaspitanje Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Pravno-istorijske studije Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Pedagogija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Ruski i srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Geografija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Medicina Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 360.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Arhitektura i urbanizam Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Medicinsko laboratorijska dijagnostika Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTRONIKA I KOMUNIKACIJE Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Građansko pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Digitalno emitovanje i širokopojasne tehnologije Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Upravljanje šumskim resursima na prirodnim osnovama Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Fizioterapija Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Zdravstvena njega Medicinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Elektronika i telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Upravljanje šumskim resursima na prirodnim osnovama Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Fizika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ekologija i zaštita životne sredine Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTRONIKA PD 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Farmacija Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 300.0
Finansije, bankarstvo i osiguranje Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ekonomija i poslovno upravljanje Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Hemija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Italijanski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
ELEKTROENERGETSKI Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Francuski jezik i književnosti i latinski jezik Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0