Navigacija

Arhiva akata Univerziteta

Zakoni


Statut

(1) Statut Univerziteta

(1.1) Saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture RS na izmjene Statuta Univerziteta, utvrđene Odlukom Senata Univerziteta broj: 02/04-3-2465-53/12 od 08.10.2012. godine

(1.2) Saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture RS na izmjene Statuta Univerziteta, utvrđene Odlukom Senata Univerziteta broj: 02/04-3-632-83/13 od 04.04.2013. godine

(1.3) Saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture RS na izmjene Statuta Univerziteta, utvrđene Odlukom Senata Univerziteta broj: 02/04-3.2314-63/16 od 15.09.2016. godine

(1.4) Izmjene i dopune Statuta Univerzitet utvrđene Odlukom Senata Univerziteta broj 02/04-3.189-217 od 23.02.2017. godine 

(1.5) Izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, utvrđene Odlukom Senata Univerziteta broj: 02/04-3.625-4/17 od 23.03.2017. godine

(1.6) Izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Banjoj Luci utvrđene Odlukkom Senata Univerziteta broj: 02/04-3.2536-2/18 od 27.9.2018. godine

(1.7) Saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture RS na izmjene Statuta Univerziteta, utvrđene Odlukom Senata Univerziteta broj: 02/04-3.2536-2/18 od 27.9.2018. godine

(1.8.) Izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Banjoj Luci - 17. januar 2020. godine

(1.8.) Saglasnost Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta, broj_ 19.040_612-160_19 od 19.11.2019.godine - 17. januar 2020. godine


Strategija


Pravilnici

(1) Pravilnik o radu Univerziteta u Banjoj Luci - 16. januar 2020. godine

(2) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci

(2.1) Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci

(2.2) Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci

(2.3) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci

(2.4) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci - 13. januar 2020. godine

(2.5) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci - 13. april 2020. godine

(3) Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika Univerziteta u Banjoj Luci

(5) Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi

(5) Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi - [objavljeno 1. juna 2022. godine]

(5.1) Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi

(5.2) Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi

(6) Pravilnik o korišćenju slobodne studijske godine

(11) Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa

(12) Pravilnik o postupku izbora organa Univerziteta, fakulteta, Akademije umjetnosti i Instituta za genetičke resurse

(12.1) Odluka o stavljanju van snage člana 6. Pravilnika o postupku izbora organa Univerziteta, fakulteta, Akademije umjetnosti i Instituta za getuta za genetičke  resurse Univerziteta u Banjoj Luci, broj 02/04-3.1472-46/12 od 21.6.2012. godine - 9. avgust 2019. godina

(16) Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima

(16.1) Pravilnik o izmjenama  i dopunama Pravilnika o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima  Univerziteta u Banjoj Luci 

(17) Pravilnik o sistemu kancelarijskog poslovanja i arhiviranja na Univerzitetu u Banjoj Luci

(19) Pravilnik o načinu izbora i broja članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ umjetničko vijeće fakulteta/ Akademije umjetnosti

(19.1) Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ umjetničko vijeće fakulteta/ Akademije umjetnosti - 14. novembar 2019. godine

(21) Pravilnik o vanrednom studiju

(22) Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Banjoj Luci

(26) Pravilnik o zaštiti od požara - 13. mart 2020. godine

(27) Pravilnik o sadržaju, izgledu i digitalnom repozitorijumu doktorskih disertacija

(29) Pravilnik o postupku provjere originalnosti završnih radova studenata na II i III ciklusu studija Univerziteta u Banjoj Luci 

(33) Pravilnik o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u pisanim radovima - 1. april 2019. godine

(33.1) Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u pisanim radovima - 14. novembar 2019. godine

(35) Pravilnik o zaštiti na radu - 20. maj 2019. godine

(35.1) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu - 15. decembar 2020. godine

(37) Pravilnik o korišćenju službenog mobilnog telefona na Univerzitetu u Banjoj Luci - 24. juli 2020. godine


Poslovnici

(1) Poslovnik o radu Senata Univerziteta u Banjoj Luci - 27. septembar 2018. godine

(1.1)  Poslovnik o izmjenama Poslovnika o radu Senata Univerziteta u Banjoj Luci - 23. juli 2020. godine

(2) Poslovnik o radu Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci - 8. juni 2018. godine


Pravila

(1) Pravila studiranja na I i II ciklusu  akademskih studija - [objavljeno 29. septembra 2022. godine]

(1) Pravila studiranja na I i II ciklusu  studija

(1.2) Izmjena Pravila studiranja na I i II ciklusu studija, broj 02/04-3-2551-17/15 od 03.09.2015. godine

(1.3) Odluka o izmjeni Pravila studiranja na I i II ciklusu studija, broj: 02/04-3.2551-17/15 od 3.9.2015. godine i broj: 02/04-3.2973-70/15 od 30.9.2015. godine - 10. mart 2020. godine

(2) Pravila studiranja na III ciklusu - 26. decembar 2019. godine


Odluke


Troškovnik

(1) Troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2016/2017. godinu


(2) Troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2017/2018. godinu


(3) Odluka o izmjeni i dopuni Troškovnika Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2017/2018. godinu i Troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci


(4) Troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2018/2019. godinu

(4.1) Dopuna troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2018/2019. godinu


(5) Troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2019/2020. godinu

(5.1) Odluka o dopuni Troškovnika Univerziteta za akademsku 2019/ 2020. godinu - 29. novembar 2019. godine

(5.2) Odluka o dopuni Troškovnika Univerziteta za akademsku 2019/ 2020. godinu - 29. novembar 2019. godine


(6) Troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2020/21. godinu - 13. juli 2020. godine

(6.1) - Odluka o dopuni Troškovnika Univerziteta u Banjoj Luci
za akademsku 2020/2021. godinu
 - 5. novembar 2021. godine

(6.2) Odluka o dopuni Troškovnika Univerziteta u Banjoj Luci
za akademsku 2020/2021. godinu
 - 16. novembar 2020. godineObrasci


Ostali akti

(1) Kodeks profesionalne etike Univerziteta u Banjoj Luci

(1.1) Izmjene i dopune Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Banjoj Luci - 14. novembar 2019. godine


Programi