Navigacija

Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci razvio se iz Elektrotehničkog odsjeka tadašnjeg Tehničkog fakulteta u Banjoj Luci, osnovanog 24. novembra 1962. godine. Krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina prošlog vijeka porasle su potrebe za inženjerima elektrotehnike i izdvajanjem Elektrotehničkog odsjeka u poseban fakultet. Zbor radnika Elektrotehničkog odsjeka Tehničkog fakulteta donio je, s tim u vezi, 12. februara 1975. godine, odluku da se Odsjek izdvoji iz sastava Tehničkog fakulteta, a ova je odluka 28. marta 1975. godine dobila saglasnost Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Kao datum osnivanja Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci uzima se upravo 24. novembar 1962. godine, dan kada je Narodni odbor sreza Banja Luka donio Odluku o osnivanju Tehničkog fakulteta sa Odsjekom za elektrotehniku., a sljedeće godine je počeo sa radom i Tehnološki odsjek.

Te akademske 1962/63. godine upisano je 113 studenata, od kojih je 48 diplomiralo. Kasnije se povećao broj upisanih studenata, tako da se godišnje, u prosjeku, upisivalo oko 200 studenata.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci vodeća je institucija u Republici Srpskoj kada je u pitanju obrazovanje kadrova u oblasti elektrotehnike i računarstva. Prepoznatljiv je po kvalitetnom nastavnom procesu, rezultatima naučnoistraživačkog rada, kao i po učešću u stručnim i naučnim projektima. S obzirom na to da je kadar koji se školuje na ovom fakultetu vrlo tražen na tržištu i važan za razvoj Republike Srpske, cilj je da se školuje veći broj stručnjaka, uz održavanje i poboljšanje kvaliteta studija na sva tri ciklusa. U unapređenju nastavnog procesa provode se mjere u vezi sa planovima razvoja Fakulteta, a pod njima se podrazumijevaju: poboljšanje efikasnosti studiranja, osiguranje kvaliteta studija, jednostavnost i fleksibilnost nastavnog procesa, pravednost ocjenjivanja rezultata studenata, očuvanje digniteta nastavnika i studenata, sticanje dugoročnih znanja, jednostavnije administriranje nastavnog procesa te podrška mobilnosti studenata, nastavnog i administrativnog osoblja. Vrlo značajan aspekt kojem se poklanja pažnja jeste i naučnoistraživački rad. U tu svrhu preduzimaju se mjere koje se odnose na razvoj naučnih istraživanja na Fakultetu, unapređenje partnerstva s privredom, razvoj međunarodne saradnje na području naučnoistraživačke i stručne djelatnosti te podrška i nagrađivanje za ostvarene rezultate u naučnoistraživačkom radu. Važan segment rada Fakulteta jeste i jačanje resursa, posebno ljudskih, zatim poboljšanje infrastrukture, materijalnih i laboratorijskih uslova te unapređenje rada administrativnih i stručnih službi. U radu, ali i u planovima razvoja, studenti su u centru svih aktivnosti. Posebna pažnja poklanja se obezbjeđenju što boljih uslova za njihovo studiranje i boravak na Fakultetu, te podršci radu studentskih organizacija i različitim oblicima vannastavnih aktivnosti studenata.

Telefon +387 51 221 824
Faks +387 51 211 408
Veb-sajt www.etf.unibl.org
E-pošta info@etf.unibl.org
Adresa Patre 5, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Zoran Đurić, redovni profesor
Prodekan za nastavu Dr Željko Ivanović, vanredni profesor

Prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju

Dr Miloš Ljubojević, docent

Slike

  • /uploads/attachment/strana/77/etf1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/77/etf2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/77/etf3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/77/etf4.jpg