Navigacija

mr Jovan Mikić
asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za metodiku i opštu matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Matematička analiza i primjene asistent 29. oktobar 2020.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OG07DIR1 Diferencijalni i integralni račun 1
OGD19MAT2 Matematika 2

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M02003 Matematika II
Akademske studije prvog ciklusa
B01101 Matematika I
B01121 Matematika I
B01201 Matematika II
B01221 Matematika II
B13543 Primijenjena analiza podataka o hrani i ishrani (Osnove statistike)
B31101 Matematika
B31121 Matematika I
B31222 Primijenjena statistika

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C09MIN279 Linearna algebra
1C09MNS300 Linearna algebra 2
1C09MOS300 Linearna algebra 2
1C09MOS532 Matematička logika
1C19MIN019 Linearna algebra

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Nekoliko kombinatornih dokaza

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2021
  Autori Duško Jojić i Jovan Mikić
  Strana od 141
  Strana do 147
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_22_2_2016/mat_kol_22_2_2016_141_147.pdf

  A NOTE ON THE GENERATION OF PYTHAGOREAN TRIPLES

  DOI 10.7251/MK1801041M
  Časopis MAT-KOL
  Godina 2021
  Autori Jovan Mikić
  Volumen 1
  Strana od 41
  Strana do 51
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_24_1_2018/mat_kol_24_1_2018_41_51.pdf

  On Certain Sums Divisible by the Central Binomial Coefficient

  Časopis JOURNAL OF INTEGER SEQUENCES
  Godina 2019
  Autori Jovan Mikić
  Volumen 23
  Broj 20.1.6
  Strana od 1
  Strana do 22
  Veb adresa https://cs.uwaterloo.ca/journals/JIS/VOL23/Mikic/mikic47.pdf

  Two New Identities Involving the Catalan Numbers and Sign-Reversing Involutions

  Časopis JOURNAL OF INTEGER SEQUENCES
  Godina 2019
  Autori Jovan Mikić
  Volumen 22
  Broj 19.7.7
  Strana od 1
  Strana do 9
  Veb adresa https://www.emis.de/journals/JIS/VOL22/Mikic/mikic43.pdf

  A Method For Examining Divisibility Properties Of Some Binomial Sums

  Časopis JOURNAL OF INTEGER SEQUENCES
  Godina 2018
  Autori Jovan Mikić
  Volumen 21
  Broj 18.8.7
  Strana od 1
  Strana do 17
  Veb adresa https://www.emis.de/journals/JIS/VOL21/Mikic/mikic25.pdf

  A Proof of a Famous Identity Concerning the Convolution of the Central Binomial Coefficients

  Časopis JOURNAL OF INTEGER SEQUENCES
  Godina 2016
  Autori Jovan Mikić
  Volumen 19
  Broj 16.6.6
  Strana od 1
  Strana do 10
  Veb adresa https://cs.uwaterloo.ca/journals/JIS/VOL19/Mikic2/mikic15.pdf

  A Proof of Dixon’s Identity

  Časopis JOURNAL OF INTEGER SEQUENCES
  Godina 2016
  Autori Jovan Mikić
  Volumen 19
  Broj 16.5.3
  Strana od 1
  Strana do 5
  Veb adresa https://cs.uwaterloo.ca/journals/JIS/VOL19/Mikic/mikic3.pdf

  Osnovna teorema o propelerima

  DOI 10.7251/MK150283M
  Časopis MAT-KOL
  Godina 2015
  Autori Jovan Mikić
  Strana od 83
  Strana do 95
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_21_2_2015/mat_kol_2_2015_83_95.pdf

Radovi sa skupova

  New Class of Binomial Sums and Their Applications

  Naučni skup Third Croatian Combinatorial Days
  DOI 10.5592/CO/CCD.2020.05
  Publikacija Proceedings of the Third Croatian Combinatorial Days
  Godina 2020
  Autori Jovan Mikić
  Strana od 45
  Strana do 63

Projekti

Kompresovani grafovi komutativnosti algebarskih struktura

Tokom bilateralne saradnje planiramo da istražujemo kompresovane grafove komutativnosti prstena i drugih algebarskih struktura, te da razmotrimo njihova svojstva. Različiti grafovi indukovani algebarskim strukturama su predmet intenzivnih istraživanja posljednjih decenija. U projektu ćemo pokušati da uspostavimo vezu između strukture grafa i odgovarajuće

Broj projekta 1259098
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Bogdanić
Projektni tim mr Jovan Mikić
mr Ivan-Vanja Boroja
Sara Koljančić, ma
Finansijer Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Vlada Republike Slovenijeada
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 3600.0 BAM

Metal-organski okviri za kontrolisanu desorpciju i rastvaranje antihipertenziva bepridila u vodenoj sredini

etal-organski okviri će biti korišćeni kao nosači za adsorpciju slabo rastvorljivog lijeka bepridila u vodenosj sredini. Lijek će biti adsorbovan na porozni metal-organski okvir u monosloju da bi se povećala njegova aktivna površina i dostupnost rastvarača prilikom procesa rastvaranja. Povećanje rastvorljivosti bepridila bi povećalo njegovu bioraspoloživost i dostupnost u svakodnevnoj upotrebi. Ciljevi projekta su sljedeći: 1. sintetizovati...

Broj projekta 1251183
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Radovan Kukobat
Projektni tim Tijana Đuričić, ma
Staniša Latinović, ma
prof. dr Ranko Škrbić
prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
doc. dr Darko Bodroža
mr Saša Nježić
Sara Lakić, ma
mr Jovan Mikić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2024.
Završetak projekta 01.02.2025.
Vrijednost projekta 5500.0 BAM