Navigacija

Profesori emeritusi

Univerzitet dodjeljuje počasno zvanje profesor emeritus redovnom profesoru penzionisanom poslije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, i to onom koji se posebno istakao svojim naučnim ili umjetničkim radom, stekao međunarodnu reputaciju i postigao rezultate u obezbjeđivanju nastavno-naučnog odnosno umjetničkog podmlatka u oblasti za koju je izabran.

Profesori Univerziteta u Banjoj Luci kojima je do sada dodijeljeno zvanje profesor emeritus jesu:

 • Dr Vujo Vukmirica, Ekonomski fakultet (profesor emeritus od 2007. godine)
 • Dr Rajko Kuzmanović, Pravni fakultet (profesor emeritus od 2007. godine)
 • Dr Šefkija Berberović, Ekonomski fakultet (profesor emeritus od 2007. godine)
 • Dr Vojislav Otašević, Mašinski fakultet (profesor emeritus od 2007. godine)
 • Dr Vladimir Lukić, Arhitektonsko-građevinski fakultet (profesor emeritus od 2007. godine)
 • Dr Rade Mihaljčić, Filozofski fakultet (profesor emeritus od 2009. godine);
 • Dr Branko Milosavljević, Filozofski fakultet (profesor emeritus od 2009. godine)
 • Dr Aleksa Buha, Filozofski fakultet (profesor emeritus od 2010. godine)
 • Dr Mirko Skakić, Filološki fakultet (profesor emeritus od 2010. godine)
 • Dr Emil Vlajki, Fakultet političkih nauka (profesor emeritus od 2011. godine)
 • Dr Miroslav Grubačić, Tehnološki fakultet (profesor emeritus od 2012. godine)
 • Dr Nadežda Ćalić, Rudarski fakultet (profesor emeritus od 2016. godine)
 • Dr Drago Branković, Filozofski fakultet (profesor emeritus od 2016. godine)
 • Dr Nenad Kecmanović, Fakultet političkih nauka (profesor emeritus od 2016. godine)
 • Dr Branko Dokić, Elektrotehnički fakultet (profesor emeritus od 2019. godine)
 • Dr Rajko Gnjato, Prirodno-matematički fakultet (profesor emeritus od 2023. godine)