Navigacija

prof. dr Dragan Gligorić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-043
Katedre
 • Ekonomski fakultet-Katedra za međunarodne ekonomske odnose
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Međunarodna ekonomija vanredni profesor 23. septembar 2021.
Međunarodna ekonomija docent 27. oktobar 2016.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2O14BGFM Globalizacija i finansijski menadžment
2O14MGTP Globalizacija i tranzicioni procesi
2O14MIRS Integracija i regionalizacija svjetske privrede
2O14RGFM Globalizacija i finansijski menadžment
Akademske studije prvog ciklusa
1ME:MF Međunarodno finansiranje
1MEO Međunarodni ekonomski odnosi
1FUBO:MF Međunarodno finansiranje
2IiRSP Integracija i regionalizacija svjetske privrede
I17FMFI Međunarodne finansije
O14MEO Međunarodni ekonomski odnosi
O14MMFI Međunarodne finansije
O2018IMEO Međunarodni ekonomski odnosi
Akademske studije trećeg ciklusa
3I14MMFI Međunarodne finansije
3O14MIEG Institucionalna ekonomija, globalizacija i tranzicioni procesi

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Impact of Economic Freedom on Total Factor Productivity in Former Socialist Countries

  DOI 10.28934/ea.20.53.2.pp95-108
  Časopis Economic Analysis
  Godina 2021
  Autori Zoran Borović, Dragan Gligorić i Jelena Trivić
  Volumen 53
  Broj 2
  Strana od 95
  Strana do 108
  Veb adresa https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/ea/article/view/1219

  Interdependence between Gross Capital Formation, Public Expenditure on R&D and Innovation in Turkey

  DOI 10.1080/19448953.2020.1818027
  Časopis Journal of Balkan and Near Eastern Studies
  Godina 2021
  Autori Elma Šatrović, Adnan Muslija, Sadeq J. Abul, Dragan Gligorić i Tamanna Dalwai
  Volumen 23
  Broj 1
  Strana od 163
  Strana do 179
  Veb adresa https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19448953.2020.1818027

  External Adjustment and Flexibility of the Exchange Rate Regime. The Case of Transition Countries

  DOI doi 10.7251/ACE2134009G
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2021
  Autori Dragan Gligorić, Borče Trenovski i Kristijan Kožeski
  Volumen 19
  Broj 34
  Strana od 9
  Strana do 24

  Price elasticity of demand for cigarettes in Bosnia and Herzegovina: microdata analysis

  DOI 10.1136/tobaccocontrol-2019-055258
  Časopis Tobacco Control
  Godina 2020
  Autori Dragan Gligorić, Anđela Pepić, Saša Petković, Jovo Ateljević i Borislav Vukojević
  Volumen 29
  Broj 5
  Strana od 304
  Strana do 309
  Veb adresa https://tobaccocontrol.bmj.com/content/29/Suppl_5/s304

  Estimation of Price Elasticity of Demand for Cigarettes in Bosnia and Herzegovina – Macro Data Analysis

  DOI 10.28934/ea.20.53.1.pp59-71
  Časopis Economic Analysis
  Godina 2020
  Autori Dragan Gligorić, Saša Petković, Anđela Pepić, Jovo Ateljević i Borislav Vukojević
  Volumen 53
  Broj 1
  Strana od 59
  Strana do 71
  Veb adresa https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/ea/article/view/1219/1074

  Effects of fiscal consolidation in Western Balkan Countries

  DOI 10.18045/zbefri.2019.2.527
  Časopis Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business
  Godina 2019
  Autori Milenko Krajišnik, Dragan Gligorić i Biljana Gojković
  Volumen 37
  Broj 2
  Strana od 527
  Strana do 551
  Veb adresa http://www.efri.uniri.hr/upload/ZBORNIK%202_2019/19-Krajisnik-2019-2.pdf

  The contribution of monetary policy to mitigating the consequences of the world economic crisis in Poland

  DOI 10.2478/ethemes-2019-0019
  Časopis ECONOMIC THEMES
  Godina 2019
  Autori Vlado Vujanić, Dragan Gligorić i Nikola Žarković
  Volumen 57
  Broj 3
  Strana od 329
  Strana do 350
  Veb adresa http://www.economic-themes.com/pdf/et2019en3_05.pdf

  Foreign Direct Investment and Economic Growth of the Central and Southeast European Countries

  DOI 10.7251/ACE1727027Z
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2017
  Autori Vasilj Žarković, Dragan Gligorić i Nikola Žarković
  Volumen 15
  Broj 27
  Strana od 27
  Strana do 57
  Veb adresa http://ae.ef.unibl.org/index.php/AE/article/view/5/2

  THE IMPACT OF THE APPLIED EXCHANGE RATE REGIMES ON THE INTERNAL BALANCE OF TRANSITION COUNTRIES

  DOI 10.1515/eoik-2017-0018
  Časopis ECONOMICS
  Godina 2017
  Autori Vlado Vujanić, Vasilj Žarković i Dragan Gligorić
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 55
  Strana do 68
  Veb adresa http://economicsrs.com/index.php/economicus/article/view/117/90

  The impact of the applied exchange rate regimes on the external balance of European transition countries

  DOI 10.7251/SVR1715150V
  Časopis SVAROG
  Godina 2017
  Autori Vlado Vujanić, Vasilj Žarković i Dragan Gligorić
  Broj 15
  Strana od 150
  Strana do 167

  Impact of Foreign Direct Investment on the Economic Growth: The Case of Commonweath of Independent States

  DOI DOI: 10.7251/ZREFIS1715023G
  Časopis ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U ISTOČNOM SARAJEVU
  Godina 2017
  Autori Dragan Gligorić, Zoran Borović i Vlado Vujanić
  Broj 15
  Strana od 23
  Strana do 35

  Uticaj mjera štednje na ekonomski rast zemalja evrozone

  DOI 10.7251/ACE1421043Z
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2014
  Autori Vasilj Žarković, Milenko Krajišnik i Dragan Gligorić
  Volumen 12
  Broj 21
  Strana od 43
  Strana do 65
  Veb adresa http://ae.ef.unibl.org/index.php/AE/article/view/74/66

  Svjetska ekonomska kriza

  DOI 107251/SVR1306183Z
  Časopis SVAROG
  Godina 2013
  Autori Vasilj Žarković i Dragan Gligorić
  Strana od 183
  Strana do 199

  Tranzicija Kine od siromašne zemlje do lidera svjetske ekonomije

  DOI 10.7251/AKT1220045Z
  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2012
  Autori Vasilj Žarković i Dragan Gligorić
  Broj 19
  Strana od 49
  Strana do 60

  Konkurentnost Bosne i Hercegovine u globalnim okvirima

  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2012
  Autori Vasilj Žarković, Dragan Gligorić i Bobana Čegar
  Strana od 47
  Strana do 68

  Pojavni oblici i efekti konkurentskih devalvacija u uslovima krize

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2011
  Autori Dragan Gligorić i Jelena Trivić
  Strana od 233
  Strana do 263

  Državni protekcionizam kao barijera izlaska zemalja iz globalne krize

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2010
  Autori Jelena Trivić i Dragan Gligorić
  Strana od 343
  Strana do 361

Radovi sa skupova

  Iskustva i rezultati različitih tranzicionih procesa

  Naučni skup Međunarodni naučno-stručni skup
  Godina 2012
  Autori Vasilj Žarković i Dragan Gligorić
  Strana od 67
  Strana do 78

  Uticaj turizma na ekonomski rast zemalja u razvoju u uslovima krize

  Naučni skup Razvoj kompetentnih ljudskih resursa za potrebe turizma u zemljama regiona JIE
  Godina 2012
  Autori Dragan Gligorić, Darko Milunović i Nenad Baroš
  Strana od 154
  Strana do 167

  Exchange Rate Regimes and Real Exchange Rate in the Western Balkan Countries

  Naučni skup Economics Business Management 2012
  Publikacija Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Economics Business Management 2012”, Faculty of Economics University of Kragujevac
  Godina 2012
  Autori Vasilj Žarković, Dragan Gligorić i Jelena Trivić
  Strana od 267
  Strana do 279

  Monetarni odbor u Bosni i Hercegovini – dugoročni izbor ili prelazno rješenje

  Naučni skup Razvoj poslovanja 2011
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne naučno-stručne konferencije Razvoj poslovanja 2011, Ekonomski fakultet u Zenici
  Godina 2011
  Autori Dragan Gligorić i Jelena Trivić
  Strana od 61
  Strana do 73

  Bosnia and Herzegovina's Trade Relation with European Union

  Naučni skup Bulgarian Membership in the EU: four years after
  Publikacija Proceedings of the 4th International Scientific Conference, Bulgarian Membership in the EU: four years after”, University of National and World Economy. Sofia, Bulgaria
  Godina 2011
  Autori Jelena Trivić i Dragan Gligorić
  Strana od 50
  Strana do 64

Projekti

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Cilj projekta je izgradnja i jačanje kapaciteta organizacija u regionu Jugoistočne Evrope (JIE) da vrše kvalitetna ekonomska istraživanja o socio-ekonomskom uticaju oporezivanja duvana i da podrže dijalog u oblasti politika kroz širenje rezultata istraživanja.

Broj projekta 1250167
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim Ljubiša Mićić, ma
Borislav Vukojević, ma
Dragana Preradović Kulovac, ma
prof. dr Dragan Gligorić
Finansijer Blumerg fondacija putem Univerziteta Ilinois u Čikagu
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 212211.0 USD

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Cilj projekta je izgradnja i jačanje kapaciteta organizacija u regionu Jugoistočne Evrope (JIE) da vrše kvalitetna ekonomska istraživanja o socio-ekonomskom uticaju oporezivanja duvana i da podrže dijalog u oblasti politika kroz širenje rezultata istraživanja.

Broj projekta 1250103
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim Borislav Vukojević, ma
Dragana Preradović Kulovac, ma
Ljubiša Mićić, ma
prof. dr Dragan Gligorić
Finansijer Blumberg fondacija putem Instituta ekonomskih nauka Beograd
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.12.2020.
Vrijednost projekta 83315.0 BAM

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Cilj projekta je istraživanje i održavanje dijaloga u oblasti politika s fokusom na reforme poreskih politika koje se odnose na upotrebu duvana i duvanskih proizvoda, formulisanje jasnih i ostvarljivih opcija javnih politika kako bi se smanjio nivo upotrebe duvana i duvanskih proizvoda u regionu...

Broj projekta 8301012
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim Borislav Vukojević, ma
prof. dr Dragan Gligorić
prof. dr Jovo Ateljević
prof. dr Saša Petković
Finansijer Blumberg fondacija putem Instituta ekonomskih nauka Beograd
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 45358.0 BAM

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske

Konzorcijum "Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske" (EUNORS) na čijem je čelu Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a čine ga još Univerziteti u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu, Privredna komora RS i Inovacioni centar Banja Luka, postao je u oktobru 2014. godine ravnopravan član Evropske mreže preduzetništva. Evropska mreža preduzetništva, kao najveća evropska mreža za poslovnu podršku, nudi set instrumenata za podršku preduzećima u Evropskoj uniji i šire...

Broj projekta 8300406
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac prof. dr Jovo Ateljević
Projektni tim prof. dr Dragan Gligorić
doc. dr Dragan Milovanović
doc. dr Zoran Borović
Finansijer Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)
Početak realizacije 01.03.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 29181.0 BAM

Korak naprijed ka zapošljavnju mladih

Cilj projekta je da smanji nezaposlenost među diplomiranim ekonomistima nakon završetka fakulteta. Projekat će osigurati da studenti završne godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prođu kroz tzrening praktičnih vještina i obavezni program prakse koji će im donijeti neophodne kompetencije, vještine i motivaciju za uspješno uključenje u tržište rada ili pokretanje sopstvenih poslova.

Broj projekta 8300405
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac doc. dr Nikolina Mlinarević
Projektni tim prof. dr Dragan Gligorić
doc. dr Matea Zlatković Radaković
Finansijer Američka ambasada BiH
Početak realizacije 01.06.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 33331.0 BAM