Navigacija

Akademici

Članovi Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske sa Univerziteta u Banjoj Luci su:

 • Prof. dr Rajko Kuzmanović, redovni član u radnom sastavu
 • Prof. dr Dragoljub Mirjanić, redovni član u radnom sastavu
 • Prof. dr Drago Branković, redovni član u radnom sastavu
 • Prof. dr Rajko Tomaš, redovni član u radnom sastavu
 • Prof. dr Branko Milanović, redovni član u radnom sastavu
 • Prof. dr Aleksa Buha, redovni član u radnom sastavu
 • Prof. dr Slobodan Remetić, redovni član u radnom sastavu
 • Prof. dr Snežana Savić, redovni član u radnom sastavu
 • Prof. dr Vitomir Popović, redovni član u radnom sastavu
 • Prof. dr Novo Pržulj, redovni član u radnom sastavu
 • Akademik Nikola B. Popović, redovni član izvan radnog sastava
 • Prof. dr Duško Vulić, dopisni član u radnom sastavu
 • Prof. dr Ranko Škrbić, dopisni član u radnom sastavu
 • Prof. dr Snježana Popović Pejičić, dopisni član u radnom sastavu
 • Prof. dr Zoran Govedar, dopisni član u radnom sastavu
 • Prof. dr Zoran Arsović, dopisni član u radnom sastavu
 • Prof. dr Ranko Popović, dopisni član u radnom sastavu
 • Prof. dr Zoran Mitrović, dopisni član u radnom sastavu
 • Prof. dr Milan Jokanović, dopisni član izvan radnog sastava