Navigacija

Kolegijum

Kolegijum Univerziteta u Banjoj Luci čine: rektor, prorektori, finansijski direktor, generalni sekretar, te predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta.

Članovi Kolegijuma Univerziteta su: prof dr Radoslav Gajanin, rektor; prof. dr Strain Posavljak, prorektor za nastavu i studentska pitanja; prof. dr Milica Balaban, prorektor za međunarodnu saradnju; prof. dr Miroslav Malinović, prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj; prof. dr Dalibor Kesić, prorektor za ljudske i materijalne resurse; mr Đorđe Markez, generalni sekretar; Duško Lazić, finansijski direktor i Radovan Jalić, predsjednik Studentskog parlamenta.


Kolegijum:

  • organizuje i usklađuje rad na Univerzitetu i rad na fakultetima;
  • predlaže poslovnu politiku i mjere za njeno provođenje;
  • izvršava odluke i zaključke organa Univerziteta;
  • preduzima potrebne mjere u vezi sa pripremama za rad u vanrednim prilikama;
  • predlaže plan rada i plan razvoja Univerziteta;
  • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Univerziteta.