Navigacija

mr Ivan-Vanja Boroja
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/221-820
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za metodiku i opštu matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Algebra i geometrija viši asistent 27. avgust 2020.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF23M Matematika
ISF07MAT Matematika
ISF19MAT Matematika
Akademske studije prvog ciklusa
OMLD18MSA Matematika sa stastističkom analizom
OSI18MAT Matematika

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OG07LAAG Linearna algebra i analitička geometrija
OGD19MAT1 Matematika 1

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07MNS517 Metodika nastave algebre
1C09MNS274 Uvod u algebru
1C09MNS303 Algebra
1C09MOS274 Uvod u algebru
1C09MOS303 Algebra
1C10TNS333 Matematika 2
1C16HOS333 Matematika 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Indecomposable Modules in the Grassmannian Cluster Category ${\rm CM}(B_{5,10})$

  Časopis KRAGUJEVAC JOURNAL OF MATHEMATICS
  Godina 2022
  Autori Duško Bogdanić i Ivan Vanja Boroja
  Volumen 48
  Broj 6
  Strana od 907
  Strana do 920
  Veb adresa https://imi.pmf.kg.ac.rs/kjm/pdf/accepted-finished/759dde513605c4c9fc8ddd6e3da4e386_2536_10292021_092521/kjm_48_6-7.pdf

  The Importance of Preparation Classes for Taking the University Entrance Examination in Mathematics

  Časopis IMVI Open Mathematical Education Notes
  Godina 2016
  Autori Snježana Maksimović i Ivan Vanja Boroja
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 5
  Strana do 17
  Veb adresa http://www.imvibl.org/omen/6_2016/omen_6_1_2016_5_17.pdf

Radovi sa skupova

  SOME RECURRENCE FORMULAS FOR A NEW CLASS OF SPECIAL POLYNOMIALS AND SPECIAL FUNCTIONS

  Naučni skup INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XIV
  DOI 10.7251/STP2014071M
  Godina 2020
  Autori Snježana Maksimović, Nebojša Đurić, Ivan Vanja Boroja i Sandra Kosić-Jeremić
  Strana od 71
  Strana do 76
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/novosti-i-najave/55-zbornik-radova

  Značaj pripremne nastave na uspjeh pri polaganju kvalifikacionog ispita na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci tokom 2016. godine

  Naučni skup 5. NAUČNO STRUČNI SKUP ,,TEHNOLOŠKE INOVACIJE GENERATOR PRIVREDNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE"
  Godina 2017
  Autori Dušan Bajović, Ivan Vanja Boroja i Snježana Maksimović
  Strana od 169
  Strana do 178

  Uticaj pripremne nastave na uspjeh u polaganju kvalifikacionog ispita

  Naučni skup V Matematička konferencija Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova šeste matematičke konferencije Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Snježana Maksimović, Sandra Kosić-Jeremić i Ivan Vanja Boroja
  Strana od 299
  Strana do 307
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2014/01/Spojeno.pdf

Knjige

  Zbirka riješenih zadataka sa kvalifikacionih ispita na ETF-u u Banjoj Luci

  Izdavač Mikro knjiga Banja Luka
  ISBN 978-99955-46-24-3
  Godina 2016
  Autori Zoran Mitrović, Ivan Vanja Boroja i Snježana Maksimović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 76

  ZBIRKA riješenih ispitnih zadataka sa prijemnih ispita na ETF-u u Banjoj Luci 2010.-2012.

  Izdavač Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 987-99955-46-16-8
  Godina 2013
  Autori Zoran Mitrović, Momir Ćelić, Ivan Vanja Boroja i Snježana Maksimović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 78

Projekti

Kompresovani grafovi komutativnosti algebarskih struktura

Tokom bilateralne saradnje planiramo da istražujemo kompresovane grafove komutativnosti prstena i drugih algebarskih struktura, te da razmotrimo njihova svojstva. Različiti grafovi indukovani algebarskim strukturama su predmet intenzivnih istraživanja posljednjih decenija. U projektu ćemo pokušati da uspostavimo vezu između strukture grafa i odgovarajuće

Broj projekta 1259098
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Bogdanić
Projektni tim mr Jovan Mikić
Sara Koljančić, ma
mr Ivan-Vanja Boroja
Finansijer Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Vlada Republike Slovenijeada
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 3600.0 BAM

Savremena istraživanja u teoriji fiksne tačke: metrički i topološki pristup

Teorija fiksne tačke zauzima važno mjesto u nelinearnoj funkcionalnoj analizi, numeričkoj matematici, ekonomiji kao i u primijenjenim naukama. Jedan od osnovnih ciljeva projekta je studija posvećena savremenoj teoriji fiksne tačke i to sa dva aspekta: metričkog i topološkog. U projektu biće dat metrički pristup teoriji fiksne tačke...

Broj projekta 1255007
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Mitrović
Projektni tim mr Ivan-Vanja Boroja
dr Tatjana Došenović
Dušan Bajović, ma
dr Melanija Mitrović
dr Ivan Aranđelović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 19.03.2019.
Završetak projekta 07.03.2024.
Vrijednost projekta 12580.0 BAM