Navigacija

Saradnja

Za provođenje aktivnosti i koordinacije međunarodne saradnje zaduženi su prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, Kancelarija za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju u Rektoratu, prodekani za međunarodnu saradnju i prodekani za naučnoistraživački rad/umjetnost i međunarodnu saradnju, mreža koordinatora za međunarodnu saradnju na svim članicama Univerziteta uspostavljena 2008. godine i mreža akademskih koordinatora za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja uspostavljena 2011. godine.

Važeći zakoni iz oblasti visokog obrazovanja daju visokoškolskim ustanovama (univerzitetima) autonomiju u uspostavljanju saradnje sa visokoškolskim institucijama iz drugih država. Time se priznaje međunarodni ugovorni kapacitet Univerziteta u Banjoj Luci, što je od ogromne važnosti za njegov status u državi i u inostranstvu. Proces transformacije visokog obrazovanja i uključivanje u evropski prostor visokog obrazovanja, kao i jedinstveni evropski naučni prostor, nameće potrebu saradnje sa drugim univerzitetima u inostranstvu, u cilju obezbjeđenja uslova za razmjenu studenata i osoblja, te uzajamno priznavanje perioda i stepena obrazovanja i povećanje kvaliteta rada. Zato se posebna pažnja posvećuje ugovornim odnosima sa drugim visokoškolskim ustanovama. U segmentu bilateralne i multilateralne saradnje Univerzitet ima preko 250 aktivnih sporazuma o saradnji sa partnerima iz zemlje i inostranstva.

Članstvo u međunarodnim mrežama i udruženjima predstavlja jednu od značajnih referenci o spremnosti na saradnju sa inostranim partnerima, koje doprinosi međunarodnom ugledu univerziteta i poziciji univerziteta na globalnom planu. Univerzitet u Banjoj Luci član je Evropske asocijacije univerziteta (European University Association - EUA) i potpisnik Velike povelje univerziteta (Magna Charta Universitatum). Član je mreže univerziteta UniAdrion, sa sjedištem u Ankoni (Italija), Univerzitetske agencije za frankofoniju (AUF), Konzorcijuma institucija visokog obrazovanja Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope (CCHEIC), Zajednice univerziteta Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana i učesnik Berlinskog procesa (procesa za Zapadni Balkan).

U okviru međunarodne saradnje Univerzitet u Banjoj Luci značajnu pažnju posvećuje razmjeni studenata i osoblja, kao dijela aktivnosti međunarodnih programa razmjene, ugovora o saradnji, kroz studijske posjete, ljetne škole, radionice, seminare i praksu. Univerzitet je od akademske 2008/09. godine postao dio tzv. CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) mreže, a od akademske 2011/12. godine učestvovao je u realizaciji šest (6) projekata u programu razmjene ERASMUS MUNDUS. U programu Erasmus+, u okviru kategorije Međunarodna kreditna razmjena Univerzitet realizuje razmjenu studenata i osoblja sa 64 partnera iz 26 zemalja Evrope.

Određen broj akademskog osoblja i studenata Univerziteta bili su, ili su trenutno, stipendisti različitih programa vlada stranih zemalja. Takođe, velika je dinamika aktivnosti Univerziteta sa partnerima iz različitih zemalja u organizaciji brojnih međunarodnih obrazovnih, naučnih, kulturnih i sportskih događaja, kao što su konferencije, seminari, obuke, ljetne škole, studentska takmičenja i sl.

Univerzitet primijenjenih nauka iz Esena (Njemačka), zajedno sa fondacijom „Welt der Wunder“, tokom tri godine dodijelio je 175 jednokratnih stipendija studentima I i II ciklusa Univerziteta u Banjoj Luci. Od 2017. godine Univerzitet primijenjenih nauka iz Esena obezbjeđuje ove stipendije zajedno sa fondacijom „Fairnetzen“ i do danas je dodijeljeno 190 stipendija. Stipendije se dodjeljuju socijalno-ekonomski ugroženim studentima.

Najveći broj realizovanih međunarodnih obrazovnih projekata na Univerzitetu su TEMPUS (Trans-European mobility scheme for university studies) projekti. Od 1996. godine do završetka programa 2015. godine, Univerzitet u Banjoj Luci učestvovao je u 89 TEMPUS projekata, koje je finansirala Evropska komisija. U tom kontekstu ostvarena je saradnja sa svim državnim univerzitetima iz Bosne i Hercegovine, te brojnim univerzitetima iz EU. Saradnja sa inostranim partnerima nastavljena je ili uspostavljena kroz novi obrazovni program Evropske komisije, pod nazivom Erasmus+, kategorija Izgradnja kapaciteta. U okviru ovog programa Univerzitet je uspješno učestvovao u realizaciji osam (8) projekata, dok je još sedam (7) projekata u procesu realizacije. U 2019. godini odobren je prvi prijavljeni koordinatorski projekat Univerziteta u Banjoj Luci, pod nazivom „Vitalising ICT Relevance in Agricultural Learning - VIRAL“, za čiju realizaciju je odgovoran Poljoprivredni fakultet Univerziteta.

Tokom više decenija uspostavljena je i razvijana saradnja, koja će se intenzivirati u narednom periodu, sa mnogim međunarodnim organizacijama, specijalizovanim agencijama, nevladinim organizacijama, ambasadama, ministarstvima i drugim pravnim licima.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/41/Strategija-internacionalizacije.JPG
  • /uploads/attachment/strana/41/saradnja-g-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/41/saradnja-g-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/41/saradnja-g-04.jpg