Navigacija

Uputstvo za e-upis

Dobro došli na Univerzitet u Banjoj Luci!
     
1. REGISTRACIJA KORISNIKA

Registrujte se na www.upis.unibl.org odabirom opcije „Registracija”.

Nakon toga u „Podacima za registraciju” potrebno je unijeti tražene podatke:

  • tekst sa slike (ukoliko ne možete prepoznati sve karaktere sa slike, možete učitati novu),
  • adresu elektronske pošte i
  • lozinku (treba da sadrži minimalno 8 karaktera).

U prijemnom sandučetu elektronske pošte koju ste upisali možete pronaći link za aktivaciju naloga. Nakon što izvršite aktivaciju, započnite proces prijave sa tom istom adresom elektronske pošte i lozinkom koju ste prethodno naveli u procesu registracije. 

2. PRIJAVA KORISNIKA

Nakon što ste se uspješno prijavili na početnoj stranici birate odgovarajući fakultet / Akademiju umjetnosti sa padajuće liste kako biste pristupili prijavi na željeni ciklus studija / studijski program.

Odabirom željenog fakulteta / Akademije umjetnosti biće vam ponućeni svi aktivni konkursi na tom fakultetu ili na Akademiji umjetnosti. Potrebno je da pronađete odgovarajući konkurs na koji se želite upisati i da kliknete na opciju „Prijava”.
 

Sljedeći korak je unos osnovnih i kontakt podataka u prijavu prateći uputstva koja se nalaze ispod polja za unos. Kada su svi podaci uneseni, kliknite na polje „Sačuvaj”.    
Posljednji korak je da priložite traženu dokumentaciju u odgovarajućem formatu (.jpg .jpeg . png .pdf) i odaberete polje „Sačuvaj i pošalji prijavu”.


Ovim je vaša prijava za upis proslijeđena komisiji na razmatranje, a informaciju o statusu prijave dobićete u prijemno sanduče elektronske pošte.

Prilog: Uputstvo za elektronsku prijavu