Navigacija

Ivana Savković
viši asistent

Saradnik - II-5
Mašinski fakultet
051/433-000 lokal 148
Katedre
  • Akademija umjetnosti-Katedra za gitaru
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Matematička analiza i primjene viši asistent 25. jun 2020.

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
16-B10MA1 Matematika I
16-B20MA2 Matematika II

Šumarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OP15MATE Matematika
OŠ13MATE Matematika

Projekti

Metode vremensko-frekvencijske analize sa primjenama

Istraživanje u okviru projekta će biti usmjereno u dva osnovna pravca. Prvi podrazumijeva formulisanje i uspostavljanje teorijskog okvira, a drugi interpretaciju tako dobijenih rezultata u pojedinim primjenama. U svim navedenim temama, kroz seminare, diskusije i saopštenja, u istraživačke aktivnosti će biti uključeni mladi istraživači .

Broj projekta 1253004
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Snježana Maksimović
Projektni tim Vesna Savić
Smiljana Jakšić
Nebojša Đurić, ma
Nenad Teofanov
Stamenko Mijatović
Marina Todorović
Vile Turunen
prof. dr Sandra Kosić-Jeremić
Stevan Pilipović
Ivana Savković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 01.04.2020.
Vrijednost projekta 10960.0 BAM