Navigacija

Ivana Savković
viši asistent

Saradnik - II-5
Mašinski fakultet
051/433-000 lokal 148
Katedre
  • Akademija umjetnosti - Katedra za gitaru
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Matematička analiza i primjene viši asistent 25. jun 2020.

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
16-B10MA1 Matematika I
16-B20MA2 Matematika II
16-B30MA3 Matematika III

Šumarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OP15MATE Matematika
OŠ13MATE Matematika

Projekti

Metode vremensko-frekvencijske analize sa primjenama

Istraživanje u okviru projekta će biti usmjereno u dva osnovna pravca. Prvi podrazumijeva formulisanje i uspostavljanje teorijskog okvira, a drugi interpretaciju tako dobijenih rezultata u pojedinim primjenama. U svim navedenim temama, kroz seminare, diskusije i saopštenja, u istraživačke aktivnosti će biti uključeni mladi istraživači .

Broj projekta 1253004
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Snježana Maksimović
Projektni tim Stamenko Mijatović
Smiljana Jakšić
Nenad Teofanov
doc. dr Nebojša Đurić
prof. dr Sandra Kosić-Jeremić
Vesna Savić
Marina Todorović
Stevan Pilipović
Vile Turunen
Ivana Savković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 01.04.2020.
Vrijednost projekta 10960.0 BAM