Навигација

Архива новости

Информација са 75. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 75. сједници, одржаној 23. децембра 2021. године донио је Одлуку о матичности факултета/Академије умјетности за научне и умјетничке области, поља и уже научне области и разврставање предмета по ужим научним/умјетнички...

Информација са 73. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци, на 73. сједници одржаној 25. новембра 2021. године покренуо је процедуру за утврђење приједлога плана уписа студената на Универзитету у Бањој Луци у академској 2022/23. години. Током сједнице, одржане у амфитеатру Фа...

Информација са 72. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци (УНИБЛ) на 72. сједници одржаној 28. октобра 2021. године, у амфитеатру Факултету политичких наука, донио је Одлуку о расписивању конкурса за избор ректора Универзитета и именовање комисије за провођење поступка избора р...

Информација са 71. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 71. сједници, одржаној 23. септембра 2021. године у амфитеатру Факултета политичких наука, размотрио је и подржао Приједлог одлуке о организацији наставног процеса на Универзитету у Бањој Луци, у академској 2021/22. г...

Информација са 69. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 69. сједници одржаној 1. јула 2021. године размотрио је и утврдио Приједлог Статута Универзитета у Бањој Луци. Током сједнице одржане у амфитеатру Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци, размотрен је ...

Информација са 68. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 68. сједници, 27. маја 2021. године донио је одлуке и избору и именовању чланова Управног одбора Универзитета у Бањој Луци из реда академског и административног особља.  Током сједнице одржане у амфитеатру Факултет...

Информација са 66. електронске сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 66. електронској сједници, одржаној 29. априла 2021. године путем Google meet, расписао је Јавни конкурс за избор чланова Управног одбора Универзитета у Бањој Луци који су представници академског и административног ос...

Информација са 65. електронске сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 65. електронској сједници 25. марта 2021. године, утврдио је приједлог висине школарине за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија на Универзитету у Бањој Луци који самофинансирају своје шк...

Информација са 64. електронске сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци, на 64. електронској сједници одржаној 25. фебруара 2021. године покренуо је процедуру за израду и доношење Статута Универзитета. Током ове електронске сједнице одржане путем апликације Google meet, донесена је Одлука...

Информација са 63. електронске сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 63. електронској сједници одржаној 28. јануара 2021. године разматрао је и усвојио Извјештај о реализацији Програма рада Универзитета у Бањој Луци за 2020. годину. Током ове сједнице, једногласно је усвојен и Приј...

Информација са 62. електронске сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 62. електронској сједници одржаној 24. децембра 2020. године, путем апликације Google meet, размотрио и подржао је План избора у звање у периоду од 1. октобра 2021. године до 30. септембра 2022. године на Универзитету...

Информација са 61. електронске сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 61. електронској сједници одржаној 26. новембра 2020. године, преко апликације Google Meet, размотрио је и усвојио План издавачке дјелатности Универзитета у Бањој Луци за 2021. годину. На овој сједници је подржан п...