Навигација

Архива новости

Информација са 86. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци, на 86. сједници 27. октобра 2022. године, усвојио је Правила студирања на првом и другом циклусу академских студија на Универзитету у Бањој Луци, те Правилник о међународној размјени особља и студената. На сједници о...

Информација са 81. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 81. сједници, 7. јула 2022. године, усвојио је Статут Универзитета. Током сједнице одржане у амфитеатру Факултета политичких наука, подршку је добио и Приједлог правилника о унутрашњој организацији и систематизациј...

Информација са 80. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци је на 80. сједници, 26. маја 2022. године, размотрио и подржао Приједлог расписивања конкурса за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2022/2023. години. Такође, размотрен ј...

Информација са 79. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 79. сједници, одржаној 28. априла 2022. године, донио је Одлуку о именовању нових чланова Комитета за имплементацију Повеље и Кодекса Универзитета. На сједници одржаној у просторијама Ректората донесена је и Одлука...

Информација са 78. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 78. сједници, одржаној 24. марта 2022. године, утврдио је приједлог висине школарине за упис студената у прву годину првог,  другог и трећег циклуса студија у академској 2022/2023. години а који се школују у категориј...

Информација са 77. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци (УНИБЛ) на сједници 24. фебруара 2022. године изабрао је проректоре Универзитета. На 77. сједници одржаној у амфитеатру Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци, за проректора за међународну и међууниверзи...

Информација са 76. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 76. сједници, 27. јануара 2022. године размотрио је и подржао приједлог Плана уписа студената на Универзитету у академској 2022/23. години. Током сједнице одржане у амфитеатру Факултета политичких наука, размотрен ...

Информација са 75. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 75. сједници, одржаној 23. децембра 2021. године донио је Одлуку о матичности факултета/Академије умјетности за научне и умјетничке области, поља и уже научне области и разврставање предмета по ужим научним/умјетнички...

Информација са 73. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци, на 73. сједници одржаној 25. новембра 2021. године покренуо је процедуру за утврђење приједлога плана уписа студената на Универзитету у Бањој Луци у академској 2022/23. години. Током сједнице, одржане у амфитеатру Фа...

Информација са 72. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци (УНИБЛ) на 72. сједници одржаној 28. октобра 2021. године, у амфитеатру Факултету политичких наука, донио је Одлуку о расписивању конкурса за избор ректора Универзитета и именовање комисије за провођење поступка избора р...

Информација са 71. сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 71. сједници, одржаној 23. септембра 2021. године у амфитеатру Факултета политичких наука, размотрио је и подржао Приједлог одлуке о организацији наставног процеса на Универзитету у Бањој Луци, у академској 2021/22. г...