Navigacija

prof. dr Duško Jojić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za teorijsku matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Algebra i geometrija redovni profesor 27. decembar 2018.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije trećeg ciklusa
3006 Teorija grafova

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C13MAG001 Kombinatorika: metode i strukture
2C13MAG005 Diskretna geometrija
2C13MAG007 Algebarska topologija
2C13MAG008 Topološke metode u kombinatorici
2C13MAG011 Teorija politopa
2C13MAG012 Vjerovatnosni metodi u kombinatorici
Akademske studije prvog ciklusa
1C07MOS569 Topologija
1C07MOS846 Algebarska kombinatorika
1C09MIN269 Analitička geometrija
1C09MIN293 Diskretna matematika
1C09MNS269 Analitička geometrija
1C09MNS293 Diskretna matematika
1C09MNS903 Elementarna geometrija 1
1C09MOS521 Elementarna geometrija
1C09MOS569 Topologija
1C09MOS969 Kombinatorika
1C09MOS972 Teorija grafova
1C09MOS974 Kombinatorna geometrija
1C09MOS978 Algebarska topologija
1C09MOS979 Algebarska kombinatorika
1C19MIN015 Kombinatorika
1C19MIN020 Teorija grafova

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Nekoliko kombinatornih dokaza

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2021
  Autori Duško Jojić i Jovan Mikić
  Strana od 141
  Strana do 147
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_22_2_2016/mat_kol_22_2_2016_141_147.pdf

  On the h-vectors of chessboard complexes

  Časopis Bul. Soc. Math. banja Luka
  Godina 2018
  Autori Duško Jojić
  Strana od 413
  Strana do 421

  Alexander r-tuples and Bier complexes

  Časopis PUBLICATIONS DE L`INSTITUT MATHEMATIQUE
  Godina 2018
  Autori Duško Jojić, Nekrasov Ilya, Gaiane Panina i Rade Živaljević
  Volumen 104 (118)
  Strana od 1
  Strana do 22

  Polygon dissection complexes are shellable

  Časopis Bul. Soc. Math. banja Luka
  Godina 2017
  Autori Duško Jojić
  Volumen 7
  Strana od 465
  Strana do 472

  Symmetric multiple chessboard complexes and a new theorem of Tverberg type

  Časopis JOURNAL OF ALGEBRAIC COMBINATORICS
  Godina 2017
  Autori Duško Jojić, Siniša Vrećica i Rade Živaljević
  Volumen 46
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 31

  Multiple chessboard complexes and the colored Tverberg problem

  Časopis JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES A
  Godina 2017
  Autori Duško Jojić, Siniša Vrećica i Rade Živaljević
  Volumen 145
  Strana od 400
  Strana do 425

  Some remarks about acyclic and tridiagonal Birkhoff polytopes

  DOI 10.1016/j.laa.2016.01.035
  Časopis LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS
  Godina 2016
  Autori Duško Jojić
  Volumen 495
  Strana od 108
  Strana do 121

  Generalized Dehn-Sommerville relations for hypergraphs

  Časopis European Journal of Mathematics
  Godina 2016
  Autori Vladimir Grujić, Tanja Stojadinović i Duško Jojić
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 459
  Strana do 473

  Some remarks about R-labelings of posets

  Časopis BULLETIN OF INTERNATIONAL MATHEMATICAL VIRTUAL VIRTUAL INSTITUTE
  Godina 2013
  Autori Duško Jojić
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 6

  Shellability of complexes of directed trees

  DOI 10.2298/FIL1308551J
  Časopis FILOMAT
  Godina 2013
  Autori Duško Jojić
  Volumen 27
  Broj 8
  Strana od 1551
  Strana do 1559

  Shellability of Sparse Order Complexes

  Časopis Internacional Mathematical Forum
  Godina 2012
  Autori Duško Jojić
  Volumen 7
  Broj 57
  Strana od 2839
  Strana do 2846

  COMPLEXES OF DIRECTED TREES OF COMPLETE MULTIPARTITE GRAPHS

  DOI 10.2298
  Časopis PUBLICATIONS DE L`INSTITUT MATHEMATIQUE
  Godina 2012
  Autori Duško Jojić
  Volumen 92
  Strana od 43
  Strana do 51

  The cd-index of the poset of intervals and $E_{t}$-construction

  DOI 10.1216/RMJ-2010-40-2-527
  Časopis ROCKY MOUNTAIN JOURNAL OF MATHEMATICS
  Godina 2010
  Autori Duško Jojić
  Volumen 40
  Broj 2
  Strana od 527
  Strana do 541

  Quasi-antiorder relational system

  Časopis INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MATHEMATICAL SCIENCES
  Godina 2008
  Autori Duško Jojić
  Volumen 3
  Broj 25-28
  Strana od 1307
  Strana do 1315

  Weighted derivations and the cd-index

  DOI 10.1007/s00454-008-9067-9
  Časopis DISCRETE AND COMPUTATIONAL GEOMETRY
  Godina 2008
  Autori Duško Jojić
  Volumen 39
  Broj 4
  Strana od 678
  Strana do 689

  Extendable shelling, simplicial and toric $h$-vector of some polytopes

  DOI 102298
  Časopis PUBLICATIONS DE L`INSTITUT MATHEMATIQUE
  Godina 2007
  Autori Duško Jojić
  Volumen 81
  Strana od 85
  Strana do 93

  The $ab$-index of the poset of intervals

  Časopis Bul. Soc. Math. banja Luka
  Godina 2004
  Autori Duško Jojić
  Broj 11
  Strana od 9
  Strana do 15

  A note about shellable planar posets

  Časopis NOVI SAD JOURNAL OF MATHEMATICS
  Godina 2004
  Autori Duško Jojić
  Volumen 34
  Broj 2
  Strana od 119
  Strana do 127

Radovi sa skupova

  Chessboard complex and its generalizations

  Naučni skup Srpski matematički kongres
  Godina 2018
  Autori Duško Jojić

  Multiple chessboard complexes

  Naučni skup ACAT Summer school on Computational Topology
  Godina 2015
  Autori Duško Jojić

  Shellability of complexes of directed trees

  Naučni skup Applied Topology
  Godina 2013
  Autori Duško Jojić

Knjige

  Diferencijalni i inegralni račun 1

  Izdavač PMF Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-67-7
  Godina 2018
  Autori Duško Jojić i Miroslav Pranić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Analitička geometrija

  Izdavač PMF, Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-50-9
  Godina 2016
  Autori Duško Jojić i Đura Paunić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 191

  Matematika 1

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-26-4
  Godina 2012
  Autori Duško Jojić i Miroslav Pranić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Elementi enumerativne kombinatorike

  Izdavač Nasa Knjiga, Beograd
  ISBN 978-86-85633-11-9
  Godina 2011
  Autori Duško Jojić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Matematika 1

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-34-61-8
  Godina 2007
  Autori Duško Jojić i Milovan Vinčić
  Tip knjige osnovni udžbenik

Projekti

Topološke i kombinatorne metode u problemima podjele

Podjela kolača je metafora za lepezu problema iz stvarnog života. Evo nekoliko primjera: • Nekoliko ljudi treba da podijele kolač (neprekidnu cjelinu, recimo nasljeđenu zemlju) tako da svi budu zadovoljni dijelom koji im je pripao. • Stan sa n soba je iznajmljen od n studenata. Kako da podijele najamninu tako da stanari boljih soba plate više (koliko) tako da svako bude zadovoljan odnosom dio stanarine/kvalitet sobe? ...

Broj projekta 1259105
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim Mia Jotanović
Sara Koljančić, ma
doc. dr Dimitrije Čvokić
prof. dr Zoran Mitrović
mr Ognjen Papaz
Tijana Babić
prof. dr Miroslav Pranić
Finansijer VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Početak realizacije 01.04.2024.
Završetak projekta 30.04.2025.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM

Primjena kvadraturnih formula u izračunavanju granica matričnih funkcionala

U ovom projektu ćemo proučavati sljedeća tri problema: 1. Upotreba uopštenih Gaus-Radau kvadratura u kojima fiksirani čvor ima višestrukost veću od jedan. Ove kvadrature do sada nisu primjenjivane za aproksimaciju matričnih funkcionala. Za njihovo izračunavanje planiramo odrediti algoritam za dobijanje analoga matrice T_k iz (2), koji je zasad nepoznat. 2. Slično se planira uraditi i za Gaus-Lobato kvadrature...

Broj projekta 1259050
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Miroslav Pranić
Projektni tim Milan Predojević, ma
mr Tatjana Zec
Lotar Rajhel
prof. dr Duško Jojić
Miroslav Treml
Vladan Jaguzović, ma
prof. dr Vladimir Jovanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.08.2020.
Završetak projekta 10.07.2024.
Vrijednost projekta 11000.0 BAM

Konfiguracioni prostori u diskretnoj geometriji

Konfiguracioni prostor je topološki prostor koji parametrizuje sva moguća stanja nekog sistema geometrijskih objekata (particija skupa tačaka, aranžmani pravih i podprostora, sve ortogonalne baze, itd...). U problemima diskretne geometrije, dobar izbor odgovarajućeg konfi-guracionog sistema, odnosno „pametna“ interpretacija problema...

Broj projekta 1259049
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim Milanka Treml, ma
mr Slađana Babić
prof. dr Zoran Mitrović
prof. dr Miroslav Pranić
Sara Koljančić, ma
prof. dr Duško Bogdanić
doc. dr Bojan Nikolić
doc. dr Milana Grbić
Mia Jotanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 31.01.2021.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM

Numerička konstrukcija Kronrodovih kvadratura i primjene

Kronrodove kvadrature su dio mnogih softverskih paketa za numeričku integraciju i njihova konstrukcija je veoma atraktivan problem. Koriste se za pouzdanu procjenu greške Gausovih kvadratura koje se smatraju jednom od najpopularnijih metoda za aproksimaciju linearnih funkcionala i kao takve imaju brojne primjene (npr. analiza kompleksnih mreža )....

Broj projekta 1259020
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Miroslav Pranić
Projektni tim Vladan Jaguzović, ma
prof. dr Vladimir Jovanović
Milan Predojević, ma
Lotar Rajhel
Miroslav Treml
mr Tatjana Zec
prof. dr Duško Jojić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 10.07.2024.
Vrijednost projekta 18500.0 BAM

Topološke i kombinatorne osobine nekih važnih kompleksa

U pokušaju rješavanja različitih problema u kombinatorici, geometriji, algebri, (kao i u još nekim oblastima matematike)se na prirodan način pojave simplicijalni kompleksi. Topološka i kombinatorna svojstva tih kompleksa su tema izučavanja nekih vodećih svjetskih matematičara (Ričard Stenli, Ginter Cigler, Laslo Lovas, Anders Bjerner, itd...). Od posebnog značaja je pronalaženje veza između kombinatornih i topoloških osobina tih kompleksa i polaznog problema.

Broj projekta 1259014
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim Milanka Treml, ma
doc. dr Bojan Nikolić
prof. dr Miroslav Pranić
mr Slađana Babić
prof. dr Zoran Mitrović
prof. dr Duško Bogdanić
Alen Đurić
doc. dr Milana Grbić
Sara Koljančić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 31.01.2023.
Vrijednost projekta 13000.0 BAM

Kombinatorne metode u topologiji i njihova primjena na probleme Tverbergovog tipa

Obojena Tverbergova teorema je jedna od centralnih tema u kombinatornoj geometriji. Pored velikog broja primjena, ova teorema je važna i zato jer se u dokazu teoreme koriste rezultati iz različitih oblasti matematike. U ovom trenutku nekoliko grupa matematičara (Berlin, Cirih, Beč, Beograd, Prag,...) na prestižnim univerzitetima i institutima posmatra probleme Tverbergovog tipa...

Broj projekta 0830905
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim mr Vladimir Telebak
Milanka Treml, ma
prof. dr Dragan Matić
mr Slađana Babić
prof. dr Zoran Mitrović
prof. dr Duško Bogdanić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.09.2016.
Završetak projekta 17.01.2019.
Vrijednost projekta 12100.0 BAM