Navigacija

Kontakt

# Fakulteta Ime i prezime Kontakt
1. Akademija umjetnosti Milica Rožić studentska.sluzba@au.unibl.org
2. Arhitektonsko-građevinsko-
geodetski fakultet
Jelena Božić jelena.bozic@aggf.unibl.org
3. Ekonomski fakultet Jelena Đukić jelena.djukic@ef.unibl.org
4. Elektrotehnički fakultet Smilja Jovičić smilja.jovcic@etf.unibl.org
5. Mašinski fakultet Vera Babić
Bojana Novaković
vera.babic@mf.unibl.org
bojana.novakovic@mf.unibl.org
6. Medicinski fakultet Miloš Miletić milos.miletic@med.unibl.org
7. Poljoprivredni fakultet Mladenka Pajić mladenka.pajic@agro.unibl.org
8. Pravni fakultet Dragana Milovanović dragana.milovanovic@pf.unibl.org
9. Prirodno-matematički
fakultet
Miloš Novaković milos.novakovic@pmf.unibl.org
10. Rudarski fakultet Vanja Banjac vanja.banjac@rf.unibl.org
11. Tehnološki fakultet Slavica Savanović slavica.savanovic@tf.unibl.org
12. Fakultet bezbjednosnih nauka Radoslav Ivaniš radoslav.ivanis@fbn.unibl.org
13. Fakultet političkih nauka Biljana Milovanović biljana.milovanovic@fpn.unibl.org
14. Fakultet fizičkog vaspitanja
i sporta
Vera Baroš-Štrbac vesna.strbac-baros@ffvs.unibl.org
15. Filozofski fakultet Zoran Sanković zoran.sankovic@ff.unibl.org
16. Filološki fakultet Željka Bašić
Dragan Petrović
zeljka.basic@flf.unibl.org dragan.petrovic@flf.unibl.org
17. Šumarski fakultet Jelena Čučković jelena.cuckovic@sf.unibl.org