Navigacija

Mia Jotanović
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
  • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za teorijsku matematiku
  • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za metodiku i opštu matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Algebra i geometrija asistent 27. jun 2019.

Predmeti

Rudarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
R1MAT2 Matematika 2

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C09MNS323 Metodika nastave matematike 2
1C09MNS903 Elementarna geometrija 1
1C09MNS914 Metodika nastave algebre
1C09MOS521 Elementarna geometrija

Projekti

Topološke i kombinatorne metode u problemima podjele

Podjela kolača je metafora za lepezu problema iz stvarnog života. Evo nekoliko primjera: • Nekoliko ljudi treba da podijele kolač (neprekidnu cjelinu, recimo nasljeđenu zemlju) tako da svi budu zadovoljni dijelom koji im je pripao. • Stan sa n soba je iznajmljen od n studenata. Kako da podijele najamninu tako da stanari boljih soba plate više (koliko) tako da svako bude zadovoljan odnosom dio stanarine/kvalitet sobe? ...

Broj projekta 1259105
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim Mia Jotanović
Sara Koljančić, ma
doc. dr Dimitrije Čvokić
prof. dr Zoran Mitrović
mr Ognjen Papaz
Tijana Babić
prof. dr Miroslav Pranić
Finansijer VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Početak realizacije 01.04.2024.
Završetak projekta 30.04.2025.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM

Konfiguracioni prostori u diskretnoj geometriji

Konfiguracioni prostor je topološki prostor koji parametrizuje sva moguća stanja nekog sistema geometrijskih objekata (particija skupa tačaka, aranžmani pravih i podprostora, sve ortogonalne baze, itd...). U problemima diskretne geometrije, dobar izbor odgovarajućeg konfi-guracionog sistema, odnosno „pametna“ interpretacija problema...

Broj projekta 1259049
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim Milanka Treml, ma
mr Slađana Babić
prof. dr Zoran Mitrović
prof. dr Miroslav Pranić
Sara Koljančić, ma
prof. dr Duško Bogdanić
doc. dr Bojan Nikolić
doc. dr Milana Grbić
Mia Jotanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 31.01.2021.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM