Navigacija

Akreditacija

Univerzitet u Banjoj Luci je 26.03.2019. godine akreditovan (reakreditovan). Rješenje o akreditaciji  Univerziteta u Banjoj Luci, donijela je Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske. Na ovaj način potvrđen je standard kvaliteta rada Univerziteta shodno standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG standard) i kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.Takođe je akreditovano 16 studijskih programa prvog ciklusa, odnosno potvrđen je kvalitet rada  sledećih studijskih programa: 

•    Likovne umjetnosti (AKU)
•    Arhitektura (AGGF)
•    Ekonomija i poslovno upravljanje (EKF)
•    Računarstvo i informatika (ETF)
•    Pravo (PRF)
•    Stomatologija (MDF)
•    Hemijsko inženjerstvo i  tehnologije (THF)
•    Socijalni rad (FPN)
•    Proizvodno mašinstvo (MŠF)
•    Opšti-nastavnički (FFViS)
•    Srpski jezik i književnost (FLL)
•    Šumarstvo (ŠMF)
•    Biologija (PMF)
•    Psihologija (FZF)
•    Rudarstvo (RDF)
•    Agrarna ekonomija i ruralni razvoj (PLJF)

Zahtjev za akreditaciju (reakreditaciju institucije i akreditaciju studijskih programa), uz priloženu neophodnu dokumentaciju, Univerzitet u Banjoj Luci podnio je  u decembru 2017. odnosno aprilu 2018. godine. 

Nakon niza provedenih aktivnosti i procedura, Komisija za eksternu evaluaciju je sačinila izvještaj  kojim se utvrđuje da Univerzitet u Banjoj Luci  ispunjava zahtjeve standarda i kvaliteta  za izdavanje rješenja o akreditaciji (reakreditaciji) kao i akreditaciji 16 studijskih programa. 

U skladu sa pomenutim rješenjem, sljedeći postupak akreditacije neophodno je uraditi u roku od pet godina.


Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova

Izvještaj Komisije o eksternoj evaluaciji Univerziteta u Banjoj Luci

Rješenje o akreditaciji Univerziteta u Banjoj Luci

Slike

  • /uploads/attachment/strana/9/IMG_1706.JPG
  • /uploads/attachment/strana/9/IMG_1709.JPG
  • /uploads/attachment/strana/9/IMG_0099.jpg
  • /uploads/attachment/strana/9/IMG_0117.jpg