Navigacija

Kancelarija prorektora

 

Prof. dr Dalibor Kesić
Prorektor za ljudske i materijalne resurse

Telefon +387 51 321 178
E-pošta dalibor.kesic@flf.unibl.org
prorektor.kadrovi@unibl.org
 

Mr Tatjana Marić
Viši stručni saradnik za ljudske i materijalne resurse

Telefon +387 51 321 180
E-pošta tatjana.maric@unibl.org