Navigacija

Lista ugovora

Sporazum o saradnji PMF i ASIOSO, Banja Luka, BiH, RS

Vrsta saradnja
Status aktivan
Organizacione jedinice Prirodno-matematički fakultet
Broj ugovora 19/1.1017/21
Institucija BiH, RS
Veb adresa
Datum potpisivanja 26.05.2021.
Datum isteka 26.06.2024.

Sporazum o saradnji PMF i Antecna, Banja Luka, Bih, Republika Srpska

Vrsta saradnja
Status aktivan
Organizacione jedinice Prirodno-matematički fakultet
Broj ugovora I-51/21
Institucija Bih, Republika Srpska
Veb adresa
Datum potpisivanja 31.05.2021.
Datum isteka 31.05.2026.

Memorandum o saradnji PMF-a i kompanije Kakehashi Co.Ltd., Tokio, Japan

Vrsta saradnja
Status aktivan
Organizacione jedinice Prirodno-matematički fakultet
Broj ugovora PMF-00
Institucija Japan
Veb adresa
Datum potpisivanja 31.05.2021.
Datum isteka 31.05.2026.

Sporazum o saradnji u oblasti naučno-istraživačkog i obrazovnog rada, Petrozavodski državni univerzitet - Ruska federacija

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Šumarski fakultet
Broj ugovora 263/21
Institucija Petrozavodski državni univerzitet - Ruska federacija
Veb adresa
Datum potpisivanja 26.03.2021.
Datum isteka 31.12.2027.

Memorandum o razumijevanju, Univerzitet na Malti, Malta

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.90-3/21
Institucija Univerzitet na Malti, Malta
Veb adresa https://www.um.edu.mt/
Datum potpisivanja 22.02.2021.
Datum isteka 22.02.2024.

Sporazum o saradnji, Hankuk univerzitet inostranih studija, Južna Koreja

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.90-5/21
Institucija Hankuk univerzitet inostranih studija, Južna Koreja
Veb adresa http://hufsenglish.hufs.ac.kr/
Datum potpisivanja 03.05.2021.
Datum isteka 03.05.2026.

Sporazum o saradnji, Moskovski državni univerzitet tehnologije i upravljanja K.G. Razumovski, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.90-4/21
Institucija Moskovski državni univerzitet tehnologije i upravljanja K.G. Razumovski, Rusija
Veb adresa http://mgutm.ru/
Datum potpisivanja 20.04.2021.
Datum isteka 20.04.2026.

Ugovor o saradnji, Univerzitet u Banjoj Luci i Tehnički univerzitet u Kemnicu

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Filološki fakultet
Broj ugovora 01.23-6/20
Institucija Univerzitet u Banjoj Luci i Tehnički univerzitet u Kemnicu
Veb adresa
Datum potpisivanja 11.03.2020.
Datum isteka 11.03.2025.

Ugovor o saradnji, Filološki fakultet i Institut za srpsku kulturu Priština-Leposavić

Vrsta Ugovori o saradnji organizacionih jedinica Univerziteta sa drugim fakultetima/akademijama/departmanima/institutima/ institucijama/organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Filološki fakultet
Broj ugovora 09/1.618/21
Institucija Filološki fakultet i Institut za srpsku kulturu Priština-Leposavić
Veb adresa
Datum potpisivanja 16.04.2021.
Datum isteka 16.04.2025.

Sporazum o saradnji, FDBOU VO Tambovski Državni Univerzitet, Ruska Federacija

Vrsta saradnja
Status aktivan
Organizacione jedinice Fakultet bezbjednosnih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.90-2/21
Institucija FDBOU VO Tambovski Državni Univerzitet, Ruska Federacija
Veb adresa
Datum potpisivanja 06.04.2021.
Datum isteka 06.04.2026.

Sporazum Erazmus +izmedju UNIBL i Univerziteta u Gdanjsku 20-21 i 21-22 godina, Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Gdanjsku

Vrsta saradnja
Status aktivan
Organizacione jedinice Filološki fakultet
Broj ugovora 01.92-5/21
Institucija Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Gdanjsku
Veb adresa
Datum potpisivanja 30.03.2021.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji i akademskim razmjenama, Tovson univerzitet, SAD

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.90-01/21
Institucija Tovson univerzitet, SAD
Veb adresa https://www.towson.edu/
Datum potpisivanja 04.02.2021.
Datum isteka 04.02.2026.

Memorandum o razumijevanju, Bjeloruski državni tehnološki univerzitet, Bjelorusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.23-9/20
Institucija Bjeloruski državni tehnološki univerzitet, Bjelorusija
Veb adresa https://en.belstu.by/
Datum potpisivanja 20.03.2020.
Datum isteka 20.03.2023.

Memorandum o razumijevanju, Bjeloruski državni univerzitet informatike i radio-elektronike, Bjelorusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.23-14/20
Institucija Bjeloruski državni univerzitet informatike i radio-elektronike, Bjelorusija
Veb adresa https://www.bsuir.by/
Datum potpisivanja 08.05.2020.
Datum isteka 08.05.2025.

Memorandum o razumijevanju, Poljoprivredni istraživački institut u Lefkosiji, Kipar

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.23-16/20
Institucija Poljoprivredni istraživački institut u Lefkosiji, Kipar
Veb adresa http://www.moa.gov.cy/moa/ari/ari.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
Datum potpisivanja 02.06.2020.
Datum isteka 02.06.2025.

Sporazum o saradnji, Tehnološki univerzitet u Kemnicu, Njemačka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.23-6/20
Institucija Tehnološki univerzitet u Kemnicu, Njemačka
Veb adresa https://www.tu-chemnitz.de/index.html.en
Datum potpisivanja 11.03.2020.
Datum isteka 11.03.2025.

Sporazum o saradnji, Državni univerzitet u Orenburgu, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.23-10/20
Institucija Državni univerzitet u Orenburgu, Rusija
Veb adresa http://www.osu.ru/
Datum potpisivanja 05.03.2020.
Datum isteka 05.03.2025.

Sporazum o saradnji, Mendelov univerzitet u Brnu, Češka Republika

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.23-11/20
Institucija Mendelov univerzitet u Brnu, Češka Republika
Veb adresa http://mendelu.cz/en/
Datum potpisivanja 27.05.2020.
Datum isteka 27.05.2025.

Sporazum o saradnji, Institut za nuklearne nauke Vinča, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.436-14/19
Institucija Institut za nuklearne nauke Vinča, Srbija
Veb adresa https://www.vin.bg.ac.rs/en/
Datum potpisivanja 23.12.2019.
Datum isteka 23.12.2024.

Ugovor o saradnji, Univerzitet u Nišu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-2824/12
Institucija Univerzitet u Nišu, Srbija
Veb adresa https://www.ni.ac.rs/en/
Datum potpisivanja 04.10.2012.
Datum isteka 04.10.2022.

Memorandum o saradnji, Vestfalski univerzitet primijenjenih nauka, Njemačka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.23-8/20
Institucija Vestfalski univerzitet primijenjenih nauka, Njemačka
Veb adresa https://www.en.w-hs.de/
Datum potpisivanja 14.02.2020.
Datum isteka 14.02.2025.

Memorandum o saradnji, Tehnički univerzitet Moldavije, Moldavija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.23-7/20
Institucija Tehnički univerzitet Moldavije, Moldavija
Veb adresa https://utm.md/en/
Datum potpisivanja 14.02.2020.
Datum isteka 14.04.2025.

Sporazum o saradnji, Slovački poljoprivredni univerzitet u Nitri, Slovačka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet
Broj ugovora 01.23-5/20
Institucija Slovački poljoprivredni univerzitet u Nitri, Slovačka
Veb adresa https://www.uniag.sk/en/
Datum potpisivanja 20.01.2020.
Datum isteka 20.01.2025.

Memorandum o razumijevanju, Nikolajevski nacionalni poljoprivredni univerzitet, Ukrajina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.23-4/20
Institucija Nikolajevski nacionalni poljoprivredni univerzitet, Ukrajina
Veb adresa https://www.mnau.edu.ua/
Datum potpisivanja 20.01.2021.
Datum isteka 20.01.2022.

Sporazum o akademskoj i naučnoj saradnji, Partenope univerzitet u Napulju, Italija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.23-12/20
Institucija Partenope univerzitet u Napulju, Italija
Veb adresa https://en.uniparthenope.it/
Datum potpisivanja 06.04.2020.
Datum isteka 06.04.2025.