Навигација

Каталог предмета

НазивФакултетСтудијски програмТип студија
Простор, тијело и архитектураАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Архитектонско пројектовање 9Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Модуларна координација и композицијаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Архитектонско пројектовање 4Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
ПрограмирањеМашински факултетЕнергетско и саобраћајно машинство, Заштита на раду, Индустријско инжењерство, Мехатроника, Производно машинствоАкадемске студије првог циклуса
Пројектовање путеваАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Статика конструкција 2Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Архитектура унутрашњих простора 2Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Нацртна геометрија и техничко цртањеАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГеодезијаАкадемске студије првог циклуса
Социологија религијеФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Архитектонске конструкције 4Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Увод у грађевинарствоАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Геодетска астрономијаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГеодезијаАкадемске студије првог циклуса
Сателитска геодезијаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГеодезијаАкадемске студије првог циклуса
Теоријска геодезијаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГеодезијаАкадемске студије првог циклуса
Социологија људских ресурсаФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Педагогија са дидактикомФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Основе менаџмента у социјалном радуФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Социјална политикаФакултет политичких наукаПолитичке наукеАкадемске студије првог циклуса
Основе праваФакултет политичких наукаПолитичке наукеАкадемске студије првог циклуса
Увод у политичке наукеФакултет политичких наукаПримијењена социологијаАкадемске студије првог циклуса
СоциологијаЕлектротехнички факултетЕлектроенергетски и индустријски системи, Електроника и телекомуникације, Рачунарство и информатикаАкадемске студије првог циклуса
Урбанистичко пројектовање 1Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Нацртна геометрија и техничко цртањеАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Глобални навигацини сателитски системиАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГеодезијаАкадемске студије првог циклуса
Увод у теорије социјалног радаФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Социологија образовањаФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Теорија глобализацијеФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије другог циклуса
Социологија менаџментаФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Увод у студије глобализацијеФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Теорије и модели психосоцијалног радаФакултет политичких наукаСоцијални рад - доквалификацијаАкадемске студије првог циклуса
Социјални рад са дјецом и породицомФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Теоријске основе сукоба и медијацијеФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије другог циклуса
Медији и друштвоФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије другог циклуса
Политичко јавно мњењеФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Медијски системиФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Међународно политичко комуницирањеФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Информатика 2Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Архитектонско пројектовање 8Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Геодетске референтне мрежеАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГеодезијаАкадемске студије првог циклуса
Увод у педагогијуФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Увод у социјалну политикуФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Енергетски ефикасна и одржива градњаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
РаскрсницеАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије другог циклуса
Увод у политичке наукеФакултет политичких наукаПолитичке наукеАкадемске студије првог циклуса
Савремене теорије и терапијски модели у социјалном радуФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије другог циклуса
Дјеца и породични односиФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије другог циклуса
Основе геодетских наукаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГеодезијаАкадемске студије првог циклуса
Социологија маргиналних групаФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Креативне технике у социјалном радуФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Увод у социологијуФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Статистика у социолошким истраживањимаФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Јавно мњењеФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Методологија социолошких истраживањаФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Статика конструкција 1Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Увод у новинарствоФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
ЖељезницеАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Метод коначних елеменатаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Архитектонске конструкције 2Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Урбана природаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Социологија селаПољопривредни факултетАграрна економија и рурални развојАкадемске студије првог циклуса
Урбанистичка композицијаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Развој и социологија насељаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Архитектура унутрашњих простора 1Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Бетонске конструкцијеАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Архитектонско пројектовање 5Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Архитектонско пројектовање 11Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Кризни менаџмент у социјалној политициФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије другог циклуса
Вјероватноћа и статистикаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Медији и информацијаФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Новинарство у штампиФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Математика у архитектури 1Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Доњи строј саобраћајницаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Политичко комуницирањеФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије другог циклуса
Политички конфликтиФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Међународно правоФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије другог циклуса
Савремене теорије социјалног радаФакултет политичких наукаСоцијални рад - доквалификацијаАкадемске студије првог циклуса
Социјални рад у заједнициФакултет политичких наукаСоцијални рад - доквалификацијаАкадемске студије првог циклуса
Социологија праваФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Бетонске конструкције 1Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Политичко комуницирањеФакултет политичких наукаЖурналистикаАкадемске студије првог циклуса
Социологија културеФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Теорије социјалног радаФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Заступање у социјалном радуФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Основе геодетских референтних мрежаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГеодезијаАкадемске студије првог циклуса
Увод у социологијуФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Системи информисањаФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Методологија друштвених наукаФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Медијске регулативеФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Модерна штампаФакултет политичких наукаЖурналистикаАкадемске студије првог циклуса
АнтропологијаФакултет политичких наукаЖурналистикаАкадемске студије првог циклуса
Политикологија религијеФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Педагошка ресоцијализацијаФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Линеарна алгебра и аналитичка геометријаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Социологија – изабране темеФилозофски факултетПсихологијаАкадемске студије првог циклуса
Саобраћајнице и просторАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Радио новинарствоФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Методологија друштвених наукаФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Социјална патологијаФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Литерарно новинарствоФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Вјештине и технике социјалног рада у заједнициФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Свјетске религијеФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Увод у комуникологију и информисањеФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Увод у теорије социјалног радаФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Теорије медијаФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Интернет и нове медијске технологијеФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије другог циклуса
Политике свакодневног животаФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије другог циклуса
Основе медијацијеФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Увод у социјалну политикуФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Социјална политикаФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Социјални рад са особама са инвалидитетомФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Хуманизирање изграђене околинеАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Објектно-оријентисано програмирањеАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГеодезијаАкадемске студије првог циклуса
Информатика 1Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Увод у социјалну политикуФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Социјални менаџментФакултет политичких наукаДокторске студије друштвених наукаАкадемске студије трећег циклуса
Увод у савјетовањеФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Урбанистичко пројектовање 2Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Архитектонско пројектовање 3Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
СоциологијаЕлектротехнички факултет
Историјска социологијаФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Култура религијаФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Вјештине и технике социјалног рада у заједнициФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Одржавање жељезничких пругаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије другог циклуса
Социјални рад у превенцији и заштити од насиља у породициФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Социјални рад у заједнициФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Политичка култураФакултет политичких наукаПолитичке наукеАкадемске студије првог циклуса
Социјални рад с појединцемФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Увод у студије глобализацијеФакултет политичких наукаПолитичке наукеАкадемске студије првог циклуса
Теорије и модели психосоцијалног радаФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Избори и изборни системиФакултет политичких наукаПолитичке наукеАкадемске студије првог циклуса
Политичко комуницирањеФакултет политичких наукаПолитичке наукеАкадемске студије првог циклуса
Истраживачко новинарство 1Факултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Политички конфликтиФакултет политичких наукаПолитичке наукеАкадемске студије првог циклуса
Основе медијацијеФакултет политичких наукаСоцијални рад - доквалификацијаАкадемске студије првог циклуса
Заступање у социјалном радуФакултет политичких наукаСоцијални рад - доквалификацијаАкадемске студије првог циклуса
Системи информисањаФакултет политичких наукаЖурналистика-1998Академске студије првог циклуса
Људска права и социјални радФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Социјални рад са особама са инвалидитетомФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Политички систем ЕУФакултет политичких наукаПолитичке наукеАкадемске студије првог циклуса
Ментално здрављеФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Јавне политикеФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије другог циклуса
Основе праваФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Дипломатско и конзуларно правоФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије другог циклуса
Урбана социологијаФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Менаџмент у социјалном секторуФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Политичка антропологијаФакултет политичких наукаПолитичке наукеАкадемске студије првог циклуса
Теорија сателитког позиционирањаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГеодезијаАкадемске студије првог циклуса
Социјална педагогијаФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Политика у глобализованом свијетуФакултет политичких наукаДокторске студије друштвених наукаАкадемске студије трећег циклуса
Политичко јавно мњењеФакултет политичких наукаПолитичке наукеАкадемске студије првог циклуса
Социјални рад у заједнициФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Социологија урбаног простораФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије другог циклуса
Увод у социологијуФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Методологија друштвених истраживањаФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Медији и политикаФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Партије и партијски системиФакултет политичких наукаПолитичке наукеАкадемске студије првог циклуса
Равноправност у медијимаФакултет политичких наукаЖурналистикаАкадемске студије првог циклуса
Литерарно новинарствоФакултет политичких наукаЖурналистикаАкадемске студије првог циклуса
Политички конфликтиФакултет политичких наукаЖурналистикаАкадемске студије првог циклуса
Политичко комуницирањеФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Социјална екологијаФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Статистика у социолошким истраживањимаФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Социјална политикаФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Увод у политичке наукеФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Упоредни политички системиФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Социјална патологијаФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Политички маркетингФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Социологија свакодневног животаФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Социологија образовањаФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
АнтропологијаФакултет политичких наукаЖурналистика-1998Академске студије првог циклуса
Социјални рад са инвалидним и хендикепираним лицимаФакултет политичких наукаСоцијални рад-2000Академске студије првог циклуса
Динамичка анализа конструкцијаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Управљање и уређивање у медијимаФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Увод у новинарствоФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Геотехнички лабораторијАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије другог циклуса
Урбанистичка техникаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Дизајн конструкција великих распонаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Српска политичка мисаоФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Политички маркетингФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Саобраћајнице и животна срединаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Право Европске унијеПравни факултетПравоАкадемске студије првог циклуса
Теорије социјалног радаФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Основе праваФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Системи информисањаФакултет политичких наукаЖурналистикаАкадемске студије првог циклуса
Медијске регулативеФакултет политичких наукаЖурналистикаАкадемске студије првог циклуса
Политичке партије и организацијеФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Политичка култураФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Исламска политичка мисаоФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Вјештине и технике социјалног рада у заједнициФакултет политичких наукаСоцијални рад - доквалификацијаАкадемске студије првог циклуса
The Political Economy of CrisesФакултет политичких наукаПолитикологијаПрви циклус
Цивилизација и култураФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Социологија наукеФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Савремено новинарствоФакултет политичких наукаДокторске студије друштвених наукаАкадемске студије трећег циклуса
Социјална политика и савремене друштвене промјенеФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије другог циклуса
Увод у политичке наукеФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Теорије и модели психосоцијалног радаФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Механика тлаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Основе праваФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Заступање у социјалном радуФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Социологија културеФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Коловозне конструкцијеАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Информатика за геодете 1Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГеодезијаАкадемске студије првог циклуса
Социологија радаФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Планирање инфраструктуреАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Теорије социјалног радаФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Социјална антропологијаФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Увод у комуникологију и информисањеФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Политичко јавно мњењеФакултет политичких наукаЖурналистикаАкадемске студије првог циклуса
Социјални рад у заједнициФакултет политичких наукаСоцијални рад-2000Академске студије првог циклуса
Теорије социјалног радаФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Социјални рад у заједнициФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Основе међународног праваФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Архитектонске конструкције 3Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Техничка механика 1Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Методологија друштвених наукаФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Медијски системиФакултет политичких наукаЖурналистикаАкадемске студије првог циклуса
Математика у архитектури 2Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Политички менаџментФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије другог циклуса
Вјештине и технике социјалног рада с појединцемФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Урбана регенерација предграђаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Биомедицинска информатикаМедицински факултетМедицинско лабораторијска дијагностикаАкадемске студије првог циклуса
Геодетски референтни системиАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГеодезијаАкадемске студије првог циклуса
Основе комуникологијеФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Практична настава из геодезијеАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГеодезијаАкадемске студије првог циклуса
Општа социологија 2Факултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Социјална патологијаФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Увод у социјалну политикуФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Социјална политикаФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Основе праваФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
СоциологијаЕлектротехнички факултетЕлектроенергетика и аутоматика, Електроника и телекомуникације, Рачунарство и информатикаАкадемске студије првог циклуса
Историја социјалног радаФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Основе праваФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Савремена социјална политикаФакултет политичких наукаСоцијални рад - доквалификацијаАкадемске студије првог циклуса
Рурална социологијаФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Интернет новинарствоФакултет политичких наукаЖурналистикаАкадемске студије првог циклуса
Основи ЕУФакултет политичких наукаЖурналистикаАкадемске студије првог циклуса
ФундирањеАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Пројектовање жељезницаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Бетонске конструкције 2Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Физичка геодезијаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГеодезијаАкадемске студије првог циклуса
Основи ЕУФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
КомасацијаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГеодезијаАкадемске студије првог циклуса
Методологија друштвених истраживањаФакултет политичких наукаСоцијални рад - доквалификацијаАкадемске студије првог циклуса
Политички систем и институције ЕУФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Менаџмент у социјалном радуФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије другог циклуса
Конструктерско инжењерство 3Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Методологија наукеФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Увод у социјални радФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Политичка антропологијаФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Избори и изборни системиФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Информатика за геодете 2Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГеодезијаАкадемске студије првог циклуса
Методика наставе социологијеФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Увод у социјалну политикуФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Теорија стреса, трауме и кризеФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије другог циклуса
Рјешавање сукоба у социјалном радуФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Социологија моралаФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Увод у социологијуФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Квалитет водеАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Медији и политикаФакултет политичких наукаПолитичке наукеАкадемске студије првог циклуса
Урбана структура и реконструкцијаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Уређење земљишне територијеАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГеодезијаАкадемске студије првог циклуса
Медијација у социјалном радуФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије другог циклуса
Теорије социјалног радаФакултет политичких наукаСоцијални рад-2000Академске студије првог циклуса
Увод у социологијуФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Градске саобраћајницеАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Јавно мњењеФакултет политичких наукаЖурналистика-1998Академске студије првог циклуса
Социјални рад и социјална политика у савременом друштвуФакултет политичких наукаДокторске студије друштвених наукаАкадемске студије трећег циклуса
ПутевиАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије првог циклуса
Избори и изборни системиФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Методика наставе социологије са хоспитовањемФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Информационо друштво и нови медијиФакултет политичких наукаДокторске студије друштвених наукаАкадемске студије трећег циклуса
Експлоатација и заштита подземних водаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГрађевинарствоАкадемске студије другог циклуса
Међународно комуницирањеФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије другог циклуса
Методологија пројектовања комерцијалних објекатаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Архитектонске конструкције 1Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетАрхитектураАкадемске студије првог циклуса
Терапијски модели социјалног радаФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије другог циклуса
Увод у комуникологију и информисањеФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса
Теорије и модели психосоцијалног радаФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Теорије глобализацијеФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије другог циклуса
Интернет новинарствоФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Анализа медијаФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије другог циклуса
Увод у теорије социјалног радаФакултет политичких наукаСоцијални радАкадемске студије првог циклуса
Физичка геодезијаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГеодезијаАкадемске студије првог циклуса
Физичка геодезијаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетГеодезијаАкадемске студије првог циклуса
Избори и изборни системиФакултет политичких наукаЖурналистикаАкадемске студије првог циклуса
Социјална антропологијаФакултет политичких наукаСоциологијаАкадемске студије првог циклуса
Медијски системиФакултет политичких наукаНовинарство и комуникологијаАкадемске студије првог циклуса
Основе ЕУФакултет политичких наукаПолитикологијаАкадемске студије првог циклуса