Навигација

Правила

(1) Правила студирања на I и II циклусу академских студија - [објављено 27. октобра 2022. године]

(1.1) Правила о измјенама и допунама Правила студирања на I и II циклусу академских студија - [објављено 30. новембра 2023. године]


(2) Правила студирања на трећем циклусу студија - [објављено 29. септембра 2022. године]

(2.1) Правила о измјенама и допунама Правила студирања на трећем циклуси студија [објављено 23. фебруара 2023. године] 

Образац 1 - Пријава теме за израду докторске дисертације [објављено 23. фебруара 2023. године] 

Образац 2 - Извјештај о оцјени подобности студента, теме и ментора за израду докторске дисертације [објављено 23. фебруара 2023. године] 

Образац 3 - Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације [објављено 23. фебруара 2023. године] 


(3) Правила о извођењу комбинованих студијских програма II и III циклуса Универзитета у Бањој Луци


(4) Правила о раду Комисије и критеријумима за спровођење поступка избора кандидата за размјену одлазећих студената и особља у оквиру програма Еразмус+ КА107 - [објављено 25. маја 2023. године]


(5) Правила за пријаву и реализацију ЕРАЗМУС+ пројеката на Универзитету у Бањој Луци - 14. новембар 2019. година

Прилог 1
Прилог 2
Прилог 3
Прилог 4


(6) Правила за пријаву и реализацију CEEPUS III мреже - [објављено 25. маја 2023. године]