Навигација

Правила

(1) Правила студирања на I и II циклусу  студија

(1.2) Измјена Правила студирања на I и II циклусу студија, број 02/04-3-2551-17/15 од 03.09.2015. године

(1.3) Одлука о измјени Правила студирања на I и II циклусу студија, број: 02/04-3.2551-17/15 од 3.9.2015. године и број: 02/04-3.2973-70/15 од 30.9.2015. године - 10. март 2020. године


(2) Правила студирања на III циклусу - 26. децембар 2019. године

(2.1) Одлука о измјени Правила студирања на III циклусу - 26. 09. 2020. године


(3) Правила поступка за избор ректора и проректора Универзитета у Бањој Луци


(4) Правила о извођењу комбинованих студијских програма II и III циклуса Универзитета у Бањој Луци


(5) Правила о раду Комисије и критеријумима за спровођење поступка избора кандидата за размјену одлазећих студената и особља у оквиру програма Еразмус+ КА107 - 1. април 2019. године

(5.1) Одлука о измјенама Правила о раду Комисије и критеријумима за спровођење поступка избора кандидата за размјену одлазећих студената и особља у оквиру програма Еразмус+ КА107 - 17. јул 2019. године


(6) Правила за пријаву и реализацију ЕРАЗМУС+ пројеката на Универзитету у Бањој Луци - 14. новембар 2019. година

Прилог 1
Прилог 2
Прилог 3
Прилог 4


(7) Правила за пријаву и реализацију CEEPUS III мреже - 14. новембар 2019. године