Навигација

Продекани за наставу

Редни број Назив Факултета Продекан за
наставу
Контакт
1. Академија умјетности мр Марио Ћулум, доц.

mario.culum@au.unibl.org

2. Архитектонско-грађевинско-
геодетски факултет
др Малина Чворо, доц. malina.cvoro@aggf.unibl.org
3. Економски факултет др Драган Глигорић, доцент dragan.gligoric@ef.unibl.org
4. Електротехнички факултет др Жељко Ивановић, доц. zeljko.ivanovic@etf.unibl.org
5. Машински факултет др Зорана Танасић. ванр проф. zorana.tanasic@mf.unibl.org
6. Медицински факултет др Ненад Понорац, ванр проф. nenad.ponorac@med.unibl.org
7. Пољопривредни факултет др Ђорђе Савић, ванр. проф. djordje.savic@agro.unibl.org
8. Правни факултет др Зоран Васиљевић, доц. zoran.vasiljevic@pf.unibl.org
9. Природно-математички
факултет
др Радослав Декић, доц. radoslav.dekic@pmf.unibl.org
10. Рударски факултет др Свјетлана Средић, доц. svjetlana.sredic@rf.unibl.org
11. Технолошки факултет др Ладислав Василишин, ванр проф. ladislav.vasilisin@tf.unibl.org
12. Факултет безбједносних наука др Дарко Паспаљ, доц. darko.paspalj@fbn.unibl.org
13. Факултет политичких наука др Немања Ђукић, именовано лице одговрно за обављање функције nemanja.djukic@fpn.unibl.org
14. Факултет физичког васпитања
и спорта
др Раденко Добраш, ванр проф. radenko.dobras@ffvis.unibl.org
15. Филозофски факултет др Тања Становић-Јанковић, ванр. проф. tanja.stankovic-jankovic@ff.unibl.org
16. Филолошки факултет др Сања Радановић, ванр проф. sanja.radanovic@fif.unibl.org
17. Шумарски факултет др Дане Марчета, доц. dane.marceta@sf.unibl.org