Навигација

Технолошки факултет

Технолошки факултет је основан 1975. године, а израстао је из технолошког одсјека Техничког факултета у Бањој Луци основанoг 1962. године. У то вријеме на факултету су постојали Хемијско­технолошки смјер и Биотехнолошко­прехрамбени смјер, који 1977. године прерастају у одсјеке. У школској 1988/89. години уписана је прва генерација студената на Одсјек за текстилно инжењерство, а 1997. године основан је и рударски одсјек са сједиштем у Приједору, који је касније прерастао у Рударски факултет.

У школској 2010/11. години са радом је кренуо и студијски програм Графичко инжењерство. Настава на другом циклусу студија се изводи на студијским програмима: Прехрамбено инжењерство, Текстилно инжењерство и Хемијско инжењерство.

Сви студијски програми су организовани према тростепеном моделу (4+1+3) студија.

Телефон +387 51 434 357
Факс +387 51 434 351
Веб-сајт www.tf.unibl.org
Е-пошта info@tf.unibl.org
Адреса Булевар војводе Степе Степановића 73, 78000 Бања Лука
Декан

Др Борислав Малиновић, ванредни професор

Продекан за наставу Др Ладислав Василишин, ванредни професор

Продекан за научноистраживачки рад и међународну сарадњу

Др Горан Вучић, ванредни професор

Слике

  • /uploads/attachment/strana/84/tehnologija-1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/84/tehnologija-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/84/tehnologija-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/84/tehnologija-4.jpg