Навигација

Управни одбор

Управни одбор је орган управљања Универзитетом. Чини га 9 чланова, и то: четири представника академског особља, један представник административног особља, један представник студената и три представника која именује Влада Републике Српске.


Чланови Управног одбора Универзитета у Бањој Луци су:

  • Проф. др Рајко Гњато , академско особље, предсједник;
  • Боривој Обрадовић, представник оснивача;
  • Проф. др Богдан Зрнић, академско особље;
  • Проф. др Дарко Радић, академско особље;
  • Проф. др Саша Павловић, академско особље;
  • Проф. др Игор Милуновић, представник оснивача;
  • ---, представник оснивача;
  • Дипл. правник Бранка Ковачевић, административно особље;
  • Владан Гачић, студент.

Секретар Управног одбора је Мр Ђорђе Маркез.