Навигација

Управни одбор

Управни одбор је орган управљања Универзитетом у Бањој Луци.

Управни одбор има 11 чланова, од којих су четири представника академског особља, један представник административног особља, један представник студената, три представника оснивача и два представника привредника, које именује Сенат Универзитета на приједлог Привредне коморе Републике Српске и Уније удружења послодаваца Републике Српске.

Предсједник Управног одбора је проф. др Биљана Антуновић, са Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета.


Чланови Управног одбора Универзитета у Бањој Луци су:

 • Проф. др Биљана Антуновић, академско особље, предсједник,
 • Проф. др Душко Вулић, академско особље,
 • Проф. др Дарко Радић, академско особље,
 • Проф. др Санда Додик, академско особље,
 • Јосиф Илић, административно особље,
 • Mр Радован Бајић, представник привреде,
 • Перо Ћорић, представник привреде,
 • Прим. мр сц. др. Снежана Кутлешић-Стевић, представник оснивача,
 • Др Миодраг Лукић, представник оснивача,
 • Боривој Обрадовић, представника оснивача,
 • Анђела Арар, студент.

Секретар Управног одбора је мр Ђорђе Маркез.


Функцију предсједника Управног одбора обављали су:

•  Проф. др Рајко Гњато (2017–2023),
•  Проф. др Миле Дмичић (2014–2017),
•  Проф. др Богдан Зрнић (2013–2014),
•  Проф. др Горан Трбић (2013),
•  Проф. др Емина Комић (2012–2013),
•  Проф. др Мирослав Грубачић (2008–2012).