Навигација

Пројекти на Универзитету

Издавачка дјелатност Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци

Шумарски факултет сваке године публикује научно-стручне побликације значајне за развој шумарства у цјелини. Редовно издање је часопис Гласник Шумарског факултета и Информативни билтен. Гласник је часопис који континуирано излази протеклих више од 20 година. Циљ пројекта је обезбјеђивање континуитета публиковања редовних издања шумарског факултета и унапређење квалитета научног и стручног рада значајног за образовање и шумарску праксу.

Број пројекта1251458
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Зоран Говедар
Пројектни тимпроф. др Владимир Петковић
ФинансијерMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE BG
Почетак реализације01.01.2024.
Завршетак пројекта31.12.2024.
Вриједност пројекта9222.0 БАМ

Топлотна својства зубних материјала

Термичка својства дентина и зубне глеђи утичу на брзину одговора нервног система зуба на промене температуре којима је зуб свакодневно изложен. Осим чврстоће и естетских захтјева, вештачки зубни материјали морају да обезбеде и сличну термичку заштиту пулпе зуба. Исто тако, имплантати и вештачке крунице зуба морају да преносе сличан ток топлоте на кост као што је то пренос природног зуба...

Број пројекта1256018
СтатусАктиван
Тип пројектаМеђународни научноистраживачки - Остали
Организациона јединицаМашински факултет
Руководилацпроф. др Горан Јањић
Пројектни тиммр Маја Вуковић
проф. др Валентина Веселиновић
Горан Јотић, ма
проф. др Зорана Танасић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.01.2024.
Завршетак пројекта31.12.2025.
Вриједност пројекта3600.0 БАМ

Генетска адаптација екотипова дивокозе (Rupicapra rupicapra L.) на климатске промјене и губитак станишта: Студија случаја угрожене подврсте балканска дивокоза (R.r. balcanica).

Према климатским моделима предвиђа се да ће се климатске промјене брзо интензивирати у наредним годинама, посебно у планинским регионима. У контексту глобалних промјена, један од приступ у очувању врста је идентификација адаптивних генетских јединица, посебно за копитаре који живе у планинама који су посебно осетљиви на климатске промјене као што је сjеверна дивокоза (Rupicapra rupicapra). Hoste et al. (2023) представљају модел адаптивне генетске варијације код сјеверне дивокозе...

Број пројекта1251457
СтатусАктиван
Тип пројектаМеђународни научноистраживачки - Остали
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Драган Гачић
Пројектни тимпроф. др Борут Босанчић
др Марина Нонић
Дамир Мрђеновић, ма
проф. др Вања Даничић
др Boštajn Pokorny
ФинансијерBIOPOLIS
Почетак реализације01.04.2024.
Завршетак пројекта01.09.2025.
Вриједност пројекта97075.0 БАМ

Истраживање о квалитету живота у новим стамбеним насељима Бања Луке

Унапређена атрактивност, капацитети и утицај истраживача и развоја на укупан развој, и то: - Повећање атрактивности научноистраживачког рада и иноваторства - Успостављање ефикаснијег система управљања науком, иновацијама и технолошким развојем

Број пројекта1251711
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаФакултет политичких наука
Руководилацпроф. др Ранка Перић-Ромић
Пројектни тимБојана Вукојевић, ма
Мирјана Дамјенић Братић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.01.2024.
Завршетак пројекта31.12.2024.
Вриједност пројекта5944.0 БАМ

Тополошке и комбинаторне методе у проблемима подјеле

Подјела колача је метафора за лепезу проблема из стварног живота. Ево неколико примјера: • Неколико људи треба да подијеле колач (непрекидну цјелину, рецимо насљеђену земљу) тако да сви буду задовољни дијелом који им је припао. • Стан са n соба је изнајмљен од n студената. Како да подијеле најамнину тако да станари бољих соба плате више (колико) тако да свако буде задовољан односом дио станарине/квалитет собе? ...

Број пројекта1259105
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Душко Јојић
Пројектни тимпроф. др Зоран Митровић
мр Огњен Папаз
Тијана Бабић
Миа Joтановић
доц. др Димитрије Чвокић
Сара Кољанчић, ма
проф. др Мирослав Пранић
ФинансијерVLADA REPUBLIKE SRPSKE
Почетак реализације01.04.2024.
Завршетак пројекта30.04.2025.
Вриједност пројекта3500.0 БАМ

Имплементацијско истраживање за „Adolescent Girls Programme“

Istraživanje ima za cilj istražiti efikasnost multisektorskih intervencija u rješavanju ranjivosti adolescenata u BiH, s fokusom na mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku te prevenciju nasilja. Identificiranjem nedostataka u implementaciji, ovo istraživanje nastoji da informiše buduće programiranje i unaprijedi saradnju sa relevantnim institucijama.

Број пројекта1251257
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаРекторат
Руководилацдоц. Анђела Пепић
Пројектни тимБојана Вукојевић, ма
Милана Дамјенић, ма
Милица Марић
ФинансијерУНИЦЕФ
Почетак реализације01.06.2024.
Завршетак пројекта30.10.2024.
Вриједност пројекта24105.0 БАМ

Јачање научног капацитета за енергетско сиромаштво

Данас преко 41 милиона грађана ЕУ није у могућности да приступи основним енергетским услугама и пати од енергетског сиромаштва. Ово је довело до тога да Европска комисија (ЕК) сматра енергетско сиромаштво главним друштвеним изазовом. У Босни и Херцеговини је за око 70-15% домаћинстава утврђено да су енергетски сиромашна.

Број пројекта1256017
СтатусАктиван
Тип пројектаХоризонт Европа
Организациона јединицаМашински факултет
Руководилацпроф. др Петар Гверо
Пројектни тимдр Биљана Антонијевић
Милан Пупчевић, ма
проф. др Далибор Савић
проф. др Љубиша Прерадовић
проф. др Милован Котур
др Срђан Васковић
доц. др Ђорђе Војиновић
Данијела Кардаш Анчић, ма
проф. др Дарија Гајић
ФинансијерЕвропска комисија
Почетак реализације01.09.2024.
Завршетак пројекта01.08.2027.
Вриједност пројекта2930700.0 БАМ

Рециклирање PET боца применом нанотехнологије за добиање нових функционалих материјала-FunNanoPET

Акумулација пластичног отпада представља глобалну еколошку кризу, изазивану растућом потражњом за неразградивом пластиком. Традиционални методи одлагања отпада, депоније и спаљивање, имају ограничену примену и нису ефикасни у решавању проблема пластичног отпада. Изузетно велики проблем везан је за рециклирање полиетилен-терефталатних боца тзв PET боца услед недостатка ефикасних система за прикупљање, сортирање, контаминације материјала као и неефикасних процеса рециклирања

Број пројекта1251197
СтатусАктиван
Тип пројектаМеђународни научноистраживачки - Остали
Организациона јединицаТехнолошки факултет
Руководилацпроф. др Перо Саиловић
Пројектни тимМаја Катић, ма
Ивана Дојчиновић
проф. др Радован Кукобат
ФинансијерAUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Почетак реализације01.05.2024.
Завршетак пројекта30.11.2024.
Вриједност пројекта4810.0 БАМ

Карактеризација локалних генетичких ресурса рода Allium у циљу њиховог очувања и одрживог коришћења

Основни циљ пројекта је успостављање заједничке колекције гермплазме и увођење принова рода Allium у базу података (AEGIS database). Реализација овог циља ће се спровести успостављањем мреже произвођача различитих вртста лукова на подручју Републике Српске, као и свих заинтересованих за очување и валоризацију њихове биолошке разноликости. Прикупљање нових принова обавиће се кроз заједничке експедиције на основу прикупљених података са терена, у вријеме непосредно по вађењу дате врсте лука...

Број пројекта1251530
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаИнститут за генетичке ресурсе
Руководилацдоц. др Марина Антић
Пројектни тимдр Барбара Пипан
доц. др Реља Суручић
мр Мојца Скоф
др Владимир Меглич
Соња Умићевић, ма
Николина Ђекић, ма
проф. др Вида Тодоровић
Ева Пластењак
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.01.2024.
Завршетак пројекта31.12.2025.
Вриједност пројекта3600.0 БАМ

Инвентаризација и екофизиолошка истраживања ендемичних и аутохтоних врста риба у сливу Требишњице

Основни циљ пројекта односи се на наставак истраживања распрострањења одабраних ендемичних врста риба у сливу ријеке Требишњице. Упоредо ће се утврдити и физиолошко стање организма, као и стање животне средине, те указати на евентуално оптерећење водотока. За реализацију основних циљева пројекта потребно је провести истраживања која обухватају:  Утврђивање заступњеносто појединих врста риба у одабраним водотоцима и водним тијелима, њихово распрострањење...

Број пројекта1259102
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Радослав Декић
Пројектни тимАња Бошњак, ма
Драгана Декић
проф. др Смиљана Параш
Тијана Лукић
Милош Новаковић
Биљана Радусин-Сопић, ма
проф. др Драгојла Голуб
Сања Карајлић
проф. др Свјетлана Лолић
Јована Граховац, ма
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.04.2024.
Завршетак пројекта30.04.2025.
Вриједност пројекта4000.0 БАМ

Агротуризам као логистичка подршка одрживости природног и културног насљеђа Словеније и Републике Српске (БиХ)

Основна претпоставка истраживање јесте да су природно и културно наслијеђе као пут до развоја одрживог туризма и рурални туризам (агротуризам) међузависни и у великој мјери условљене и зависне друштвене, односно економске појаве, јер развој руралног туризма представља значајну алтернативу масовном туризму, ангажује друге ресурсе и укључује кориснике овога типа туризма у структуру сеоског живота...

Број пројекта1259103
СтатусАктиван
Тип пројектаМеђународни научноистраживачки - Остали
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Тања Мишлицки Томић
Пројектни тимпроф. др Душица Пешевић
др Невена Вучен Папић
Жељка Остојић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.01.2024.
Завршетак пројекта31.12.2025.
Вриједност пројекта3600.0 БАМ

Међународни поредак и српско национално питање

Односи великих сила уобличени у међународни поредак утицали су кроз историју на државе и народе који су покушавали да кроз сопствене ослободилачке ратове или националне револуције стекну и развију државност. Управо ће овај утицај међународног поретка на српско национално питање бити основни предмет истраживања, али и како су Срби, у време када нису имали сопствене државе, покушавали да их стекну...

Број пројекта1251710
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаФакултет политичких наука
Руководилацдоц. др Нина Сајић
Пројектни тимОља Видичевић
Синиша Симикић
проф. др Владе Симовић
ФинансијерAUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Почетак реализације01.03.2024.
Завршетак пројекта31.03.2025.
Вриједност пројекта4918.0 БАМ

Упознај, чувај и његуј свој национални простор-научни приказ и виртуелна (WebWR) шетња Националним парком Козара

Пројекат је планиран да се реализује у пет фаза, које захтјевају кабинетски, географско-информациони лабараторијски и теренски рад, у трајању од 12 мјесеци. • У првој фази ће бити представљена методологија рада и објашњен начин виртуелног приказивања националног парка. Ова фаза захтјева кабинетски рад. • Друга фаза ће бити посвећена Националном парку Козара као туристичкој дестинацији тј. функционисању цјелокупног туристичког система, организационом нивоу као и кооперативним ...

Број пројекта1259104
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Тања Мишлицки Томић
Пројектни тимпроф. др Душица Пешевић
др Игор Трбојевић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.03.2024.
Завршетак пројекта31.03.2025.
Вриједност пројекта3500.0 БАМ

Структурна испитивања са пробама компатибилности домаћих угљева за производњу графен оксида методом електрохемијске ексфолијације

“C2G” пројекат ће се бавити систематском студијом квалитета домаћих угљева са различитих локација примјеном савремених техника, а у сврху процјене њихове употребљивости за производњу графен оксида методом електрохемијске ексфолијације. Резерве угља у нашој земљи прелазе 1 милијарду тона (само Угљевички базен посједује преко 400 милиона тона резерви). Угаљ као ресурс је у савременом друштву контроверзан...

Број пројекта1259100
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Сузана Готовац-Атлагић
Пројектни тимЈована Муњиза, ма
Драгана Стевић, ма
Слађана Радивојевић
Јелена Вукаловић, ма
доц. др Љиљана Танкосић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.07.2024.
Завршетак пројекта01.07.2025.
Вриједност пројекта3500.0 БАМ

Родна димензија учешћа у спорту дјеце школског узраста у БиХ

Пројекат под називом „Родна димензија учешћа у спорту дјеце школског узраста у БиХ има за циљ реализацију дијела активности планираних у оквиру међународног пројекта Хоризонт Европа под називом „SecUring sPORTs Education thRough innovative and inclusive Gender Equality Plans (SUPPORTER)“ у којој као чланица конзорцијума учествује Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци. Основни циљ ...

Број пројекта1251244
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаФакултет физичког васпитања и спорта
Руководилацпроф. др Адриана Љубојевић
Пројектни тимпроф. др Тамара Каралић
проф. др Борко Петровић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.03.2024.
Завршетак пројекта01.03.2026.
Вриједност пројекта3500.0 БАМ

Иновативни приступ инкапсулације холекалциферола: стратегија за побољшање стабилности и биорасположивости

Циљ предложеног пројекта је синтеза потпуно аморфне формулације VD/ACC/HPMCAS која се састоји од два активна састојка, API1 (VD3) и API2 (Ca2+), а у којој АPI1 и АPI2, ако су заједно, обезбеђују дуготрајну стабилност и аморфност, односно, биорасположивост. Циљ је добити структурно и термичку стабилну формулацију, јер од тога у великој мери зависи биорасположивост...

Број пројекта1259101
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Дијана Јелић
Пројектни тимпроф. др Саша Зељковић
Драгана Гајић, ма
Божидар Илић
проф. др Милица Балабан
мр Сања Пржуљ
др Снежана Поповић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.05.2024.
Завршетак пројекта31.05.2025.
Вриједност пројекта6158.0 БАМ

Савремене методе временско фреквенцијске анализе и теорије фиксне тачке у просторима уопштених функција са примјенама

Временско фреквенцијска анализа je веома моћна математичка техника која има широк спектар примjена у различитим областима, а нарочито у обради и анализи сигнала. Веома актуелна и значајна област математичких истраживања посљедњих година су фракционе временско фреквенцијске трансформације које имају велику примјену, укључујући обраду сигнала и слике, оптику, гео-информатику, радарски сигнал и комуникације, биомедицину итд. Ове трансформације ...

Број пројекта1253012
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет
Руководилацпроф. др Сњежана Максимовић
Пројектни тимТања Ђукановић
проф. др Сандра Косић-Jеремић
Душан Бајовић, ма
проф. др Зоран Митровић
др Sanja Atanasova
Владан Јагузовић, ма
Ивана Савковић
Смиљана Јакшић
доц. др Сања Туцикешић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.04.2024.
Завршетак пројекта30.04.2025.
Вриједност пројекта3500.0 БАМ

Компресовани графови комутативности алгебарских структура

Током билатералне сарадње планирамо да истражујемо компресоване графове комутативности прстена и других алгебарских структура, те да размотримо њихова својства. Различити графови индуковани алгебарским структурама су предмет интензивних истраживања посљедњих деценија. У пројекту ћемо покушати да успоставимо везу између структуре графа и одговарајуће

Број пројекта1259098
СтатусАктиван
Тип пројектаМеђународни научноистраживачки - Остали
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Душко Богданић
Пројектни тимСара Кољанчић, ма
мр Иван-Вања Бороја
мр Јован Микић
ФинансијерВијеће министара Босне и Херцеговине, Влада Републике Словенијеада
Почетак реализације01.01.2024.
Завршетак пројекта31.12.2025.
Вриједност пројекта3600.0 БАМ

Циркуларна економија: Примјена oтпадне сировине у синтези зеолита

Коришћење отпадних материјала као ресурса за синтезу зеолита је повећало интересовање за овај материјал. Раније је доказано да јефтине сировине могу произвести квалитетне зеолите. Употреба ових сировина резултира уједначеном структуром зеолита уз смањење укупних трошкова. Пројекат представља природну синергију активности научника и младих истраживача са Универзитета у Бањој Луци и Хемијског института у Љубљани...

Број пројекта1259099
СтатусАктиван
Тип пројектаМеђународни научноистраживачки - Остали
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Саша Зељковић
Пројектни тимпроф. др Милица Балабан
проф. др Дијана Јелић
Божидар Илић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.01.2024.
Завршетак пројекта01.01.2026.
Вриједност пројекта3600.0 БАМ

КОНЦЕРТ "Концерт поклон Републици" 2024.

Универзитет у Бањој Луци 17. јуна 2024. године организује свечани концерт заједничког симфонијског оркестра Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци и Српског народног позоришта из Новог Сада, под називом „Поклон Републици“. Концерт се организује под генералним покровитељством Предсједника Републике Милорада Додика у Универзитетском граду, на великом платоу испред Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци...

Број пројекта1251253
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаРекторат
Руководилацмр Ђорђе Маркез
Пројектни тимПредраг Говедарица, ма
ФинансијерKABINET PREDSJEDNIKA RS
Почетак реализације01.02.2024.
Завршетак пројекта30.06.2024.
Вриједност пројекта130000.0 БАМ

Aнализа могућности израде дијелова гориве ћелије чврстог оксида од високоотпорних и тешкообрадивих металних материјала

Сврха истраживања је сагледавање могућности машинске обраде високоотпорних металних материјала у циљу израде појединих дијелова гориве ћелије чврстог оксида. Познато је да се при раду гориве ћелије чврстог оксида развија висока температура (око 800-850 степени целзијуса). Да би метални материјали били постојани на тим темпаратурама, потребно је да буду топлотно отпорни, отпорни на оксидацију и електрично проводљиви...

Број пројекта1256016
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаМашински факултет
Руководилацпроф. др Стево Боројевић
Пројектни тимСаша Тешић
Гордана Тошић, ма
проф. др Бранислав Средановић
проф. др Ђорђе Чича
Јовица Илић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.01.2024.
Завршетак пројекта01.01.2025.
Вриједност пројекта6000.0 БАМ

Картирање локалних климатских зона и анализа вањског термалног комфора у функцији дефинисања мјера адаптације на простору града Бања Лука

Главни циљ пројекта је стицање нових сазнања о климатским одликама различитих локалних климатских зона Града Бања Лука (нарочито кроз утврђивање разлика у основним метеоролошким елементима попут температуре, влажности, вјетра, и разлика у вањском термалном комфору), што ће представљати основу за формулисање будућих политика адаптације и митигације на климатске промјене...

Број пројекта1259095
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Татјана Попов
Пројектни тимдоц. др Слободан Гњато
Милица Сикимић, ма
Милана Радујковић, ма
Дијана Гвозден Слишко
др Стеван Савић
мр Марко Иванишевић
Лука Сабљић, ма
проф. др Горан Трбић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.12.2023.
Завршетак пројекта30.11.2024.
Вриједност пројекта7000.0 БАМ

Компаративна биохемијска анализа секундарних метаболита одабраних љековитих биљака

Љековите биљке се и данас, због своје ефикасности и нетоксичности, користе за превенцију и лијечење великог броја различитих болести. Екстракти биљака садрже сложене мјешавине биолошки активних секундарних метаболита и користе се за лијечење неколико болести. Фенолна једињења су једна од најважнијих и структурно најразноврснијих група секундарних метаболита која у великој мјери доприносе љековитим својствима биљака...

Број пројекта1259096
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Биљана Кукавица
Пројектни тимдр Данијела Мишић
Катарина Додик, ма
Драгана Гајић, ма
Николина Кос, ма
доц. Наташа Лукић
проф. др Биљана Давидовић-Плавшић
Ивана Пуцар, ма
др Милош Мојовић
Мирела Бороја, ма
проф. др Синиша Шкондрић
др Данијела Мишић
др Урош Гашић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.04.2024.
Завршетак пројекта01.04.2025.
Вриједност пројекта4000.0 БАМ

Европска мрежа предузетништва

Примарни циљ од ЕУНОРС је да побољша конкурентност МСП РС кроз успостављање и развој система интегрисаних услуга фокусираних на о јачању иновационих капацитета, дигиталној трансформацији, продуктивности, интернационализацији и јачању сарадње са страним партнерима, као и да обезбеди услове за што квалитетнији и најбржи проток информација о јединственој ЕУ тржишту...

Број пројекта1254008
СтатусАктиван
Тип пројектаМеђународни развојни
Организациона јединицаЕкономски факултет
Руководилацпроф. др Јово Атељевић
Пројектни тимпроф. др Горан Јањић
проф. др Драган Миловановић
проф. др Драган Глигорић
ФинансијерЕвропска комисија
Почетак реализације01.01.2022.
Завршетак пројекта30.06.2025.
Вриједност пројекта142689.0 БАМ

Утицај различитих свјетлосних третмана примјеном фотоселективних мрежа на биохемијско-физиолошке параметре гајених биљака

Употреба фотоселетивних мрежа представља релативно иновативни приступ у производњи биљака. Потврда тога је и мали број научних радова објављених на ту тему, тако да и само увођење примјене истих представља иновацију и ново технолошко рјешење. У реализацију овог пројекта укључени су млади истраживачи (студенти другог циклуса студија) и асистенти (студенти трећег циклуса студија) Природно-математичког и Пољопривредног факултета чиме је створен предуслов ...

Број пројекта1259097
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацдоц. др Дино Хасанагић
Пројектни тимдр Сенад Муртић
проф. др Вида Тодоровић
др Љиљана Јањушевић
Бојана Кајкут
доц. др Иван Самелак
проф. др Тања Максимовић
Тања Гостић, ма
Николина Ђекић, ма
Горан Бановић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.02.2024.
Завршетак пројекта01.02.2025.
Вриједност пројекта3500.0 БАМ