Навигација

Други циклус студија

Факултет/Академија Студијски програм
Академија умјетности Музичка умјетност
Ликовне умјетности
Драмске умјетности
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Архитектура и урбанизам
Грађевинарство
Геодезија
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет и Машински факултет  Енергетска ефикасност у зградарству (Комбиновани студијски програм)
Економски факултет Финансије, банкарство и осигурање
Финансије и ревизија јавног сектора
Међународна економија
Пословна економија
Актуарство
Менаџмент у туризму и хотелијерству
Управљање културним наслијеђем и културним туризмом
Електротехнички факултет Рачунарство и информатика
Електроника и телекомуникације
Електроенергетски и индустријски системи
Дигитално емитовање и широкопојасне технологије
Машински факултет Енергетско и саобраћајно машинство
Производно машинство
Мехатроника
Индустријско инжењерство
Заштита на раду
Конструкционо машинство
Медицински факултет Здравствена њега 
Пољопривредни факултет Биљне науке
Анимална производња
Аграрна економија и рурални развој
Правни факултет Право
Природно-математички факултет Физика
Географија
Просторно планирање
Биологија
Хемија
Екологија и заштита животне средине
Математика и информатика
Рударски факултет Рударско и геолошко инжењерство
Технолошки факултет Хемијско инжењерство
Прехрамбено инжењерство
Текстилно инжењерство
Графичко инжењерство
Факултет безбједносних наука Управљање безбједносним ризицима природних катастрофа
Безбједност и криминалистика
Факултет политичких наука Социологија
Социјални рад
Новинарство и комуникологија
Политикологија
Факултет физичког васпитања и спорта Општи наставнички 
Спорт
Филозофски факултет Филозофија
Педагогија
Психологија
Историја
Предшколско васпитање
Учитељски студиј
Филолошки факултет Српски језик и књижевност
Енглески језик и књижевност
Њемачки језик и књижевност 
Италијански језик и књижевност
Француски језик и књижевност 
Руски језик и књижевност
Методика наставе страних језика и књижевности
Шумарски факултет Шумарство 120 ECTS
Шумарство 60 ECTS
Пољопривредни и Природно-математички факултет  Очување и одржива употреба генетичких ресурса (Комбиновани студијски програм) 120 ECTS
Очување и одржива употреба генетичких ресурса (Комбиновани студијски програм) 60 ECTS