Навигација

Контакт подаци факултета

Већина факултета Универзитета у Бањој Луци налази се у два кампуса, смјештена недалеко од обала ријеке Врбас, у непосредној близини центра града. У кампусима се налазе студентски домови са ресторанима, спортски терени, студентски клубови и други садржаји.

У Универзитетском граду налазе се: Академија умјетности, Филолошки, Филозофски, Пољопривредни, Факултет политичких наука и Факултет физичког васпитања и спорта.

У тзв. старом кампусу смјештени су: Архитектонско-грађевинско-геодетски, Економски, Правни, Машински, Технолошки и Шумарски факултет.

Изван поменутих универзитетских кампуса, али такође, у непосредној близини центра Бање Луке су: Електротехнички, Медицински, Природно-математички и Факултет безбједносних наука. Сједиште Рударског факултета је у Приједору.

Адресе и остале контакт податке факултета можете пронаћи у наредној табели:

Факултет/Академија Адреса Телефон Веб сајт Електронска пошта
Академија умјетности Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А,
78000 Бања Лука
 
+387 51 348 800 www.au.unibl.org info@au.unibl.org
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А,
78000 Бања Лука
+387 51 462 543 www.aggf.unibl.org info@aggf.unibl.org
Економски факултет Мајке Југовића 4,
78000 Бања Лука
+387 51 430 010 www.ef.unibl.org info@ef.unibl.org
Електротехнички факултет Патре 5,
78000 Бања Лука
+387 51 221 824 www.etf.unibl.org info@etf.unibl.org
Машински факултет Булевар војводе Степе Степановића 71,
78000 Бања Лука
+387 51 433 000 www.mf.unibl.org info@mf.unibl.org
Медицински факултет Саве Мркаља 14,
78000 Бања Лука
+387 51 234 100 www.med.unibl.org info@med.unibl.org
Пољопривредни факултет Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука +387 51 312 390 www.agro.unibl.org info@agro.unibl.org
Правни факултет Булевар војводе Степе Степановића 77, 78000 Бања Лука +387 51 339 001 www.pf.unibl.org info@pf.unibl.org
Природно-математички факултет Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука +387 51 319 142 www.pmf.unibl.org info@pmf.unibl.org
Рударски факултет Саве Ковачевића бб, 79101 Приједор +387 52 241 660 www.rf.unibl.org info@rf.unibl.org
Технолошки факултет Булевар војводе Степе Степановића 73, 78000 Бања Лука +387 51 434 357 www.tf.unibl.org info@tf.unibl.org
Факултет безбједносних наука Булевар Војводе Живојина Мишића 10 A, 78000 Бања Лука +387 51 333 603 www.fbn.unibl.org info@fbn.unibl.org
Факултет политичких наука Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука +387 51 304 001 www.fpn.unibl.org info@fpn.unibl.org
Факултет физичког васпитања и спорта Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука +387 51 312 280 www.ffvs.unibl.org info@ffvs.unibl.org
Филозофски факултет Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука +387 51 322 780 www.ff.unibl.org info@ff.unibl.org
Филолошки факултет Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука +387 51 340 120 www.flf.unibl.org info@flf.unibl.org
Шумарски факултет Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А,
78000 Бања Лука
+387 51 464 628 www.sf.unibl.org info@sf.unibl.org