Навигација

Академска 2016/17. година

Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2016/2017. годину 

Одлука о измјени Трошковника Универзитета у Бањој Луци за академску 2016/2017. годину


Академски календар за школску 2016/2017. годину


Одлука о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину I циклуса студија и у прву годину II циклуса студија у академској 2016/17. години на јавним високошколским установама

Одлука о измјенама Одлуке о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2016/17. години на јавним високошколским установама

Одлука о висини школарине за редовне и ванредне студенте на студијским програмима првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2016/17. годину

Термини одржавања пријемног испита за упис студената у прву годину првог циклуса студија и прву годину другог циклуса студија у академској 2016/2017. години на Универзитету у Бањој Луци

Извјештај о проведеном првом уписном року за упис у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/2017. години


Одлука о измјени и допуни Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија за сколску 2016.17_децембар

Одлука о измјени и допуни Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на И, ИИ и ИИИ циклусу студија за сколску 2016.17_новембар

Одлука о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија за школску 2016/2017. годину

Листа одговорних наставника и сарадника на I циклусу студија за школску 2016/2017. годину

Листа одговорних наставника и сарадника на II циклусу студија за школску 2016/2017. годину

Листа одговорних наставника и сарадника на III циклусу студија за школску 2016/2017. годину

Одлука о измјени и допуни Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија за школску 2016/2017. годину