Навигација

Обрасци

(1) Образац 1 – Пријава теме за израду докторске дисертације

(2) Образац 2 - Извјештај о оцјени подобности студента, теме и ментора за израду докторске дисертације

(3) Образац 3 – Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације


(1) Подаци о аутору одбрањене докторске дисертације

(2) Изјава 1 - Изјава о ауторству

(3) Изјава 2 - Изјава којом се овлашћује Универзитет у Бањој Луци да докторску дисертацију учини јавно доступном

(4) Изјава 3 - Изјава о идентичности штампане и електронске верзије докторске дисертације


Образац 4 – Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника и сарадника

(1) Извјештај комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника и сарадника за ужу научну област [Образац – 1Н]

(2) Извјештај комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника и сарадника за ужу умјетничку област [Образац – 1У]