Навигација

Врсте и нивои студија

Студије су на Универзитету у Бањој Луци организоване према болоњским принципима још од 2007/08. школске године. То подразумијева тростепени систем студија: први циклус, други циклус и трећи циклус студија, ECTS систем вредновања предмета и укупног оптерећења студената, претежно једносеместралне предмете, континуиране провјере знања, интерактивну и практичну наставу, итд.

Данас се на Универзитету у Бањој Луци изводи 58 студијских програма на првом циклусу студија. На другом циклусу има их и више, јер се на том нивоу дубље проучавају ужа, специјалистичка подручја. По правилу, факултети који на првом циклусу студија имају мали број програма, на другом циклусу их имају више. Списак лиценцираних студијских програма и факултета на којима се изводе дат је у наредној табели. Доминира модел 4+1, тј. модел са четворогодишњим првим и једногодишњим другим циклусом студија. Модел 3+2 присутан је на 12 студијских програма.

У посљедње вријеме на Универзитету се, оснивају заједнички, мултидисциплинарни студијски програми који се изводе у сарадњи више факултета или у сарадњи са другим универзитетима. Они су својствени другом и трећем циклусу студија за које се вежу научна истраживања. Плод су европске стратегије о мултидисциплинарним истраживањима у којима предност интегрисаног универзитета може да дође до пуног изражаја.

Сматра се да се запаженији истраживачки резултати могу постићи на прелазима из једног подручја у друго, гдје се преплићу знања различитих дисциплина.

Наставни планови и садржаји наставних предмета повремено се побољшавају да би се што објективније утврдила њихова ECTS вриједност и побољшали исходи учења. Они се развијају тако да прелазе границе традиционалних дисциплина и гдје је год могуће, прилагођавају се интердисциплинарном раду. У плану су даљња побољшања - попут усаглашавања садржаја неких наставних предмета на различитим студијским програмима како би се створиле претпоставке за унутрашњу мобилност студената и рационалније извођење наставних активности на Универзитету.