Навигација

Професори емеритуси

Универзитет додјељује почасно звање професор емеритус редовном професору пензионисаном послије ступања на снагу Закона о високом образовању, и то оном који се посебно истакао својим научним или умјетничким радом, стекао међународну репутацију и постигао резултате у обезбјеђивању наставно-научног односно умјетничког подмлатка у области за коју је изабран.
Професори Универзитета у Бањој Луци којима је до сада додијељено звање професор емеритус јесу:

др Вујо Вукмирица, Економски факултет (професор емеритус од 2007. године);
др Рајко Кузмановић, Правни факултет (професор емеритус од 2007. године);
др Шефкија Берберовић, Економски факултет (професор емеритус од 2007. године);
др Војислав Оташевић, Машински факултет (професор емеритус од 2007. године);
др Владимир Лукић, Архитектонско-грађевински факултет (професор емеритус од 2007. године);
др Раде Михаљчић, Филозофски факултет (професор емеритус од 2009. године);
др Бранко Милосављевић, Филозофски факултет (професор емеритус од 2009. године);
др Алекса Буха, Филозофски факултет (професор емеритус од 2010. године);
др Мирко Скакић, Филолошки факултет (професор емеритус од 2010. године);
др Емил Влајки, Факултет политичких наука (професор емеритус од 2011. године);
др Мирослав Грубачић, Технолошки факултет (професор емеритус од 2012. године);
др Надежда Ћалић, Рударски факултет (професор емеритус од 2016. године);
др Драго Бранковић, Филозофски факултет (професор емеритус од 2016. године);
др Ненад Кецмановић, Факултет политичких наука (професор емеритус од 2016. године);
др Бранко Докић, Електротехнички факултет (професор емеритус од 2019. године).