Навигација

Наука

 

Наука, као подручје у којем се ствара ново знање, јесте основни покретач развоја, дјелатност која омогућава задовољавање великог броја друштвених потреба и општег квалитета живота, а посебно оних у подручју образовања. Наука, истраживање и иновације на Универзитету у Бањој Луци се реализују у оквирима зацртаних стратешких планова и програма.

Наставници, сарадници и истраживачки на Универзитету у Бањој Луци, сваке године реализују у просјеку око 100 научноистраживачких пројеката од чега су 40% међународни пројекти. Кроз оквирне програме финансиране од стране Европске уније Универзитет је учествовао у значајном броју TEMPUS и FP пројеката. Посебно треба истаћи успјешну реализацију неколико FP6 и FP7 пројеката, COST акција и других облика међународне сарадње. Кроз учешће нашег универзитета у EURAXESS пројекту остварена је подршка интензивнијој мобилности наставника и сарадника у међународној размјени и реализацији међународних пројеката.

Универзитет у Бањој Луци има богату издавачку дјелатност, а издања су доступна кроз мрежу библиотека, скриптарница и веб-портала. Међу научним часописима које је Министарство науке и технологије Републике Српске рангирало у 2014. години, налази се 11 часописа факултета Универзитета у Бањој Луци.

Сваке године на Универзитету у Бањој Луци организује се више од 20 међународних научно-стручних скупова (конференција, симпозијума, конгреса), чија је организација у ингеренцији факултета.

Наука, технологија, истраживање и иновације су кључни покретачи развоја привреде Републике Српске. Трансфер знања, иновација и нових технологија на релацији Универзитет-привреда се реализује уз подршку Универзитетског предузетничког центра.

Универзитет у Бањој Луци стекао је право на лого изврсности у истраживању (HR Excellence in Research) у априлу 2015. године, чиме је постао прва научно-истраживачка институција у Босни и Херцеговини која је носилац поменутог знака. Стицање лога изврсности значајно је признање за Универзитет, али истовремено и обавеза, јер подразумијева провођење свих мјера из Акционог плана насталог на основу спроведене анкете о Европској повељи истраживача и Кодексу на Универзитету у Бањој Луци.


Каталог истраживачког и иновативног потенцијала Универзитета у Бањој Луци


Слике

  • /uploads/attachment/strana/26/nauka-01.jpg
  • /uploads/attachment/strana/26/nauka-04.jpg
  • /uploads/attachment/strana/26/nauka-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/26/nauka-02.jpg