Навигација

Архива новости

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга дизајна интернет странице и дигиталне дисеминације едукативног материјала за потребе реализације пројекта „Развој одрживог agritech екосистема у воћарству и виноградарству сјеверозападне БиХ – Itree“ Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга дизајна интернет странице и дигиталне дисеминације едукативног материјала за потребе реализације пројекта „Развој одрживог agritech екосистема у воћарству и виноградарству сјевероза...

Одлука о поништењу поступка јавне набавке гума за путничка возила и тракторе за потребе Електротехничког факултета, Медицинског факултета, Пољопривредног факултета и Института за генетичке ресурсе  Универзитета у Бањој Луци

Одлука о поништењу поступка јавне набавке гума за путничка возила и тракторе за потребе Електротехничког факултета, Медицинског факултета, Пољопривредног факултета и Института за генетичке ресурсе  Универзитета у Бањој Луци. ПРИЛОГ: Одлука о пониште...

Одлука о избору нјповољнијег понуђача у поступка јавне набавке и инсталације софтвера за приказ анатомије људског тијела путем виртуелне реалности за потребе катедре Анатомија Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору нјповољнијег понуђача у поступка јавне набавке и инсталације софтвера за приказ анатомије људског тијела путем виртуелне реалности за потребе катедре Анатомија Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. ПРИЛОГ: Одлука о избору.

Одлука о избору квалификованих понуђача у поступку јавне набавке услуга штампања за потребе чланицаУниверзитета у Бањој Луци

Одлука о избору квалификованих понуђача у поступку јавне набавке услуга штампања за потребе чланицаУниверзитета у Бањој Луци. Прилог: Одлука о избору квалификованих понуђача

Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке дијагностичке опреме за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, број набавке 812/24

Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке дијагностичке опреме за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, број набавке 812/24. Прилог: Одлука о избору

Одлука о поништењу поступка јавне набавке мјерних инструмената за потребе Лабораторије за експерименталну психологију Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о поништењу поступка јавне набавке мјерних инструмената за потребе Лабораторије за експерименталну психологију Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци. ПРИЛОГ: Одлука о поништењу.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке опреме за развој прототипа за паметно наводњавање за потребе реализације пројекта "Развој одрживог agritech екосистема у воћарству и виноградарству сјеверозападне БиХ- Itree" Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци, број набавке: 528/24

Одлука о поништењу поступка јавне набавке опреме за развој прототипа за паметно наводњавање за потребе реализације пројекта "Развој одрживог agritech екосистема у воћарству и виноградарству сјеверозападне БиХ- Itree" Пољопривредног факултета Универзите...

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке потрошног стоматолошког материјала за потребе СЦ "Дентална клиника" Медицнског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 6

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке потрошног стоматолошког материјала за потребе СЦ "Дентална клиника" Медицнског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 6. Прилог: Одлука о избору - ЛОТ 6

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке материјала за технику за потребе СЦ "Дентална клиника" Медицнског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 3

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке материјала за технику за потребе СЦ "Дентална клиника" Медицнског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 3. Прилог: Одлука о избору - ЛОТ 3.

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке отисне масе за потребе СЦ "Дентална клиника" Медицнског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 1

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке отисне масе за потребе СЦ "Дентална клиника" Медицнског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 1. Прилог: Одлука о избору - ЛОТ 1

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке термогравиметријског анализатора за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 4

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке термогравиметријског анализатора за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 4. Прилог: Одлука о избору - ЛОТ 4

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке система за електрофорезу за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 3

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке система за електрофорезу за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 3. Прилог: Одлука о избору - ЛОТ 3

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПЦР кабинета за изолацију ДНК/РНК, центрифуге са цитолошким ротором и инкубатора за потребе Центра за биомедицинска истраживања Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 2

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПЦР кабинета за изолацију ДНК/РНК, центрифуге са цитолошким ротором и инкубатора за потребе Центра за биомедицинска истраживања Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 2. ...

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке система за аутоматизован Western blot процес рада и анализе протеина за потребе Центра за биомедицинска истраживања Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 1

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке система за аутоматизован Western blot процес рада и анализе протеина за потребе Центра за биомедицинска истраживања Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 1. ПРИЛОГ: Одлу...

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга штампања часописа за потребе Економског факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга штампања часописа за потребе Економског факултета Универзитета у Бањој Луци. Прилог: Одлука о избору

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на санацији пода у атлетској дворани "Хангар" за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на санацији пода у атлетској дворани "Хангар" за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци. ПРИЛОГ: Одлука о избору.

Одлука о избору квалификованих понуђача у поступку јавне набавке услуга авионског превоза за потребе чланица Универзитета у Бањој Луци, број набавке: 1121/24

Одлука о избору квалификованих понуђача у поступку јавне набавке услуга авионског превоза за потребе чланица Универзитета у Бањој Луци, број набавке: 1121/24. Прилог: Одлука о избору

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке и монтаже аутоматских рампи са пратећом опремом у Универзитетском граду за потребе Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке и монтаже аутоматских рампи са пратећом опремом у Универзитетском граду за потребе Универзитета у Бањој Луци. Прилог: Одлука о избору

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке беспилотних летјелица са пратећом опремом - дронови за потребе реализације пројекта „Развој одрживог agritech екосистема у воћарству и виноградарству сјеверозападне БиХ – IТree“ Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке беспилотних летјелица са пратећом опремом - дронови за потребе реализације пројекта „Развој одрживог agritech екосистема у воћарству и виноградарству сјеверозападне БиХ – IТree“ Пољопривре...

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке роботизоване платформе- агро ровера за потребе реализације пројекта "Развој одрживог agritech екосистема у воћарству и виноградарству сјеверозападне БиХ- Itree" Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке роботизоване платформе- агро ровера за потребе реализације пројекта "Развој одрживог agritech екосистема у воћарству и виноградарству сјеверозападне БиХ- Itree" Пољопривредног факултета Ун...

Одлука о поништењу поступка јавне набавке реагенаса – китова са пратећим елементима за потребе Центра за биомедицинска истраживања Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о поништењу поступка јавне набавке реагенаса – китова са пратећим елементима за потребе Центра за биомедицинска истраживања Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. ПРИЛОГ: Одлука о поништењу.  

Одлука о поништењу поступка јавне набавке штампања промотивног материјала за потребе Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, број набавке: 1357/24

Одлука о поништењу поступка јавне набавке штампања промотивног материјала за потребе Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, број набавке: 1357/24. Прилог: Одлука о поништењу

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке клима коморе за узгој инсеката за потребе реализације пројекта „Развој одрживог agritech екосистема у воћарству и виноградарству сјеверозападне БиХ – Itree“ Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке клима коморе за узгој инсеката за потребе реализације пројекта „Развој одрживог agritech екосистема у воћарству и виноградарству сјеверозападне БиХ – Itree“ Пољопривредног факултета Универ...

Одлука о поништењу поступка јавне набавке аутоматских клопки за потребе реализације пројекта „Развој одрживог agritech екосистема у воћарству и виноградарству сјеверозападне БиХ – Itree“ Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке аутоматских клопки за потребе реализације пројекта „Развој одрживог agritech екосистема у воћарству и виноградарству сјеверозападне БиХ – Itree“ Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци. ПРИЛОГ: Од...