Навигација

ОГ07УГ - Увод у грађевинарство

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивУвод у грађевинарство
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГ07УГобавезан1П + В2.5
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Нема-
  Циљеви изучавања предмета
  Изучавањем овог предмета студент се упознаје са стваралаштвом, као и развојем градитељства јуче, данас, сутра. Предмет је осмишљен као низ предавања, провјера, израда, презентација и одбрана спознаја из семинарских радова и тематских истраживања. Предавања су конципирана као научно популарна, са интерактивном наставом, да би се побудио интерес студената на почетку студија за истраживања у области градитељства и припремили студента за даљња истраживања и спознаје тематских области из садржаја предмета.
  Исходи учења (стечена знања)
  Откривање нових спознаја из области градитељства као подстицај за детаљније изучавање појединачних области у даљњем школовању.
  Садржај предмета
  О стваралаштву. Градитељство јуче, данас, сутра. Пројектовање, планирање и грађење. Савремени грађевински материјали и конструкције. Конструктерство. Саобраћај. Вода и хидротехника. Геотехника и фундирање. Математичка физика и техника. Теоријска анализа конструкција. Експериментална анализа конструкција. Организација и технологија грађења, управљање инвестицијама и одржавање. Поглед у будућност.
  Методе извођења наставе
  Предавања, семинарски рад и интерактивна настава, консултације.
  Литература
  1. Слободан Малдини, Енциклопедија Архитектуре, Београд, 2004.
  2. Миленко Станковић "Хармонија и конфликти у простору," Издавач Архитектонски факултет, Бања Лука, 2007.
  3. Neil Parkyn – превео Предраг Раос, Седамдесет архитектонских чуда нашег свијета, о запањујућим грађевинама и како су грађене, Мозаик књига, Загреб, 2005.
  4. Matthew Frederick, 101 Things I Learned in Architecture School, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2007.
  Облици провере знања и оцењивање
  Похађање наставе 5 бодова Домаћи задаци 5 бодова Тестови 30 бодова Колоквијум 20 бодова Завршни испит 40 бодова