Навигација

Конференције

Организациона јединица

Конференција (научно-стручни скуп)

Категорија конференције/скупа одређена у Министарству науке и технологије РС*

Академија умјетности

„Дани Владе С. Милошевића-традиција као инспирација“

Друга категорија

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

„Савремена теорија и пракса у градитељству“

-

Економски факултет

„Истраживање економског развоја и предузетништва у транзиционим економијама-REDETE“ одржани 2011.,2012. и 2014.године;

Друга категорија

Електротехнички факултет

„Симпозијум ИНДУСТРИЈСКА ЕЛЕКТРОНИКА-ИНДЕЛ“ 

Прва категорија

„Симпозијум ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ-ЕНЕФ“

-

„Конференција Удружења ЕТРАН- Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику“-ЕТФ колективни члан

-

„Симпозијум ИНФОТЕХ“-ЕТФ као суорганизатор 

-

„e-Business конференција“-ETФ један од иницијатора конференције.

-

Машински факултет

„International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology-DEMI“

Прва категорија

Медицински факултет

 

 

Пољопривредни факултет

„Међународни симпозијум и научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске“

Прва категорија

Правни факултет

„Октобарски правнички дани“

-

Природно-математички факултет

 Симпозијум еколога и биолога Републике Српске

Трећа категорија

Рударски факултет

 

 

Технолошки факултет

„Савјетовање хемичара, технолога и еколога републике Српске“

Друга категорија

Факултет политичких наука

Округли сто „Млада Босна и идеја националног ослобођења“

-

„Процеси помирења у Босни и Херцеговини: улога медија и ставови грађана“

-

Факултет физичког васпитања и спорта

„Anthropological Aspects of Sports, Physical Education and Recreation“

-

„Љетна школа спортског менаџмента“

-

Филолошки факултет

Традиционални међународни научни скупови од 2009. године у организацији Одсјека за италијанистику и Удружења италијаниста на Балкану (AIBA)

-

CELLS – Conference on English Language and Literary Studies

Трећа категорија

Филозофски факултет

„Бањалучки новембарски сусрети“

Друга категорија

„Отворени дани психологије“

Трећа категорија

Шумарски факултет

Forestry science and practice for purpose ofsustainable development of forestry 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka, 1-4th November, 2012.

-

Институт за генетичке ресурсе

Међународни дан очараности биљкама „FASCINATION OF PLANTS DAY“ одржани 2012. и 2015.године.

http://igr.unibl.org/index.php?option=btg_youtube_video&catid=9

-

Очување генетичких ресурса

Трећа категорија

 

*Прва категорија – међународни научни скуп од посебног значаја
Друга категорија – међународни научни скуп  
Трећа категорија –научни скуп са међународним учешћем 

ПРЕГЛЕД KОНФЕРЕНЦИЈА КОЈЕ СЕ ОРГАНИЗУЈУ У ПОСЛЕДЊИХ ПЕТ ГОДИНА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ

1. XI међународни научно-стручни скуп „САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ“
http://aggfbl.org/xi-medjunarodni-naucno-strucni-skup-savremena-teorija-i-praksa-u-graditeljstvu/
2. Концерт и научни скуп у оквиру манифестације „Дани Владе С. Милошевића 2015"

http://www.aubl.org/index.php/lat/pocetna/84-cirilica/aktuelno/obavjestenja/825 danivladesmilosevicanaucniskuptradicijakaoinspiracija
3. Конференција DEMI2015 -  2015 http://demi.rs.ba/2015

4. Међународни научно-стручни скуп „Студенти у сусрет науци“ www.stes.rs.ba

1. XI међународни научно-стручни скуп „САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ“
http://aggfbl.org/xi-medjunarodni-naucno-strucni-skup-savremena-teorija-i-praksa-u-graditeljstvu/

2. Концерт и научни скуп у оквиру манифестације „Дани Владе С. Милошевића 2015"

http://www.aubl.org/index.php/lat/pocetna/84-cirilica/aktuelno/obavjestenja/825 danivladesmilosevicanaucniskuptradicijakaoinspiracija

3. Конференција DEMI2015 -  2015 http://demi.rs.ba/2015

4. Међународни научно-стручни скуп „Студенти у сусрет науци“ www.stes.rs.ba