Навигација

Каталог студијских програма

НазивИнституцијаТип студијаЈезикЕСПБ
ЗАЈЕДНИЧКА ГОДИШТАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Графичко инжењерство - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
РоманистикаФилолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Енергетска ефикасност у зградарствуАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Мастер здравствених студијаМедицински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Физичко васпитање и спортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Пословна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1995Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
НИЈЕ ДЕФИНИСАНЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Радиолошка технологијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Радно и социјално правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ И ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Студијски програм Високе школеФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски180.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Методика наставе страних језика и књижевностиФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Медицина - енглески језикМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)енглески
СестринствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Руски и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Пољопривредне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Техничко васпитање и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Медицинско лабораторијска дијагностикаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ФизиотерапијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОНИКА ПД 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Дигитално емитовање и широкопојасне технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Биљне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
Грађанско правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Графичко инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
РударствоРударски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Прерада дрветаШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
АктуарствоЕкономски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ПравоПравни факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
МедицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски180.0
БабиштвоМедицински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Конструкционо машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Спортске наукеФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски180.0
Хемијско инжењерство и технологије - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Кривично правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Међународно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Међународна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Докторске студије друштвених наукаФакултет политичких наукаАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски180.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
Политичке наукеФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Примијењена социологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
International Master in Business and Administration (MBA)Економски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
Електроенергетика и аутоматикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Докторске студије Филологије (језик и књижевност)Филолошки факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски
МедицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
Анимална производњаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 1989Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Државно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса120.0
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ЕраЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса10.0
Биљна производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски180.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса180.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Рударско и геолошко инжењерствоРударски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 4 (ПД) 1995 Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски60.0
Руски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Управљање безбједносним ризицима природних катастрофаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Дентална медицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Анимална производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски180.0
Архитектура и урбанизамАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Мастер студије ПравоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Докторске студије ПравоПравни факултетАкадемске студије трећег циклуса
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Медијација у социјалном радуФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
Економија и пословно управљањеЕкономски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Информационо-комуникационе технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Индустријско инжењерствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Менаџмент у туризму и хотелијерствуЕкономски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклуса180.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије трећег циклуса180.0
Биомедицинске наукеМедицински факултетАкадемске студије трећег циклуса
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА и ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Финансије, банкарство и осигурањеЕкономски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Хемијско инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Прехрамбено инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Финансије и ревизија јавног сектораЕкономски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Санитарно инжењерствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Пословно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
СинологијаФилолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерствоМашински факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Управно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Прехрамбене технологије и индустријске биотехнологије - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Индустријско инжењерствоМашински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Правно-историјске студијеПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса60.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Управљање културним насљеђем и културним туризмомЕкономски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Пословна информатикаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енергетско и саобраћајно машинство – СаобраћајноМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
МатематикаПриродно-математички факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0