Навигација

Каталог студијских програма

НазивИнституцијаТип студијаЈезикЕСПБ
БабиштвоМедицински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Међународно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Управљање безбједносним ризицима природних катастрофаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса120.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
НИЈЕ ДЕФИНИСАНЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Кривично правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
МатематикаПриродно-математички факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Прерада дрветаШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Италијански језик и књижевност и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Политичке наукеФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Грађанско правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0
Студијски програм Високе школеФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски180.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
ЖурналистикаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
МедицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Индустријско инжењерствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклуса180.0
Социјални рад - доквалификацијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса120.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Анимална производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Пословна информатикаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
АктуарствоЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Електроенергетика и аутоматикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
Спортске наукеФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски180.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Информационо-комуникационе технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Радно и социјално правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Журналистика-1998Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
Хемијска технологијаТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Графичко инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Менаџмент у туризму и хотелијерствуЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Политичке наукеФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Хемијско инжењерство и технологије - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Физичко васпитање и спортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
ЗАЈЕДНИЧКА ГОДИШТАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА и ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Биотехнолошко прехрамбениТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Руски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса120.0
Конструкционо машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ФилозофијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Графичко инжењерство - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
СтоматологијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерствоМашински факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
ЕраЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса10.0
Биљна производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Биљне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Дентална медицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
Енергетска ефикасност у зградарствуАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Докторске студије Филологије (језик и књижевност)Филолошки факултетАкадемске студије трећег циклуса
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Прехрамбено инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Пољопривредне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Управно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 1989Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Пословна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Индустријско инжењерствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални рад-2000Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
Државно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Геолошко инжењерствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Руски и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Индустријско инежењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Примијењена социологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Архитектура и урбанизамАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Мастер студије ПравоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Управљање културним насљеђем и културним туризмомЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Мастер здравствених студијаМедицински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Енергетско и саобраћајно машинство – СаобраћајноМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
РударствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Санитарно инжењерствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1995Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 4 (ПД) 1995 Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
International Master in Business and Administration (MBA)Економски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПравоПравни факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Докторске студије ПравоПравни факултетАкадемске студије трећег циклуса
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
СестринствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса185.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ И ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Графичко инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
МашинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Индустријско инжењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0
Методика разредне наставеФилозофски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије трећег циклуса180.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕкономијaЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
Радиолошка технологијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Текстилно инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Техничко васпитање и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Медицинско лабораторијска дијагностикаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Финансије и ревизија јавног сектораЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Анимална производњаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Хемијско инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Међународна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Биомедицинске наукеМедицински факултетАкадемске студије трећег циклуса
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ФизиотерапијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Дигитално емитовање и широкопојасне технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса60.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Савремена филозофијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Методика наставе страних језика и књижевностиФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Рударско и геолошко инжењерствоРударски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Студијски програм Математика и информатика - 180 ЕЦТСПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Правно-историјске студијеПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Медијација у социјалном радуФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Докторске студије друштвених наукаФакултет политичких наукаАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Пословно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса180.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ЕЛЕКТРОНИКА ПД 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
Прехрамбене технологије и индустријске биотехнологије - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Финансије, банкарство и осигурањеЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Економија и пословно управљањеЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Француски језик и књижевности и латински језикФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0