Навигација

Каталог студијских програма

НазивИнституцијаТип студијаЈезикЕСПБ
БабиштвоМедицински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Политичке наукеФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса120.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Анимална производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0
Конструкционо машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Италијански језик и књижевност и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
ФизиотерапијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енергетско и саобраћајно машинство – СаобраћајноМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
Методика разредне наставеФилозофски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Техничко васпитање и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклуса180.0
Физичко васпитање и спортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса185.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Биотехнолошко прехрамбениТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Индустријско инжењерствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
СестринствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Спортске наукеФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски180.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 1989Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Медијација у социјалном радуФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Електроенергетика и аутоматикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Рударско и геолошко инжењерствоРударски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Правно-историјске студијеПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Радно и социјално правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Енергетска ефикасност у зградарствуАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Хемијско инжењерство и технологије - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Студијски програм Математика и информатика - 180 ЕЦТСПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ЗАЈЕДНИЧКА ГОДИШТАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Савремена филозофијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
СтоматологијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 4 (ПД) 1995 Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Биомедицинске наукеМедицински факултетАкадемске студије трећег циклуса
ФилозофијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Графичко инжењерство - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Управљање културним насљеђем и културним туризмомЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Радиолошка технологијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Управно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Графичко инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Текстилно инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕраЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса10.0
Докторске студије Филологије (језик и књижевност)Филолошки факултетАкадемске студије трећег циклуса
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Пословна информатикаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Пољопривредне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Индустријско инжењерствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Дентална медицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
Мастер здравствених студијаМедицински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Међународна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Државно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Управљање безбједносним ризицима природних катастрофаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Биљне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Руски и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Докторске студије друштвених наукаФакултет политичких наукаАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Студијски програм Високе школеФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски180.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
РударствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Медицинско лабораторијска дијагностикаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Методика наставе страних језика и књижевностиФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Руски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
МатематикаПриродно-математички факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Графичко инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Финансије и ревизија јавног сектораЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Информационо-комуникационе технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Биљна производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ПравоПравни факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Санитарно инжењерствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерствоМашински факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
НИЈЕ ДЕФИНИСАНЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Дигитално емитовање и широкопојасне технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Прерада дрветаШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Кривично правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЖурналистикаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Политичке наукеФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ЕкономијaЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
Журналистика-1998Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
МедицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
Социјални рад - доквалификацијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса120.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Хемијска технологијаТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Грађанско правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Међународно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Пословно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Пословна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА и ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
МашинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса60.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Индустријско инжењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1995Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Архитектура и урбанизамАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Мастер студије ПравоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Докторске студије ПравоПравни факултетАкадемске студије трећег циклуса
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса120.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Менаџмент у туризму и хотелијерствуЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Примијењена социологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
International Master in Business and Administration (MBA)Економски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ И ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални рад-2000Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
Хемијско инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
АктуарствоЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса180.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Анимална производњаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ЕЛЕКТРОНИКА ПД 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Прехрамбене технологије и индустријске биотехнологије - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Финансије, банкарство и осигурањеЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Економија и пословно управљањеЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Прехрамбено инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Француски језик и књижевности и латински језикФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Геолошко инжењерствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Индустријско инежењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0