Навигација

Каталог студијских програма

НазивИнституцијаТип студијаЈезикЕСПБ
Журналистика-1998Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Рударско и геолошко инжењерствоРударски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ЕкономијaЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса120.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Финансије и ревизија јавног сектораЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Политичке наукеФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Радно и социјално правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Докторске студије ПравоПравни факултетАкадемске студије трећег циклуса
Управљање културним насљеђем и културним туризмомЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
МедицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
Индустријско инжењерствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Кривично правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални рад-2000Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
МашинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
Архитектура и урбанизамАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МатематикаПриродно-математички факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МедицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)
Биљне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
СинологијаФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Докторске студије Филологије (језик и књижевност)Филолошки факултетАкадемске студије трећег циклуса
Пословна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Примијењена социологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Управно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Руски и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
Индустријско инжењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Француски језик и књижевности и латински језикФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Медицинско лабораторијска дијагностикаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
International Master in Business and Administration (MBA)Економски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Прерада дрветаШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЖурналистикаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Текстилно инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Финансије, банкарство и осигурањеЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Графичко инжењерство - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Електроенергетика и аутоматикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Економија и пословно управљањеЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Информационо-комуникационе технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
НИЈЕ ДЕФИНИСАНЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Геолошко инжењерствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Прехрамбене технологије и индустријске биотехнологије - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА ПД 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ЗАЈЕДНИЧКА ГОДИШТАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Правно-историјске студијеПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
Медицина - енглески језикМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)енглески
ФилозофијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Дигитално емитовање и широкопојасне технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Биљна производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Дентална медицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
Политичке наукеФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Спортске наукеФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски180.0
Енергетско и саобраћајно машинство – СаобраћајноМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Студијски програм Математика и информатика - 180 ЕЦТСПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерствоМашински факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Хемијско инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0
Методика наставе страних језика и књижевностиФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Индустријско инжењерствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Студијски програм Високе школеФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски180.0
Конструкционо машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални рад - доквалификацијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса120.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Италијански језик и књижевност и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Методика разредне наставеФилозофски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Савремена филозофијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Руски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Менаџмент у туризму и хотелијерствуЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклуса180.0
РоманистикаФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Биомедицинске наукеМедицински факултетАкадемске студије трећег циклуса
Графичко инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Физичко васпитање и спортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
СестринствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ И ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса185.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Хемијско инжењерство и технологије - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Прехрамбено инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Пословна информатикаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РударствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 1989Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕраЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса10.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
АктуарствоЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса60.0
Индустријско инежењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Енергетска ефикасност у зградарствуАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Мастер здравствених студијаМедицински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Анимална производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Пољопривредне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Санитарно инжењерствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Радиолошка технологијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ФизиотерапијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Техничко васпитање и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Анимална производњаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Биљне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1995Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 4 (ПД) 1995 Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПравоПравни факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Међународна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
БабиштвоМедицински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Мастер студије ПравоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА и ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Докторске студије друштвених наукаФакултет политичких наукаАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије трећег циклуса180.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Државно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
СтоматологијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Међународно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Пословно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Хемијска технологијаТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Биотехнолошко прехрамбениТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Графичко инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса180.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Управљање безбједносним ризицима природних катастрофаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Медијација у социјалном радуФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса120.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Грађанско правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0