Навигација

Архитектонско-грађевинскo-геодетски факултет

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет је основан 1996. године, када је уписана и прва генерација студената на грађевински одсјек. Школске 1997/98. године, уписана је прва генерација на архитектонски одсјек, а од школске 2007/08. године почео је са радом и геодетски одсјек. Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет тренутно обухвата три студијска програма у оквиру којих се организује настава на првом циклусу студија. Настава на студијском програму Архитектура на другом циклусу студија почела је школске 2008/09. године, а на студијском програму Геодезија школске 2014/15. године.

Сви студијски програми су организовани према тростепеном моделу (4+1+3) студија.

Телефон +387 51 462 543
Факс +387 51 462 543
Веб-сајт www.aggf.unibl.org
Е-пошта info@aggf.unibl.org
Адреса Булевар војводе Степе Степановића 77, 78000 Бања Лука
Декан Др Саша Чворо, ванредни професор
Продекан за наставу Др Тања Тркуља, ванредни професор
Продекан за научноистраживачки рад и међународну сарадњу Др Маја Милић Алексић, доцент

Слике

  • /uploads/attachment/strana/75/_____________-____________-___________________1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/75/_____________-____________-___________________2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/75/aggf-1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/75/aggf-2.jpg