Навигација

Доктори наука

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ОДБРАЊЕНЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ 1974-2020. ГОДИНЕ


#

Име и презиме

Факултет

Назив докторске дисертације

Датум одбране

548.

Наташа Тртић

Mедицински факултет

Микробиолошка анализа ефеката различитих модалитета терапије обољелих од агресивне пародонтопатије

22.01.2015.

549.

Андреа Пухалић

Факултет политичких наука

Вриједносне и етичке основе социјалног рада са дјецом и породицом у Босни и Херцеговини

22.01.2015.

550.

Валентина Веселиновић

Mедицински факултет

Утицај старења трајних и условно трајних цемената на ретенцију имплантно ношених фиксних зубних надокнада

29.01.2015.

551.

Сања Љубишић

Филолошки факултет

Филолошке и методичке вриједности уџбеника латинског језика у Босни и Херцеговини од 1918. до 1941. године

04.02.2015.

552.

Матеј Савић

Правни факултет

Проблеми државноправног субјективитета у савременим изазовима међународног права

07.02.2015.

553.

Сања Вукадиновић Стојановић

Mедицински факултет

Дејство антидепресивних лијекова на дужину QТ интервала код депресивних пацијената са алкохолном зависношћу

07.03.2015.

554.

Радмила Арбутина

Mедицински факултет

Утицај ксеростомије као нуспојаве примјене антихипертензива на појаву и развој ерозивних промјена на зубима

20.03.2015.

555.

Славојка Бештић-Бронза

Филозофски факултет

Уједињење Њемачке и југословенско јавно мњење

14.04.2015.

556.

Горан Вучић

Технолошки факултет

Утицај технолошких поступака на боју и квалитет саламурених производа од меса

16.04.2015.

557.

Јелена Граховац

Правни факултет

Правни аспекти несаобразности робе у праву међународне трговине

17.04.2015.

558.

Далибор Пејаковић

Правни факултет

Правни аспекти накнаде штете из осигурања у међународном превозу робе

24.04.2015.

559.

Жељко Секулић

Факултет физичког васпитања и спорта

Промјене индикатора анаеробног метаболизма током интермитентног рада максималног интензитета код фудбалера

24.04.2015.

560.

Драган Шућур

Филозофски факултет

Српска православна црква у Босни и Херцеговини (1945–1958)

30.04.2015.

561.

Бранка Топић Павковић

Економски факултет

Процес монетарног интегрисања у условима кризе

08.05.2015.

562.

Екрем Хаџић

Факултет физичког васпитања и спорта

Утицај специфичног програма физичке обуке на трансформацију моторичких способности и морфолошких карактеристика омладине узраста од 18 до 26 година

21.05.2015.

563.

Жељко Ковачевић

Факултет физичког васпитања и спорта

Здравствена и антрополошка обиљежја различито кинезиолошки ангажованих студентица

27.05.2015.

564.

Татјана Ножица Радуловић

Mедицински факултет

Квалитет живота пацијената након имплантације тоталне ендопротезе кољена и медицинске рехабилитације

05.06.2015.

565.

Драган Ћузулан

Филозофски факултет

Етичко и онтолошко у Левинасовој филозофији

05.06.2015.

566.

Фуад Џанковић

Mедицински факултет

Значај процјене степена трауматских лезија синдезмозе на коначну функцију скочног зглоба

12.06.2015.

567.

Ђорђе Раковић

Правни факултет

Посебне врсте легата (испоруке)

27.06.2015.

568.

Ђука Нинковић Барош

Mедицински факултет

Значај аутологног серум кожног теста у разликовању хроничне аутоимуне и хроничне идиопатске уртикарије

30.06.2015.

569.

Мирослав Ђурић

Филозофски факултет

Социјално-психолошки аспекти реаговања адолесцената на вршњачко насиље

03.07.2015.

570.

Ирина Ковачевић

Факултет политичких наука

Глобално ризично друштво и одрживи развој

09.07.2015.

571.

Игор Симановић

Филолошки факултет

Развој српске компаратистике до 1925. године

09.07.2015.

572.

Малина Чворо

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Трансформација приобаља у функцији унапређења идентитета градова Републике Српске и БиХ

17.07.2015.

573.

Фејзо Беговић

Пољопривредни факултет

Генотипске специфичности минералне исхране јагодастих воћака у култури in vitro

23.07.2015.

574.

Небојша Кнежевић

Технолошки факултет

Утицај структуре и фазе деградације комуналног отпада на састав процједних вода са депонија и избор поступака пречишћавања

03.09.2015.

575.

Саша Мићин

Технолошки факултет

Корозионе карактеристике електрохемијских превлака тројних легура цинка

18.09.2015.

576.

Семир Шејтанић

Филозофски факултет

Комуникација учесника васпитно-образовног процеса у дидактичким теоријама и наставној пракси

18.09.2015.

577.

Татјана Богојевић

Филолошки факултет

Културна и просветна делатност Адама Драгосављевића

23.09.2015.

578.

Драган Живаљевић

Факултет политичких наука

Обележја и социјална заштита популације бескућника у Републици Српској и Србији

28.09.2015.

579.

Жељко Ивановић

Електротехнички факултет

Оптимизација ефикасности DC/DC претварача у обновљивим изворима електричне енергије

08.10.2015.

580.

Горан Гојковић

Филозофски факултет

Хајдегерово Dasein zum Tode као аутентична егзистенција. Онтолошки аспекти истрчавања ка смрти

14.10.2015.

581.

Ненад Малић

Пољопривредни факултет

Рекултивација станарских депосола примјеном агромелиоративних мјера и сјетвом травно-легуминозних смјеса.

05.11.2015.

582.

Борис Бабић

Филозофски факултет

Византија у дјелима српских средњовјековних писаца

11.11.2015.

583.

Марија Обрадовић

Mедицински факултет

Распрострањеност каријеса раног дјетињства и дејство денталних лакова на почетне кариозне лезије

20.11.2015.

584.

Авдо Шакушић

Mедицински факултет

Промјене у породичним компетенцијама и породичној кохезији зависника о алкохолу послије успостављене апстиненције

20.11.2015.

585.

Јелена Дамјановић

Правни факултет

Уговор о лиценци као основ за промет права индустријске својине

26.11.2015.

586.

Млађен Трифуновић

Природно-математички факултет

Анализа структурних компонената просторног мишљења у средњошколској географској уџбеничкој литератури у Републици Српској

09.12.2015.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/39/doktori-nauka-01.jpg
  • /uploads/attachment/strana/39/doktori-nauka-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/39/doktori-nauka-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/39/doktori-nauka-04.jpg