Навигација

Канцеларија проректора

Проф. др Биљана Антуновић
Проректор за за међународну и међууниверзитетску сарадњу

Телефон +387 51 321 175
Е-пошта prorektor.ms@unibl.org
biljana.antunovic@aggf.unibl.org

Јелена Рожић, ма
Виши стручни сарадник за међународну и међууниверзитетску сарадњу

Телефон +387 51 266 170
Е-пошта jelena.rozic@unibl.org

Мр Ђорђе Кењало
Виши стручни сарадник за размјену особља и студената

Телефон +387 51 266 170
Е-пошта djordje.kenjalo@unibl.org