Навигација

Факултет физичког васпитања и спорта

Факултет физичког васпитања и спорта настао је издвајањем Одсјека за физичку културу из Филозофског факултета 2001. годин, када је и уписана прва генерација студената.

Настава на првом и другом циклусу студија изводи се на студијском програму Општи наставнички и Спорт.

Студијски програм Oпшти ­наставнички је организован према тростепеном моделу (4+1+3) студија, а студијски програм Спорт према тростепеном моделу (3+2+3) студија.

Телефон +387 51 312 280
Факс +387 51 312 280
Веб-сајт www.ffvs.unibl.org
Е-пошта info@ffvs.unibl.org
Адреса Универзитетски град,
Булевар војводе Петра Бојовића 1А,
78000 Бања Лука
Декан Др Борко Петровић, ванредни професор
Продекан за наставу Др Раденко Добраш, редовни професор

Продекан за научноистраживачки рад и међународну сарадњу

Др Александар Кукрић, ванредни професор

Слике

  • /uploads/attachment/strana/86/ffvs-1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/86/ffvs-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/86/ffvs-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/86/ffvs-4.jpg