Навигација

Трошковник

(1) Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2016/2017. годину


(2) Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2017/2018. годину


(3) Одлука о измјени и допуни Трошковника Универзитета у Бањој Луци за академску 2017/2018. годину и Трошковник Универзитета у Бањој Луци


(4) Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2018/2019. годину

(4.1) Допуна трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2018/2019. годину


(5) Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину

(5.1) Одлука о допуни Трошковника Универзитета за академску 2019/ 2020. годину - 29. новембар 2019. године

(5.2) Одлука о допуни Трошковника Универзитета за академску 2019/ 2020. годину - 29. новембар 2019. године


(6) Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2020/21. годину - 13. јули 2020. године

(6.1) - Одлука о допуни Трошковника Универзитета у Бањој Луци
за академску 2020/2021. годину
 - 5. новембар 2021. године

(6.2) Одлука о допуни Трошковника Универзитета у Бањој Луци
за академску 2020/2021. годину
 - 16. новембар 2020. године


(7) Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2021/22. годину - 7. јуни 2021. године


(8) Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2022/2023. годину - 1. јуни 2022. године