Navigacija

Željana Kovačević

Referent za knjigovodstvene poslove - II-33
Filozofski fakultet
051/322-780

Projekti

Tranzicija sa studija na posao studenata sa invaliditetom u visokom obrazovanju Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Cilj projekta je olakšavanje i ubrzavanje studija za studente sa invaliditetom, s jedne strane, i približavanje tržišta rada ovim studentima kako bi im studij bio olakšan i kako bi se po završetku studija što prije zapošljavali, s druge strane.

Broj projekta 0830042
Status Neaktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Draženko Jorgić
Projektni tim Željana Kovačević
prof. dr Margareta Skopljak
prof. dr Dragan Matić
prof. dr Brane Mikanović
prof. dr Nebojša Macanović
doc. dr Ljiljana Jerković
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2015.
Završetak projekta 14.10.2018.
Vrijednost projekta 144664.0 BAM