Navigacija

doc. dr Aleksandar Pajkanović
docent

Nastavnik - II-4
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Katedre
 • Elektrotehnički fakultet-Katedra za elektroniku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Elektronika i elektronski sistemi docent 1. novembar 2018.

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
16-M21ET2 Elektronika II
Akademske studije prvog ciklusa
07O3MHEL Elektronika
11O3MHEL Elektronika
16-B50ET1 Elektronika I
16-B61ET2 Elektronika II

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
1045 Projektovanje namjenskih integrisanih kola
1046 Projektovanje elektronskih uređaja
Akademske studije prvog ciklusa
2242 Uvod u elektroniku
2250 Linearna elektronika
2257 Impulsna elektronika
2303 Projektovanje elektronskih uređaja
2314 Impulsna elektronika
2318 Analogna integrisana kola
2323 Projektovanje integrisanih kola
2331 RF i mikrotalasna elektronika
2343 Funkcionalna verifikacija hardvera

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C10TNS1009 Elektrotehnika i tehnologija 2
1C18TNS1009 Elektrotehnika i tehnologija 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Design and Characterization of a 130 nm CMOS Ultra-Wideband Low-Noise Amplifier

  Časopis INFORMACIJE MIDEM-JOURNAL OF MICROELECTRONICS ELECTRONIC COMPONENTS AND MAT
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Pajkanović, Mirjana Videnović-Mišić i Goran Stojanović
  Volumen 47
  Broj 2
  Strana od 59
  Strana do 70
  Veb adresa http://ojs.midem-drustvo.si/index.php/InfMIDEM/article/view/349/176

  Performance analysis of meander-type inductor in silicon and flexible technology

  DOI 10.1016/j.mejo.2016.07.016
  Časopis MICROELECTRONICS JOURNAL
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Pajkanović, Goran Stojanović i Snežana Đurić
  Volumen 56
  Broj 10
  Strana od 57
  Strana do 64
  Veb adresa https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026269216303287

  Conventional and sub-threshold operation regimes of CMOS digital circuits

  DOI 10.7305/automatika.2017.02.1252
  Časopis AUTOMATIKA
  Godina 2016
  Autori Branko Dokić i Aleksandar Pajkanović
  Volumen 57
  Broj 3
  Strana od 782
  Strana do 792
  Veb adresa https://automatika.korema.hr/index.php/automatika/article/view/1252/634

  Wheelchair Control by Head Motion

  DOI 10.2298/SJEE1301135P
  Časopis SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
  Godina 2013
  Autori Aleksandar Pajkanović i Branko Dokić
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 135
  Strana do 151
  Veb adresa http://www.journal.ftn.kg.ac.rs/Vol_10-1/13-Pajkanovic-Dokic.pdf

Radovi sa skupova

  Temperature Performance of Meander-Type Inductor in Silicon Technology

  Naučni skup 15th International Conference on Synthesis, Modeling, Analysis and Simulation Methods and Applications to Circuit Design (SMACD)
  Publikacija Proceedings of the 15th International Conference on Synthesis, Modeling, Analysis and Simulation Methods and Applications to Circuit Design (SMACD)
  Godina 2018
  Autori Aleksandar Pajkanović i Goran Stojanovic
  Strana od 193
  Strana do 196

  A report on recent development in application of free CAD software to IC curricula

  Naučni skup IcETRAN
  Publikacija Proceedings of the 5th IcETRAN
  Godina 2018
  Autori Aleksandar Pajkanović

  Introducing Chisel to IC design curriculum at the Faculty of Electrical Engineering in Banja Luka

  Naučni skup RISCV Workshop
  Publikacija Proceedings of the 8th RISCV workshop
  Godina 2018
  Autori Aleksandar Pajkanović

  On the application of free CAD software to electronic circuit curricula

  Naučni skup IcETRAN
  Publikacija Proceedings of 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Pajkanović
  Strana od ELI1.3.1
  Strana do ELI1.3.4

  Opamp Based Bandgap Voltage Reference in 130 nm: Design and Schematic Level Simulation

  Naučni skup MIPRO
  Publikacija Proceedings of MIPRO 2015
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Pajkanović i Veljko Malbasa
  Strana od 62
  Strana do 67

  A 130 nm Operational Amplifier: Design and Schematic Level Simulation

  Naučni skup 7th International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Pajkanović
  Strana od 249
  Strana do 254

  Bandgap Voltage Reference in 130nm: Design and Schematic Level Simulation

  Naučni skup X International Symposium on Industrial Electronics INDEL 2014
  Publikacija Proceedings of INDEL 2014
  Godina 2014
  Autori Aleksandar Pajkanović i Veljko Malbasa
  Strana od 89
  Strana do 93

  A 3-10 GHz Ultra Wideband 130 nm CMOS Low Noise Amplifier

  Naučni skup International conference on Microelectronics 2014
  Publikacija Proc. 29th International conference on Microelectronics MIEL 2014
  Godina 2014
  Autori Aleksandar Pajkanović i Mirjana Videnovic-Misic

  An Ultra Wideband, 6-9 GHz, 130 nm CMOS Low Noise Amplifier

  Naučni skup 21st Telecommunications forum TELFOR 2013
  Publikacija Proceedings of TELFOR 2013
  Godina 2013
  Autori Aleksandar Pajkanović i Mirjana Videnovic-Misic
  Strana od 620
  Strana do 623

  A 24 dB, 6-9 GHz, 130 nm CMOS Low Noise Amplifier

  Naučni skup ETRAN Conference
  Publikacija Proceedings of 57th ETRAN Conference
  Godina 2013
  Autori Aleksandar Pajkanović i Mirjana Videnovic-Misic
  Strana od EL2.2.1
  Strana do EL2.2.6

  Low Power CMOS Sub-threshold Circuits

  Naučni skup MIPRO
  Publikacija Proceedings of MIPRO 2013
  Godina 2013
  Autori Branko Dokić i Aleksandar Pajkanović
  Strana od 66
  Strana do 71

  Subthreshold Operated CMOS Analytic Model

  Naučni skup IX Symposium Industrial Electronics INDEL
  Publikacija Proceedings of INDEL 2012
  Godina 2012
  Autori Branko Dokić i Aleksandar Pajkanović

  Minimum energy point of sub-threshold operated pass-transistor circuits

  Naučni skup Forum on Design Languages
  Publikacija Proceedings of FDL 2012
  Godina 2012
  Autori Aleksandar Pajkanović, Branko Dokić i Tom Kazmierski

  MIKROKONTROLERSKI SISTEM UPRAVLJANJA INVALIDSKIM KOLICIMA POKRETIMA GLAVE

  Naučni skup Konferencija za ETRAN
  Publikacija Zbornik radova 56. Konferencije za ETRAN
  Godina 2012
  Autori Aleksandar Pajkanović i Branko Dokić
  Strana od EL2.4-1
  Strana do EL2.4-5

  Realizacija algoritma za upravljanje invalidskim kolicima pokretima glave

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA
  Godina 2012
  Autori Aleksandar Pajkanović, Branko Dokić, Željko Ivanović i Mladen Knežić
  Strana od 16
  Strana do 20

  Adiabatic Digital Circuits Based on Sub-threshold Operation of Pass-transistor and Slowly Ramping Signals

  Naučni skup Small Systems Simulation Symposium
  Publikacija Proceedings of Small Systems Simulation Symposium 2012
  Godina 2012
  Autori Aleksandar Pajkanović, Tom Kazmierski i Branko Dokić
  Strana od 48
  Strana do 53

  Full-swing Low Voltage BiCMOS/CMOS Schmitt Trigger

  Naučni skup Small Systems Simulation Symposium
  Publikacija Proceedings of Small Systems Simulation Symposium 2012
  Godina 2012
  Autori Branko Dokić, Tatjana Pešić-Brđanin i Aleksandar Pajkanović
  Strana od 54
  Strana do 57

  Classification of handwritten digits using structural similarity index

  Naučni skup ERK
  Publikacija Proceedings of ERK'2011
  Godina 2011
  Autori Aleksandar Pajkanović i Vladimir Risojević
  Strana od 329
  Strana do 332

  PRIJEDLOG ALGORITMA ZA BEŽIČNO UPRAVLJANJE INVALIDSKIM ELEKTRIČNIM KOLICIMA NA OSNOVU POKRETA GLAVE

  Naučni skup Konferencija za ETRAN
  Publikacija Zbornik radova 55. Konferencije za ETRAN
  Godina 2011
  Autori Aleksandar Pajkanović, Branko Dokić i Željko Ivanović
  Strana od EL.2.5-1
  Strana do EL.2.5.-4

  Proračun pozudanost sistema elektrinog napajanja helikoptera Aeropatiale Gazelle SA-341/342

  Naučni skup INDEL
  Publikacija VIII Simpozijum Industrijska elektronika INDEL 2010
  Godina 2010
  Autori Aleksandar Pajkanović
  Strana od 226
  Strana do 230

  KONTROLISANJE ROBOTSKE RUKE POMOĆU WIIMOTE KONTROLERA

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA Vol. 9, Ref. A-20
  Godina 2010
  Autori Aleksandar Pajkanović, Branko Dokić i Mladen Knežić
  Strana od 96
  Strana do 100

  Kompresija naponskih i strujnih signala prilikom mjerenja kvaliteta električne energije

  Naučni skup INDEL
  Publikacija VII Simpozijum Industrijska elektronika INDEL 2008
  Godina 2008
  Autori Aleksej Avramović, Slavica Savić i Aleksandar Pajkanović
  Strana od 175
  Strana do 178

Projekti

Razvoj sistema za praćenje kvaliteta vazduha u gradu Banja Luka

Na području Grada Banja Luka nalazi se veliki broj automobila, kao i drugih vozila i mašina koje koriste motore sa unutrašnjim sagorijevanjem. Takođe, u Banjaluci se nalaze i preduzeća koja u svom procesu rada ispuštaju određene materije u vazduh...

Broj projekta 1255015
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Željko Ivanović
Projektni tim Predrag Rodić
doc. dr Aleksandar Pajkanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 6601.0 BAM

Razvoj sistema za upravljanje javnom rasvjetom

Prijedlogom projekta predviđeno je sagledavanje trenutnog stanja javne rasvjete na području grada Banje Luke, gradovima razvijenih zemalja i dostupnih rješenja u ovoj oblasti. Nakon analize postojećeg stanja, pristupiće se projektovanju inteligentnog sistema upravljanja rasvjetom, koji bi sa aspekta jednostavnosti realizacije i ekonomske isplativosti bio pogodan za implementaciju na području grada Banje Luke.

Broj projekta 1255014
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Željko Ivanović
Projektni tim Predrag Rodić
doc. dr Aleksandar Pajkanović
doc. dr Mladen Knežić
Drago Čavka
doc. dr Ognjen Joldžić
Velibor Škobić, ma
Finansijer Nije aktivna-Grad Banja Luka
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 30.06.2022.
Vrijednost projekta 50000.0 BAM