Navigacija

prof. dr Slaviša Jenjić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Pedagogija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Metodika razredne nastave vanredni profesor 29. mart 2018.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
IP2510 Metodičke inovacije u razrednoj nastavi prirode i društva
MUS07MIP Metodičke inovacije u nastavi prirode i društva
MUS07MIR Metodičke inovacije u razrednoj nastavi matematike
Akademske studije prvog ciklusa
MM147 Metodika nastave matematike
MM147-07-09 Metodika nastave matematike
MP148 Metodika nastave prirode i društva
MP148-07 Metodika nastave prirode i društva
MP148-07-09 Metodika nastave prirode i društva
MP148-10 Metodika nastave prirode i društva
MPNM Metodika početne nastave matematike
MRVO124 Metodika rada u višerazrednom odjeljenju
PR135 Pedagogija rekreativno-sportskih aktivnosti učenika
PR135-10 Pedagogija rekreativno-sportskih aktivnosti učenika
PR148 Metodika rada sa učenicima s teškoćama u razvoju
PR148-15 Metodika rada sa učenicima s teškoćama u razvoju
PS122 Pedagogija sporta
UM136 Uvod u metodiku nastave matematike
UP147 Uvod u metodiku nastave prirode i društva
UPNM Uvod u metodiku početne nastave matematike

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Povezanost pedagoških faktora učenja sa školskim neuspjehom učenika

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2018
  Autori Slaviša Jenjić i Ankica Suzić
  Broj 28
  Strana od 13
  Strana do 26

  Početno opismenjavanje i upoznavanje prirodne i društvene stvarnosti u okviru društvenih tokova i naučnih koncepcija

  Časopis Vaspitanje i obrazovanje
  Godina 2017
  Autori Želimir Dragić i Slaviša Jenjić
  Volumen XLII
  Broj 1-2
  Strana od 135
  Strana do 151

  Školski prostor u funkciji realizacije i unapređivanja nastave prirode i društva

  DOI 10.7251/NSK1701113J
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2017
  Autori Slaviša Jenjić i Želimir Dragić
  Volumen XXIII
  Strana od 113
  Strana do 127

  Mogućnosti i ograničenja primjene udžbenika Priroda i društvo u usvajanju sadržaja iz zavičajne mikroregije

  DOI 10.725/RAD1624141J
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Slaviša Jenjić i Želimir Dragić
  Strana od 141
  Strana do 154

  Istraživački rad učenika u projektnoj nastavi prirode i društva

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2016
  Autori Slaviša Jenjić i Želimir Dragić
  Strana od 547
  Strana do 570

  Uticaj brzine čitanja na uspjeh učenika mlađeg školskog uzrasta iz srpskog jezika

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2015
  Autori Mile Ilić, Želimir Dragić i Slaviša Jenjić
  Broj 4
  Strana od 689
  Strana do 704
  Veb adresa www.klettobrazovanje.org

  Vrednovanje rezultata rada u nastavi prirode i društva

  DOI 10.7251/NSK1501055J
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2015
  Autori Slaviša Jenjić
  Strana od 55
  Strana do 64

  ULOGA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA U RAZVOJU KRITIČKOG MIŠLJENJA UČENIKA

  DOI 107251/RAD1622006J
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2015
  Autori Slaviša Jenjić
  Strana od 91
  Strana do 100

  Oblici i realizacija izvanučioničke nastave u prirodi i društvu

  DOI 10.7251/RAD1302163J
  Časopis Radovi časopis za društvene i humanističke nauke
  Godina 2013
  Autori Slaviša Jenjić
  Strana od 163
  Strana do 173

  Kooperattivno (saradničko) učenje u nastavi prirode i društva

  Časopis Riječ prosvjete
  Godina 2012
  Autori Jelena Vučeta i Slaviša Jenjić
  Strana od 80
  Strana do 92

  Polivalentna primjena nastavnih metoda u nastavi prirode i društva

  Časopis Naša škola
  Godina 2012
  Autori Slaviša Jenjić
  Strana od 103
  Strana do 114

  Matematičko mišljenje u razrednoj nastavi matematike

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2012
  Autori Slaviša Jenjić
  Strana od 111
  Strana do 121

  Estetsko vaspitanje u pedagoškoj koncepciji prošlosti

  Časopis Nastava
  Godina 2009
  Autori Slaviša Jenjić
  Strana od 89
  Strana do 98

Radovi sa skupova

  Povezanost demografskih promjena i organizacije razredne nastave u Republici Srpskog

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2017
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti 2017
  Godina 2018
  Autori Slaviša Jenjić, Želimir Dragić i Slavoljub Lukić
  Strana od 409
  Strana do 420

  Dileme učitelja u didaktičko-metodičkom koncipiranju i realizaciji nastave srpskog jezika i prirode i društva

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  Publikacija Nauka i stvarnost
  Godina 2018
  Autori Želimir Dragić i Slaviša Jenjić
  Strana od 223
  Strana do 236

  Analiza sadržaja nastave o prirodi i društvu u Republici Srpskoj i zemljama regiona

  Naučni skup Nauka i evrointegracvije
  DOI 10.7251/ZRNETOM11510191J
  Publikacija Nauka i evrointegracije, knjiga 10, tom 1.
  Godina 2016
  Autori Slaviša Jenjić i Želimir Dragić
  Strana od 191
  Strana do 210

  Matematička radionica u funkciji popularizacije razredne nastave matematike

  Naučni skup Metodički aspekti nastave matematike III
  Publikacija Posebna izdanja, Naučni skupovi, knjiga 19, Pedagoški fakultet Jagodina
  Godina 2015
  Autori Slaviša Jenjić i Želimir Dragić
  Strana od 143
  Strana do 157

  Spremnost za polazak u školu: Pohađanje vrtića, roditeljska procjena i prvi dojam učitelja

  Naučni skup 21. Dani predškolskog odgoja i obrazovanja Splitsko-dalmatinske županije
  Publikacija Mirisi djetinjstva: Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja - teorijske postavke i implementacija
  Godina 2015
  Autori Slaviša Jenjić, Želimir Dragić i Đorđe Čekrlija
  Strana od 229
  Strana do 240

  Učenje o prošlosti u nastavi prirode i društva-sloboda ili sposobni vladari i velika osvajanja

  Naučni skup Nauka i sloboda
  DOI 10.7251/ZRNSFFP0915783J
  Publikacija Nauka i sloboda, knjiga 9, tom 2/2, Filozofski fakultet Pale
  Godina 2015
  Autori Slaviša Jenjić i Želimir Dragić
  Strana od 783
  Strana do 789
  Veb adresa www.ffuis.edu.ba

  Nastavni čas i savremene nastavne strategije u nastavi prirode i društva

  Naučni skup Nastava i nauka u vremenu i prostoru
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa "Nastava i nauka u vremenu i prostoru"
  Godina 2015
  Autori Slaviša Jenjić i Želimir Dragić
  Strana od 641
  Strana do 654

  Savremena razredna nastava zasnovana na nastavnikovom upravljanju u vaspitno-obrazovnom procesu

  Naučni skup Razvoj profesionalnih kompetencija učitelja za individualizovanu, interaktivnu i inkluzivnu nastavu
  Publikacija Učitelj u savremenoj nastavi
  Godina 2015
  Autori Slaviša Jenjić
  Strana od 27
  Strana do 33

  Realizacija i inoviranje nastave prirode i društva u digitalnom dobu

  Naučni skup Kulturni identitet u digitalnom dobu
  Publikacija Zbornik radova 5 Filozofskog fakulteta Zenica
  Godina 2014
  Autori Slaviša Jenjić i Želimir Dragić
  Strana od 765
  Strana do 771
  Veb adresa http://www.unze.ba/edukacija

  Refleksija društveno neprihvatljivih stavova mladih na izbor muzike koju slušaju

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti
  Godina 2013
  Autori Nebojša Macanović, Slaviša Jenjić i Darko Ratković
  Strana od 251
  Strana do 268

Knjige

  Prilozi metodici nastave prirode i društva

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-94-6
  Godina 2017
  Autori Slaviša Jenjić i Želimir Dragić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 211