Navigacija

doc. mr Snježana Kević-Zrnić
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Pedagogija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Metodika vaspitno-obrazovnog rada docent 29. april 2021.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPD10PPK Poslovna pedagoška kultura
MUS07IUO Inkluzija u obrazovanju
Akademske studije prvog ciklusa
IO142 Inkluzivno obrazovanje
MVOR1141 Metodika vaspitno-obrazovnog rada I
NMK132 Nastavni metod u komunikaciji
OMVR141 Osnove metodike vaspitnog rada
OMVR-15 Osnove metodike vaspitnog rada
OTFZF Obrazovna tehnologija
OTFZF-US1 Obrazovna tehnologija
PK147 Pedagoška komunikologija
SPRN131 Supervizija u profesionalnom razvoju nastavnika
UU142 Učenje učenja
UU142-15 Učenje učenja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Kvalitetno čitanje i vođenje zabilješki u nastavi

  DOI 10.5937/inovacije1904044K
  Časopis Inovacije u nastavi
  Godina 2019
  Autori Snježana Kević-Zrnić, Tanja Stanković - Janković i Nenad Suzić
  Volumen XXXII
  Broj 4
  Strana od 44
  Strana do 56

  Efikasnost nastave u inovativnim didaktičko-metodičkim modelima

  Časopis Norma
  Godina 2016
  Autori Snježana Kević-Zrnić, Tanja Stanković - Janković i Tatjana Zirojević
  Volumen 21
  Broj 2
  Strana od 269
  Strana do 280

  Kriterijumi ocenjivanja učenika

  Časopis NASTAVA I VASPITANJE
  Godina 2014
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Broj 4
  Strana od 669
  Strana do 686

  Samoregulacijska uspješnost i emocije srednjoškolaca i studenata

  Časopis Croatian Journal of Education
  Godina 2013
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Kević-Zrnić
  Broj 2
  Strana od 69
  Strana do 95

  High School and University Students Self-regulated Efficiency and Emotions

  Časopis Croatian Journal of Education
  Godina 2013
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Broj 2
  Strana od 69
  Strana do 95

  Primjer obrade nastavne jedinice u egzemplarnoj nastavi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2012
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić i Snježana Đurđević
  Broj 61 (231)
  Strana od 145
  Strana do 151

  Pozitivna i negativna osjećanja u odnosu na samoregulatornu efikasnost srednjoškolaca i studenata

  Časopis Pedagoška stvarnost
  Godina 2011
  Autori Tanja Stanković - Janković, Snježana Đurđević i Nenad Suzić
  Broj 1-2
  Strana od 141
  Strana do 158

  Neverbalna komunikacija u nastavi

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Snježana Kević-Zrnić
  Broj 13
  Strana od 193
  Strana do 213

  Pedagoška efikasnost neverbalne komunikacije

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2005
  Autori Snježana Kević-Zrnić
  Broj 3-4
  Strana od 171
  Strana do 179

Radovi sa skupova

  Performans u nastavi

  Naučni skup International Conference EDUvision
  Publikacija Modern Approaches to Teaching the Coming Generations, EDUvision
  Godina 2019
  Autori Tanja Stanković-Janković i Snježana Kević-Zrnić
  Strana od 1002
  Strana do 1009

  Učenje i kompetencije mladih u XXI vijeku

  Naučni skup X Međunarodna naučno-stručna konferencija
  Publikacija Unapređenje kvaliteta života djece i mladih
  Godina 2019
  Autori Snježana Kević-Zrnić i Tanja Stanković-Janković
  Strana od 428
  Strana do 434

  Učenje učenja i vrednovanje škole

  Naučni skup Nauka, nastava, učenje: problemi i perspektive
  Publikacija Monografija sa međunarodnog naučnog skupa
  Godina 2019
  Autori Snježana Kević-Zrnić i Tanja Stanković - Janković
  Strana od 133
  Strana do 148

  Vođenje zabilješki, efikasno čitanje i uključenost učenika u nastavu kao pretpostavka uspješnog učenja

  Naučni skup Modern Approaches to Teaching the Coming Generations, EDUvision 2018
  Godina 2018
  Autori Snježana Kević-Zrnić, Ankica Suzić, Tanja Stanković - Janković i Nenad Suzić
  Strana od 706
  Strana do 718

  Vrijednosne orijentacije srednjoškolaca i studenata

  Naučni skup Nastava i učenje
  Godina 2012
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Kević-Zrnić
  Strana od 259
  Strana do 268

  Stavovi studenata i nastavnika o bolonjskom procesu deset godina poslije

  Naučni skup Obrazovanje i savremeni univerzitet
  Godina 2012
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković, Ozrenka Bjelobrk-Babić i Snježana Kević-Zrnić
  Strana od 165
  Strana do 179

  Stavovi o evropskim standardima i kompetencije za donošenje odluka

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Tanja Stanković-Janković, Nenad Suzić, Snježana Kević-Zrnić i Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 189
  Strana do 212

  Stavovi učenika prema nastavi muzičke kulture

  Naučni skup Nastava i učenje - stanje i problemi
  Godina 2011
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Strana od 597
  Strana do 610

  Stavovi učenika prema nastavi muzičke kulture

  Naučni skup Nastava i učenje - stanje i problemi, Učiteljski fakultet u Užicu
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Nastav i učenje (stanje i problemi), Učiteljski fakultet u Užicu
  Godina 2011
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Strana od 597
  Strana do 610

Ostali radovi

  Magistarski rad: Planiranje učenja i tehnike uspješnog učenja

  Izdavač Filozofski fakultet
  Godina 2013
  Autori Snježana Kević-Zrnić

Projekti

Srpski identitet u Bosni i Hercegovini

Projekat "Srpski identitet u Bosni i Hercegovini" podrazumijeva održavanje niza predavanja iz oblasti istorije, istorije jezika i književnosti, istorije pedagogije i istorije političke misli srpskog naroda u Bosni i Hercegovini pokrivajući istorijski period od 1463. do 1918. godine. Cilj projekta je očuvanje nacionalnog identiteta Srba u Bosni i Hercegovini, sa akcentom na očuvanju istorije i kulturne baštine...

Broj projekta 1251314
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni obrazovni
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Boško Branković
Projektni tim prof. dr Srđan Dušanić
Marko Aćić
mr Dragan Dragomirović
prof. dr Slaviša Jenjić
prof. dr Borivoje Milošević
prof. dr Tanja Stanković - Janković
doc. mr Snježana Kević-Zrnić
Finansijer MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 01.06.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Svi za inkluzivno obrazovanje

Obrazovne politike razvijenih zemalja u Evropi i svijetu značajno su se približile postizanju osnovnog cilja inkluzivnog obrazovanja uvođenjem kvalitativnih promjena u njihov obrazovni sistem. Istraživanja na temu inkluzivnog obrazovanja (Mittler, 2000; Ainscov, 2002) sugerišu da su razvoj i napredak društva uslovljeni smanjenjem razlika u društvu...

Broj projekta 1251312
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac doc. dr Sanja Partalo
Projektni tim prof. dr Tanja Stanković - Janković
prof. dr Sanja Josifović-Elezović
doc. mr Snježana Kević-Zrnić
Tanja Glišić, ma
Ozren Trišić
prof. dr Draženko Jorgić
Željana Kovačević
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.11.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 45500.0 BAM